Veroblogi

Arkistot

Kirjoitin syksyllä tietojenvaihtosirkuksesta eli siitä, että Verohallinto alkaa saada ovista ja ikkunoista tietoa suomalaisten ulkomaisilla tileillä lepäävistä varallisuuksista. Nyt kevään korvilla tämä on entistä lähempänä. Automaattista ja muunkinlaista tietojenvaihtoa on toki pitkään ollut eri maiden veroviranomaisten välillä. Muutos vanhaan on se, että vaihdettavan tiedon volyymi kasvaa uusiin mittoihin. Uudenlaiseen tietojenvaihtoon on sitoutunut yli 100 valtiota tai lainkäyttöaluetta. Kenties onneksemme maailma ei muutu yhdessä eikä kahdessakaan yössä. Maiden kesken vaihdettavien tietojen määrä kasvaa… Lue lisää

Vanhojen kertomusten mukaan maailma oli aikojen alussa paratiisi, siihen asti kun ihminen valitsi väärin. Alkuperäisen paratiisin kadotettuaan ihminen on sukupolvesta toiseen rakentanut itselleen monenlaisia paratiiseja ja utopioita. Yksi ihmisen rakentamista paratiiseista on veroparatiisi. Veroparatiisiin niin kuin muihinkin paratiiseihin pääsevät vain harvat ja valitut. Veroparatiisiin ei pääse hyvillä teoilla tai tietynlaisella uskolla, veroparatiisiin pääsee rahalla. Veroparatiisit kutsuvat luokseen ihmisistä kaikkein ahneimpia. VEROPARATIISIN MÄÄRITELMÄ Veroparatiisi määritellään yleensä erilaisten tunnusmerkkien perusteella. Veroparatiisille on tunnusomaista matala… Lue lisää

Suomi on sitoutunut keräämään ja lähettämään ympäri maailmaa tietoja muiden maiden kansalaisten Suomessa olevista varoista ja täältä saamista tuloista. Miksi Suomi on tällaista mennyt lupaamaan? Tietysti siksi, että vaihdossa se saa samat tiedot suomalaisten ulkomailla sijaitsevista varoista ja sieltä saamistaan tuloista. Helsingin Sanomat uutisoikin viime sunnuntaina Verohallinnon laajentuvasta tiedonsaannista. FATCA, CRS JA DAC2? Tulo- ja varallisuustietojen vaihto perustuu kolmeen kirjainyhdistelmään eli sopimuksiin, joita Suomi on sitoutunut noudattamaan. FATCA on Suomen ja Yhdysvaltojen… Lue lisää

Viime vuosina maailmalla on ollut vireillä useita hankkeita, joiden tarkoitus on ollut saada tolkkua missä kansainvälisten yritysten voitto tulisi verottaa. Nyt osa hankkeista alkaa tuottaa tulosta. Tämän viikon maanantaina OECD julkaisi kaksi vuotta sitten aloitetun BEPS-hankkeen 15 toimenpide-ehdotusta. Hanke käynnistettiin, koska nykyisessä kansainvälisessä verojärjestelmässä on heikkouksia. Ne mahdollistavat veropohjan rapautumisen ja voittojen siirtämisen pois sieltä missä ne on ansaittu. Kuten hyvin tiedossa on, yritysvoitot voidaan siirtää joko paikkoihin, joissa tuloja ei veroteta… Lue lisää

OECD ja verotus Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on kehittyneiden markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö. Better policies for better lives on OECD:n motto. OECD:ssä markkinatalousmaat kokoontuvat miettimään paremman maailman yhteisiä pelisääntöjä. OECD:ssä on mietitty myös verotuksen koukeroita jo sen perustamisvuodesta 1961 alkaen. Verotusta koskevat tärkeimmät saavutukset ovat olleet ns. kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi luotu verosopimusjärjestelmä, yritysten välistä siirtohinnoittelua koskevat suuntaviivat ja verotietojen vaihtamista koskevat menettelyt. Kaikkia näitä konsteja on toteutettu jossakin muodossa jo 1960 –luvulta… Lue lisää