Veroblogi

Arkistot

Idea sanottiin ääneen automatkalla Tukholman laivasatamasta Ruotsin verohallintoon, jonne olimme menossa vierailulle keväällä 2017: podcast voisi olla meille hyvä ja kiinnostava media. Tammikuun 2018 alkuun mennessä olemme julkaisseet ensimmäisestä tuotantokaudesta neljä jaksoa, ja viides on tuloillaan. Olemme käsitelleet kasvuyrityksiä ja Kiinaa, robotiikkaa, harmaata taloutta ja verovajetta sekä asiakkaitamme ja asiakastutkimuksia. Tulossa on vielä ainakin tulorekisteriä ja muuttuvia ansaintalogiikoita. Yhteensä jaksojamme on tähän päivään mennessä kuunneltu vajaa tuhat kertaa. Se on mielestämme hyvä… Lue lisää

Itsenäinen tutkimusyritys IROResearch Oy toteutti tilauksestamme elo-lokakuussa 2017 asennetutkimuksen. Olemme toteuttaneet edellisen vastaavan tutkimuksen vuonna 2015. Vastausten perusteella voi sanoa, että suomalaiset kokevat verojen maksamisen tärkeäksi kansalaisvelvollisuudeksi. 79 % suomalaisista maksaa veronsa mielellään. Luku on noussut neljässä vuodessa peräti 10 prosenttiyksikköä. Miten tutkimus oikein toteutettiin? Ajattelimme vastata kerralla muutamaan kysymykseen, jotka aika ajoin nousevat esiin, kun kerromme teettämiemme asennetutkimusten tuloksista. Kysymys 1: Kysyttiinkö vain verojen nettosaajilta? Vastaus 1: Tutkimusyrityksen tutkijat valitsevat haastateltavat… Lue lisää

Asiakaslähtöisyys on OmaVeron kehittämisen lähtökohta. Asiakkailta saatu palaute on aina palvelun rakentamisessa määräävämmässä asemassa kuin Verohallinnossa tehdyt määrittelyt. OmaVerosta saatiin keväällä paljon palautetta. Monet kummastelivat, miksi emme tehneet Verotilin kaltaista palvelua, kun se kerta oli toimiva. Niin kuin jo edellisessä kirjoituksessani totesin: Kun palvelun asiakkaina tulevat olemaan kaikki suomalaiset, on asiakasta ohjaavan käyttöliittymän suunnittelu haastavaa. Haluamme kuitenkin kuulla kaikkia ja kaikki asiakaspalautteet käsitellään ja huomioidaan. Palautteen perusteella on myös tehty muutoksia: muistutusten… Lue lisää

Suomalaiset ovat tunnetusti veromyönteistä kansaa. Viimeisimmän tutkimuksemme mukaan lähes yhdeksän suomalaista kymmenestä suhtautuu verotukseen myönteisesti. Kirjoitin viimeksi henkilöasiakkaistamme, jotka tykkäävät hoitaa veroasioitaan henkilökohtaisesti toimistoissamme. Siitäkin huolimatta, että osaisivat ja osin jopa mieluummin hoitaisivat asiansa verkkopalvelussa. Sittemmin teetimme syksyllä Taloustutkimuksella henkilöasiakkaiden asiakastutkimuksen ja ilmeni, että tyytyväisiä asiakkaita löytyy myös puhelin- ja verkkopalveluistamme. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vastaajista, jotka yleensä asioivat toimistossa hoitaessaan veroasioita, peräti 91 prosenttia oli tyytyväisiä. Mielenkiintoinen yksityiskohta oli, että asiakkaat,… Lue lisää

Aiemmin Ruuhosen Pekka Verkko vie… -kirjoituksessaan aloitti keskustelun hiljattain tehdyn asiakastutkimuksemme tuloksista. Jatkan tässä vielä hieman tutkimuksen tarkastelua asiakasryhmittäin. Lähestyimme tutkimuksessamme sekä henkilöasiakkaita että yhteisöasiakkaita. Kysyimme vastaajien asenteista ja mielikuvista, mutta myös siitä miten asiakkaat aikovat jatkossa käyttää palveluitamme. Erityisen kiinnostuneita olemme oman toimintamme kehittämisestä: mitkä toimemme edistävät tai heikentävät asiakaskokemusta. Keskityn nyt tässä kirjoituksessani yhteisöasiakkailtamme saatuihin vastauksiin. Yhteisöasiakkaisiin luemme mm. osakeyhtiöt, osuuskunnat ja säätiöt. Sarja saa jatkoa parin viikon kuluttua henkilöasiakkaiden… Lue lisää

Suomalaiset ovat veromyönteistä kansaa ja asiakkaiden mielestä asioiminen Verohallinnon työntekijöiden kanssa on helppoa, kertoo uusin asiakastutkimuksemme. Hyvä näin! Sähköinen asiointi on lopullisesti lyönyt läpi ja meidän ammatilliseen osaamiseemme sekä tehokkuuteemme luotetaan vahvasti. Sähköinen asiointi palvelee asiakkaitamme hyvin! Aiomme kehittää ja laajentaa sähköisiä palveluitamme myös jatkossa. Muuttuva Verohallinto? Suomalaisten mielestä emme kuitenkaan ole pystyneet muuttumaan muun yhteiskunnan mukana niin hyvin kuin aikaisempina vuosina. Vuonna 2010 jopa 70 prosenttia koki että olemme muuttuneet muun… Lue lisää

Perjantain Talouselämässä (13/2014) Olli Ainola kirjoittaa verottajan ryhtyneen maantierosvoksi, kun se on alkanut tarkastamaan suurten yritysten siirtohinnoitteluja. Taustalla on Verohallinnossa muutaman vuoden käynnissä ollut siirtohinnoitteluhanke. Hankkeen tarkoituksena on tarjota siirtohinta-asioissa ohjausta sekä suorittaa verovalvontaa. Ja erityisesti tavoitteena on ollut tarjota ohjausta.