Veroblogi

Arkistot

Suomi on sitoutunut keräämään ja lähettämään ympäri maailmaa tietoja muiden maiden kansalaisten Suomessa olevista varoista ja täältä saamista tuloista. Miksi Suomi on tällaista mennyt lupaamaan? Tietysti siksi, että vaihdossa se saa samat tiedot suomalaisten ulkomailla sijaitsevista varoista ja sieltä saamistaan tuloista. Helsingin Sanomat uutisoikin viime sunnuntaina Verohallinnon laajentuvasta tiedonsaannista. FATCA, CRS JA DAC2? Tulo- ja varallisuustietojen vaihto perustuu kolmeen kirjainyhdistelmään eli sopimuksiin, joita Suomi on sitoutunut noudattamaan. FATCA on Suomen ja Yhdysvaltojen… Lue lisää

Hallitus on äskettäin antanut verotuksen oma-aloitteista oikaisua eli niin sanottua tehokasta katumista koskevan lakiesityksen. Esityksen mukaan ulkomailla – aiemmin Verohallinnon ulottumattomissa – olleet tulot ja varat voi vuoden 2016 aikana ilmoittaa oma-aloitteisesti Verohallinnolle ilman rikosseuraamuksia. Sama koskee kotimaisia salattuja tuloja ja varoja. Tehokkaan katumisen ohjelmia on ollut käytössä useissa eri maissa jo vuosia. Esimerkiksi Ruotsissa vastaavan menettelyn ansiosta on vuosittain saatu noin 40 miljoonan euron lisätulot verotukseen. Hollannissa kertymät olivat moninkertaiset. Toki täytyy… Lue lisää

Mikä on verotuksen pohjimmainen tarkoitus, mitä jää jäljelle, kun kaikki muu tislataan pois? Jäljelle jää verotuksen perimmäinen alkusyy: varojen kerääminen yhteiskunnalle mahdollisimman tehokkaasti. Verotuksessa on kyse rahavarojen keräämisestä, ja mitä enemmän sitä parempi. Verotuksen taso ja siten myös kerättävien verovarojen enimmäismäärä on asetettu lainsäädännössä niin kuin demokraattisessa yhteiskunnassa kuuluukin. Käytännössä kaikkia lainmukaisia veroja ei kyetä keräämään, minkä vuoksi syntyy verovajetta. Veronkiertäjät aiheuttavat verovajetta Veronkiertäjät, jotka tahallaan salaavat tulojaan, aiheuttavat merkittävän osan yhteiskunnan… Lue lisää