Veroblogi

Arkistot

Vaikka moni ihminen kohtelee koiraansa kuin toista ihmistä, on Korkein hallinto-oikeus (KHO) tästä perutellusti eri mieltä – ainakin verotuksen näkökulmasta. Siinä missä ihminen käy hierojalla, kylpylässä tai urheilemassa, niin koirille on tarjolla sama, ellei laajempikin skaala eri palveluita, joilla karvaisia ystäviämme voi hemmotella. Palveluiden sisältö vastaa täysin ihmisille tarjottavia palveluita, mutta niiden verokohtelu ei kuitenkaan aina ole yhteneväinen. Viimeisimpänä mediassa on ruodittu agilityä ja siihen sovellettavaa verokantaa. Agilityn ympärillä käyty keskustelu on… Lue lisää

Tammikuussa Verohallinnon pääkonttori muutti Hakiksesta noin kilsan pohjoiseen. Olin valmistelemassa muuttoa DDR-tyyppisestä Haapaniemenkadun linnakkeesta  uuteen Vallilan finanssikasarmiin, kun löysin pöytälaatikosta  tuntemattoman verosotilaan kirjeen kotiin. Rakas Verona sekä pienet veronmaksajani, edelleen etulinjassa täällä jossakin. Rintamalinjat ovat muuttuneet edestakaisin. Tykit jylläävät sekä omalla että vihollisenkin puolella. Kiitos erinomaisen tulenjohtomme tykistömme on kyennyt pysäyttämään ylivoimaisen vihollisen rynnäköt uusilla miljoonan euron siirtohintakranaateilla. Täällä ei ole vielä näkynyt uusilla nastarenkailla liikkuvia veronvälttelijöiden miehistönkuljetusajoneuvoja. Salaisten huhujen mukaan olemme… Lue lisää

Ennakkoratkaisujen maksuja koskeva valtiovarainministeriön asetus muuttui vuoden alusta. Vaikka uudistus ei ole kattava vastaus kaikkiin niihin ongelmiin, joita ennakkoratkaisumaksujen määrittämisessä kohdataan, se kuitenkin vie maksujen perusteita oikeaan suuntaan. Ennakkoratkaisuista peritään maksu, jottei rajallisia viranomaisresursseja jouduttaisi kohtuuttomasti ohjaamaan varsinaisen verotustyön ulkopuolisiin tarkoituksiin. Ennakkoratkaisussa verottaja antaa etukäteen ratkaisun hakemuksessa esitettävään verotuskysymykseen hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa. Ennakkoratkaisua noudatetaan verotusta toimitettaessa, kunhan hakemuksessa kuvatut tiedot vastaavat todellisuutta. MAKSUJEN KESKEINEN ROOLI ON OHJATA JA RAJATA KYSYMYSTEN MÄÄRÄÄ JA… Lue lisää

Henkilöverotuksen toimialalta haetaan vuosittain 2 500-3 000 ennakkoratkaisua. Jotta ennakkoratkaisumenettely saataisiin sujuvammaksi, pitäisi tarpeettomat hakemukset saada karsittua ja tarpeelliset hakemukset laatia riittävän selvästi. NELJÄ KATEGORIAA Hakemuksista noin 2/3 liittyy perintö- ja lahjaverotukseen ja 1/3 tuloverotukseen. Hakemukset voidaan karkeasti jakaa neljään ryhmään:   1. uuden ongelman tapaukset, 2. arvon varmistajat, 3. hyväksyttävyyden varmistajat ja 4. työläät laskelmat ja selvittelyt. Uuden ongelman tapaukset ovat ennakkoratkaisujen ydinalue. Niissä on kysymys aidosti avoimista laintulkintatilanteista. Arvon varmistukset ovat… Lue lisää

Verohallinnon yksi tärkeimmistä tehtävistä on asiakkaiden auttaminen verotusta koskevissa asioissa. Asiakkaita ohjataan ja neuvotaan palvelunumeroidemme ja toimipisteidemme ohella sähköisten asiointipalveluiden kautta. Mielestäni hyvän asiakaspalvelun perusedellytyksiä on myönteinen ja joustava palveluasenne. Asiakkaan tarpeisiin ja tilanteisiin sopivalla –  suunnitelmiin liittyen jopa ennakoivalla – ohjauksella rakennetaan positiivisia palvelukokemuksia. Pitkässä juoksussa näillä positiivisilla kokemuksilla verottajan palvelukyvystä ja ammattitaidosta edistetään myös asiakaskunnan veronmaksumyönteisyyttä. Haasteita kuitenkin riittää. Asiakaspalvelussa tulee eteen monenlaisia kysymyksiä, joihin pyritään löytämään ratkaisuja asiakaspalvelijan oman… Lue lisää