Veroblogi

Arkistot

Mitä oikeastaan tarkoittaa, kun Verohallinto sanoo, että oikein toimivaa suojellaan? Tämä kysymys esitettiin, kun kävimme tapaamassa kesätoimittajia. Kun itsestäänselvyyteen joutuu vastaamaan, se saattaa äkkiseltään tuntua yllättävältä. Lyhyesti sanottuna oikein toimivan suojelu tiivistyy kolmeen asiaan: pohjoismaiseen ihmiskäsitykseen, yhteisiin pelisääntöihin sekä auttamiseen. Pohjoismainen veroajattelu perustuu positiiviseen ihmiskäsitykseen ja yhteiskuntasopimukseen. Lähtökohta on, että se, mitä asiakas ilmoittaa meille, on myös totta. Siis tekeminen perustuu uskomukseen, että asiakas toimii oikein. Samoin pohjoismaisen yhteiskuntasopimuksen lähtökohtana on, että… Lue lisää

Då jag bodde i Karleby, hade de där en kampanj för att få svenskspråkiga att tala mera svenska. ”Byri på svensk” hette kampanjen på karlebydialekt. Meningen med kampanjen var att uppmana svenskspråkiga att också inleda diskussioner med främmande på svenska, istället för finska, också i kundbetjäningssituationer och med myndigheter. Olen kotoisin Kokkolasta, jossa oli aikoinaan kova kampanja saada kaikki ruotsinkieliset, ja miksei ruotsin kielen taitoisetkin, aloittamaan keskustelut vieraiden kanssa ruotsiksi esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa. Paikallismurteinen ilmaisu ”Byri… Lue lisää