Veroblogi

Arkistot

Lakisääteinen tilintarkastus on koko yhteiskunnan etu, koska tilintarkastus parantaa tilinpäätösten laatua ja lisää taloudellisen informaation luotettavuutta.

Mitä oikeastaan tarkoittaa, kun Verohallinto sanoo, että oikein toimivaa suojellaan? Tämä kysymys esitettiin, kun kävimme tapaamassa kesätoimittajia. Kun itsestäänselvyyteen joutuu vastaamaan, se saattaa äkkiseltään tuntua yllättävältä. Lyhyesti sanottuna oikein toimivan suojelu tiivistyy kolmeen asiaan: pohjoismaiseen ihmiskäsitykseen, yhteisiin pelisääntöihin sekä auttamiseen. Pohjoismainen veroajattelu perustuu positiiviseen ihmiskäsitykseen ja yhteiskuntasopimukseen. Lähtökohta on, että se, mitä asiakas ilmoittaa meille, on myös totta. Siis tekeminen perustuu uskomukseen, että asiakas toimii oikein. Samoin pohjoismaisen yhteiskuntasopimuksen lähtökohtana on, että… Lue lisää

Verohallinnon asiakkaisiinsa kohdistama verotarkastustoiminto ja harmaan talouden torjunta ovat kumpikin melko säännönmukaisesti median kiinnostuksen kohteena. Aihe kiinnostaa mediaa osittain siitä syystä, että siitä on löydettävissä tilanteita, joissa on jännitteitä eri osapuolten välillä. Näitä mediakiinnostuksen polttoaineena toimivia jännitteitä voidaan tuoda esiin koskien yksittäistapauksia tai koskien esimerkiksi tiettyjä verotukseen liittyviä riski-ilmiöitä. Esimerkkeinä mediaa kiinnostavista aihealueista voidaan mainita yksittäisenä asiana siirtohinnoitteluun liittyvät verotarkastukset sekä suurempana kokonaisuutena harmaan talouden torjunta ja siihen liittyvät Verohallinnon toimet. Kaikessa… Lue lisää

Idea sanottiin ääneen automatkalla Tukholman laivasatamasta Ruotsin verohallintoon, jonne olimme menossa vierailulle keväällä 2017: podcast voisi olla meille hyvä ja kiinnostava media. Tammikuun 2018 alkuun mennessä olemme julkaisseet ensimmäisestä tuotantokaudesta neljä jaksoa, ja viides on tuloillaan. Olemme käsitelleet kasvuyrityksiä ja Kiinaa, robotiikkaa, harmaata taloutta ja verovajetta sekä asiakkaitamme ja asiakastutkimuksia. Tulossa on vielä ainakin tulorekisteriä ja muuttuvia ansaintalogiikoita. Yhteensä jaksojamme on tähän päivään mennessä kuunneltu vajaa tuhat kertaa. Se on mielestämme hyvä… Lue lisää

Joulupukki voi käydä ihmisten luona auttamisen ilosta ja palkkiota pyytämättä, jolloin ei synny veroseuraamuksia. Maksullinen pukki on kuitenkin velvollinen maksamaan tuloistaan veroa siinä missä muutkin. Älä siis pilaa joulun tunnelmaa harmaan talouden pimeällä pukilla, vaan pysy verotuksen valoisalla puolella ja valitse veronsa maksava pukki. Veroseuraamukset vaihtelevat sen mukaan, onko pukki palkkasuhteessa kotitalouteen vai toimiiko hän joulupukkipalveluja tarjoavan yrityksen kautta. Joulupukin palkannut kotitalous pääsee verotuksessa helpolla. Palkka-pukki Joulupukin ja kotitalouden välille voi syntyä… Lue lisää

