Veroblogi

Arkistot

Edellisen blogikirjoitukseni kommenteissa minua pyydettiin olemaan kirjoittamatta hehkutusblogeja. Varoitus, tämä taitaa olla sellainen. Taidanpa nimittäin ylistää verotarkastusta ammattina. Verotarkastajan ura ei ole pöllömpi vaihtoehto. Kun rekrytoimme, odotamme hakijoilta muun muassa ylempää korkeakoulututkintoa. Sopivia tutkintonimikkeitä ovat esimerkiksi kauppatieteiden maisteri KTM tai hallintotieteiden maisteri HM. Tulevilta verotarkastajilta odotamme myös verolainsäädännön, kirjanpidon ja laskentatoimen hyvää hallintaa, talouselämän tuntemusta sekä suomen, ruotsin ja englannin taitoa. Lisäksi tarvitaan ongelmanratkaisukykyä, sillä yhdistelemällä eri tietolähteitä ja havaintoja verotarkastaja ratkoo,… Lue lisää

Verolainsäädännön koukerot ovat monimutkaisia. Totta. Verohallinnossa on meneillään valtavan suuria uudistuksia, joiden tekeminen on hidasta. Totta. Mutta se, mikä ei ole totta, on mielikuva verottajasta stereotyyppisen tylsänä ja näkymättömänä virkamiehenä, joka suhtautuu modernin maailman muutoksiin lähtökohtaisen kielteisesti. Itse asiassa, mielikuva ei voisi olla kauempana todellisuudesta. Verohallinto on täynnä työstään innostuneita, osaavia, kiinnostuneita ja uudistushenkisiä tekijöitä. Erilaisia työnkuvia on paljon: asiakaspalvelussa, verotuksen ohjaamisen ja kehittämisen tehtävissä, viestinnässä ja tietysti myös organisaation johdossa. Meistä… Lue lisää

Osaisitko sanoa mitä työtehtäviä verosihteeri, verovalmistelija ja ylitarkastaja tekevät ja miten virkanimikkeet sijoittuvat vaativuustasoltaan suhteessa toisiinsa? Verohallinnon työpaikkailmoituksia selatessa voi olla hankalaa löytää kiinnostavia ja omaa osaamistaan vastaavia työtehtäviä, ellei entuudestaan satu tuntemaan hallinnon virkanimikkeitä tai jos ei ole nähnyt vaivaa ja tutustunut hakuilmoitusten tehtävänkuvauksiin ja vaativuustasoihin. Nimikkeiden sekavuus hankaloittaa paitsi työnhakua myös asiointia Verohallinnossa, kun pitäisi löytää oikea henkilö tietyn asian selvittämiseen. Vaikka nykyiset virkanimikkeemme ja tittelimme ovat hyvin pitkälle sukupuolineutraaleja, ovat… Lue lisää

Kävin pari viikkoa sitten haastattelemassa lähemmäs 30 Verohallinnon kesätyöntekijää Vantaalla. Osoittautui, että he kaikki opiskelivat korkeakoulussa, ja lähes puolet heistä oli tulevia oikeustieteen maistereita. Heistä jokainen oli opinnoissaan lukenut enemmän tai vähemmän vero-oikeutta, jotkut peräti pääaineenaan. Hyvä näin, koska Verohallinnolla on tulevaisuudessa yhä enemmän tarvetta vero-oikeuden asiantuntijoista. Verohallinto on tärkeä vero-oikeutta soveltava virasto, ja se on pitkään panostanut korkeaan ammattitaitoon. Tarvetta ei vähennä se, että verovalvonta sekä ennakoiva ohjaus ja neuvonta digitalisoituvat… Lue lisää