Veroblogi

Arkistot

Yksi EU:n rahoituksen keskeisistä lähteistä on arvonlisävero. Sitä kerättiinkin EU-maissa vuonna 2016 reilut 1 000 miljardia. Alv on myös hyvin petosherkkä vero, ja petosten torjuntaan on EU:ssa ja jäsenmaissa panostettu voimakkaasti viime vuosina. EU:n budjetin valmistelusta vastaava Euroopan komissio julkaisee syksyisin jäsenmaiden alv-vajeesta tutkimuksen, jonka toteuttaa riippumaton CASE -tutkimuslaitos. Uusin tutkimus on nyt ulkona. Myös Verohallinto arvioi alv-vajetta vuosittain. Olemme tehneet arvioita nyt kahden vuoden ajan ja raportoimme niistä mm. hallituksen vuosikertomuksessa…. Lue lisää

  Yrittäjä hoi! Seuraavaksi on tarjolla ilmainen vinkki siitä, miten voit ottaa omasi pois verottajalta, tarkemmin sanottuna hakea sinulle kuuluvaa rahaa naapurimaan verottajalta. Tiesitkö, että suomalainen yrittäjä tai yritys voi hakea palautuksena arvonlisäveron, joka sisältyy liiketoimintaa varten muista EU-maista ostettuihin tavaroihin ja palveluihin? Eikä tässä vielä kaikki, palautushakemukset eri maihin voit toimittaa ilman paperisotkuja yhdessä ja samassa ALVEU-verkkopalvelussa. Arviomme mukaan veroja jää hakematta takaisin miljoonien edestä. Palautushakemus jää tekemättä usein esimerkiksi matka- ja… Lue lisää

Kun ajattelet arvonlisäveroa, mietitkö ensimmäisenä tuotteen tai palvelun hintaa vai sitä, että korkealla ALV-vajeella ja korruptiolla on yhteys? Minä mietin jälkimmäistä, mutta se kuuluukin työhöni. Transparency International tekee vuosittain tutkimuksen korruptiosta eri maissa. Suomi on pärjännyt tässä tutkimuksessa perinteisesti aika hyvin: korruption laajuutta mittaava indeksimme on korkea, pidämme kärkipään paikkoja Ruotsin ja Tanskan kanssa. Tutkimus mittaa nimenomaan julkisen vallan lahjottavuutta. Jos verottajaa voi lahjoa, niin verovuotoja on todella vaikea muilla keinoilla kitkeä. Suomessa… Lue lisää

Verovajeen pienentäminen on meidän työmme keskeisin tavoite ja horisontissa siintävä maali. Vaje on eräänlainen mittari sille, miten hyvin Verohallinto ja verojärjestelmä onnistuvat tavoitteissaan. Verovajeella tarkoitetaan lainmukaisen ja todellisen verokertymän erotusta: mitä meidän kuuluisi lain mukaan kerätä ja mitä todellisuudessa saamme kerättyä. Verovajetta aiheutuu virheistä, osaamattomuudesta, maksukyvyttömyydestä ja sekä tietenkin tahallisesta velvoitteiden laiminlyönnistä. Ilmiönä se liittyy moniin muihin ilmiöihin, joista tahallisten laiminlyöntien kansoittama harmaa talous on ehkä tunnetuin. Verohallinto on vuodesta 2013 alkaen kehittänyt… Lue lisää

Messukeskus kiehui kasvuyrittämisen ympärillä 15 000 ihmisen voimalla. Kävin paikalla kahdesta syystä. Ensimmäiseksi halusin arvioida, että pitäisikö meidän eli Verohallinnon olla mukana. Toiseksi kaipasin ymmärrystä niistä jakamistalouden osa-alueista, joissa verottajan tukea kaivataan. Ensimmäiseen kysymykseen on helppo vastata kategorisesti kyllä.  Meidän tulee olla Slushissa, mutta tavoillemme uskollisesti. Meidän kannattaa mennä sinne etsimään kiinnostuneita yrittäjiä, tehdä samaa kuin kasvuyrittäjät. Hakea potentiaalisia ”asiakkaita”. Osallistujilla ei ole Slushin aikana mahdollisuutta ryhtyä pohtimaan verotusta. Heillä on kiire myydä liikeideaansa… Lue lisää

Vuoden 2016 alusta voimaanastuvan lakimuutoksen mukaan yritys ei ole velvollinen ilmoittautumaan alv-rekisteriin, jos sen liikevaihto alittaa 10 000 euroa vuoden mittaisen tilikauden aikana. Eli tällainen vähäinen yritystoiminta on vapautettu kokonaan arvonlisäverosta. Tällä hetkellä raja on 8 500 euroa. Mikäli yrityksen liikevaihto ylittää rajapyykin, on se velvollinen ilmoittautumaan alv-rekisteriin, mutta, jos sen  liiketoiminta on vähäistä, saattaa yritys olla oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen. Suomeksi se tarkoittaa, että yritykselle voidaan palauttaa osa sen maksamasta alvista – edellyttäen, että yrityksen liikevaihto… Lue lisää

Kuningasverona arvonlisävero kohdistuu tavaroiden ja palveluiden kulutukseen. Arvonlisäverosta tekee kuningasveron vuosittain kannettavat huimat arvonlisäverotulot, jotka olivat vuoden 2013 kokonaisveromäärästä 21 % (18 848 milj. €). Veropoliittisen työkalupakin terävimpänä poranteränä on usein nostettu esiin arvonlisävero ja erityisesti ruoan arvonlisäverotus. Syystäkin, sillä ruokaahan tällä hetkellä arvonlisäverotetaan alennetulla 14 %:n verokannalla, joten on perusteltua huomauttaa, että tässä voisi olla oiva paikka kiristää verotusta. Osa ihmisistä näkisikin ruoan arvonlisäverotuksen korottamisen kultakaivoksena, sillä tuleehan kaikkien syödä. Satunnaisesti… Lue lisää

Viime aikoina on julkisuudessa käyty keskustelua esiintyvien artistien keikkapalkkioiden arvonlisäverokohtelusta. Ainakin osa artisteista toivoo, että keikkapalkkioiden arvonlisäverottomuus poistuisi. Tässä yhteydessä keikkailevalla artistilla tarkoitetaan todellista yritystoimintaa pyörittävää artistia, eikä niinkään harrastuksenomaista toimintaa harjoittavaa muusikkoa. Kuulin tästä keskustelusta ensi kertaa reilu vuosi sitten. Muistan asiaa ihmetelleeni, sillä yleensähän arvonlisäverovelvollisuus mielletään yritystoiminnan rasitteeksi. Aiheeseen liittyvää uutisointia luettuani ja aiheeseen muutenkin paneuduttuani aloin ymmärtämään myös artistien kantaa asiassa. Arvonlisäverolain mukaan esiintyvä taiteilija ei maksa palkkiostaan arvonlisäveroa…. Lue lisää