Verovajeen pienentäminen on meidän työmme keskeisin tavoite ja horisontissa siintävä maali. Vaje on eräänlainen mittari sille, miten hyvin Verohallinto ja verojärjestelmä onnistuvat tavoitteissaan. Verovajeella tarkoitetaan lainmukaisen ja todellisen verokertymän erotusta: mitä meidän kuuluisi lain mukaan kerätä ja mitä todellisuudessa saamme kerättyä. Verovajetta aiheutuu virheistä, osaamattomuudesta, maksukyvyttömyydestä ja sekä tietenkin tahallisesta velvoitteiden laiminlyönnistä. Ilmiönä se liittyy moniin muihin ilmiöihin, joista tahallisten laiminlyöntien kansoittama harmaa talous on ehkä tunnetuin. Verohallinto on vuodesta 2013 alkaen kehittänyt… Lue lisää

Olemme tehneet verovilppivihjeiden antamisen nettilomakkeen avulla helpoksi. Tämä on synnyttänyt pelkoja, että vihjeitä lähetään kateudesta tai kiusaamismielessä. Myönnettävä on, että yksittäisiä ristiriitatilanteisiin liittyviä vihjeitä esiintyy. Näissäkin vihjeissä verottajaa haluttaisiin lähinnä tuomariksi, mutta se ei kuulu meidän toimivaltaan, kuten edellisessä blogissani kirjoitin. Stereotyyppinen käsitys ”kateus synnyttää ilmiantoja” on kuitenkin osoittautunut katteettomaksi. Emme juurikaan saa ns. kateusvihjeitä, jossa teemana olisi naapurin hieno auto, talo tai ulkomaanmatkat. Yksityishenkilöitä koskevat vilppihavainnot koskevat työntekoa ja erilaista myyntitoimintaa…. Lue lisää

Toimiessani verotarkastajana kävi välillä niin, että asiakas puhelimen päässä kuulosti säikähtäneeltä, kun ilmoitin verotarkastuksesta. Asiani ehkä kalskahti korvaan ikävältä, erityisesti jos asiakkaalla ei ollut tarkastuksesta tarkempaa tietoa. Varsin usein asiakas kysyi: ”Miksi juuri minun yhtiööni nyt tehdään verotarkastus – eikö teillä olisi pahempiakin kohteita?” Säikähdystä lievitti, kun asiakas sai lisätietoa. Oli hyvä selvittää, että teemme tarkastuksia ihan kaikenlaisiin yrityksiin sekä kertoa, mistä vero.fi:stä löytyy infoa aiheesta. Emme siis tee tarkastuksia vain niihin,… Lue lisää

Viime viikkoina mediassa on näkyvästi uutisoitu niin sanotusta vihjetietolomakkeesta. Mediaa on erityisesti kiinnostanut tulevien vihjeiden määrä, mistä asioista vihjeitä tulee ja mitä toimenpiteitä vihjeet käynnistävät Verohallinnossa. Uutisointi on ollut asiallista ja myönteistä. Keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa sen sijaan on esitetty hyvinkin happamia kannanottoja. Esimerkiksi Sanomalehti Keskisuomalainen julkaisi 2. heinäkuuta lukijalta tulleen kommentin, jossa todetaan: ”4650 ilmoitusta verottajan Gestapo-kätyripalveluun. Voi teitä kateellisia reppanoita suomalaisia.” YLLÄTTÄVÄN KILTTI KARHU Aiheen ympärillä käydystä keskustelusta muodostuu herkästi mielikuva, että verottaja kaivelee… Lue lisää

Veropakolaisen käsitettä ei ole määritelty verolainsäädännössä tai muuallakaan lainsäädännössä. Myöskään Geneven pakolaissopimus ei tunne veropakolaisen määritelmää. Veropakolainen on yleiskielen käsite, jolla tarkoitetaan henkilöä, joka jättää kotimaansa verotuksen vuoksi. Veropakolaiselle ulkomaille muuton yksinomainen tai pääasiallinen syy on kotivaltion verotus. Verotus on se, jota hän pakenee. Maailmalla liikkuu suuri määrä pakolaisia. Joku pakenee sotaa, toinen nälänhätää ja kolmas vainoa. Pakolaiset laittavat toivonsa siihen, että jossain olisi joku, joka vastaanottaisi ja auttaisi. Pakolaisten joukossa on… Lue lisää