Verohallinto lähestyy – pitääkö toimia heti?

Vill du läsa det här på svenska? Rulla ner.

Verohallinto jakoi juuri kaikkiin Suomen 3,2 miljoonaan kotitalouteen julkisen tiedotteen. Tiedotteessa kerrotaan OmaVero-palvelusta ja siitä, mitä uudistuksia henkilöasiakkaiden veroasioihin tulee.

Kysäisin ystävältäni, joko hän on saanut Verohallinnon tiedotteen ja oliko jopa lukenutkin sen. Hän oli kuulemma huomannut postissa tulleen tiedotteen ja jopa silmäillytkin sitä, mutta ei ollut vielä ehtinyt mennä tekemään OmaVeroon mitään. – Olisiko sinulla nyt sitten sellaisia veroasioita, joita pitäisi heti hoitaa, esimerkiksi hakea muutosverokorttia vielä tälle vuodelle, kysyin.

Ei kuulemma ollut. Silti ystäväni oli siinä luulossa, että jotain pitäisi tiedotteen vuoksi tehdä, juuri OmaVerossa. Totesin, että ei tarvitse. Samalla kerroin, mitä OmaVerossa voi jatkossa tehdä ja kannustin  häntä tutustumaan palveluun, kunhan aikaa olisi.

Tämä kuvaa mielestäni hyvin, miten tunnollisia me ihmiset usein olemme. Erityisesti, kun viranomainen lähestyy – vaikkapa vain paperisen tiedotteen muodossa.

Pitääkö tehdä jotakin? Pitääkö aktivoitua? Odotetaanko minulta välitöntä toimimista?

Verohallinto lähestyy asiakkaita eri syistä. Haluamme helpottaa asiakkaiden toimimista veroasioissa ja ohjata ennakoivasti. Kerromme muutoksista tai ohjaamme vaikkapa jonkin asian ilmoittamisen osalta veroilmoitusaikana. Yleensä tiedotteet ja ennakoivat ohjaustoimet eivät vaadi asiakkaalta mitään erityisiä toimenpiteitä.

Verohallinnon tiedotteen ydin on kertoa, että henkilöasiakkaiden veroasioiden hoitaminen uudistuu ja että OmaVero-palvelu on avattu nyt myös henkilöasiakkaille. Ohjaamme siis asiakkaita ennakoivasti, jotta he tietäisivät tulevista muutoksista.  Varmistamme, että he osaisivat toimia oikein sitten, kun kyseisen veroasian hoitaminen on kullekin ajankohtainen.

Ystäväni oli tyytyväinen, kun huomasi, ettei hänen tarvitse tehdä tiedotteen vuoksi tällä hetkellä yhtään mitään. Verokorttiinkaan ei ole muutostarvetta vuoden 2018 osalta. Veronpalautuksensa määrän hän kuitenkin kävi kurkkaamassa OmaVerosta heti. Lisäksi hän lupasi olla keväällä 2019 aktiivinen ja täydentää veroilmoitustaan OmaVerossa. Niin teen minäkin.

Suomen järjestelmä, jossa asiakas saa esitäytetyn veroilmoituksen, ei suinkaan ole yleinen muualla maailmassa. Kaiken lisäksi esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovat valtaosalla veronmaksajista oikein – viime keväänä 75%:n suomalaisista ei tarvinnut täydentää esitäytettyä veroilmoitustaan mitenkään.

Toimi siis silloin, kun on aika toimia. Tässä vielä muistilistaa avuksi:

 • Marraskuu: Veronpalautuksen ja jäännösveron tiedot näet OmaVerossa.
 • Joulukuu: Vuoden 2019 verokortti tulee postitse. Tarvittaessa voit sen jälkeen muuttaa verokorttiasi OmaVerossa.
 • Helmikuu: Ota viimeistään nyt suomi.fi-viranomaisviestit käyttöön, niin et saa esitäytettyä veroilmoitusta paperilla, vaan saat sähköpostiisi tiedon, kun se on OmaVerossa.
 • Huhtikuu: Saat esitäytetyn veroilmoituksen. Tarkista ja täydennä tarvittaessa OmaVerossa.
 • Toukokuu: Täydennä veroilmoitusta viimeistään määräpäivänä.
 • Elokuu: Yleisin veronpalautuksen maksupäivä ja jäännösveron ensimmäinen eräpäivä.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Skatteförvaltningen sänder post – ska jag agera genast?

Skatteförvaltningen delade häromdagen ut ett meddelande till alla 3,2 miljoner hushåll i Finland.

I meddelandet berättas det om e-tjänsten MinSkatt och om det nya som berör privatpersonernas skatteärenden.

Jag frågar min väninna om hon har fått meddelandet från Skatteförvaltningen och om hon eventuellt även läst det. Hon säger att hon har uppmärksammat meddelandet bland den övriga posten och rentav ögnat igenom texten men att hon ännu inte har haft tid att göra något i MinSkatt.

– Har du då några sådana skatteärenden som genast borde skötas, såsom att ännu skapa ett ändringsskattekort för innevarande år? frågar jag henne.

Hon berättar att hon inte har. Men min väninna lever ändå i tron att något borde göras på grund av meddelandet och specifikt just i MinSkatt. Jag konstaterar att hon inte behöver göra något. På samma gång berättar jag vad vi alla i fortsättningen kan göra i MinSkatt och uppmuntrar henne att bekanta sig med e-tjänsten sedan när hon har tid.

Jag tycker att det här är ett gott exempel på hur plikttrogna vi människor ofta är. Speciellt när en myndighet tar kontakt – även om det bara är ett meddelande på papper.

Ska jag göra något? Ska jag aktivera mig? Förväntas jag göra något genast?

Skatteförvaltningen kontaktar kunder av många olika orsaker. Vi vill underlätta kundernas skötsel av sina skatteärenden och handleda med framförhållning. Vi berättar om ändringar eller instruerar exempelvis i att lämna uppgifter om något under skattedeklarationstiden. I allmänhet kräver meddelanden och föregripande handledning inga speciella åtgärder av kunderna.

Kärnan i Skatteförvaltningens meddelande är att berätta, att skötseln av skatteärenden förnyas för privatpersonernas del och att e-tjänsten MinSkatt nu har öppnats även för privatpersoner. Vi instruerar alltså med framförhållning för att kunderna ska vara medvetna om kommande förändringar.  Vi vill säkra att alla kan förfara rätt när det är aktuellt för var och en att ta hand om skatteärendet i fråga.

Min väninna är nöjd nu när hon vet att hon inte behöver göra någonting just nu på basis av meddelandet. Hon har inget behov av att ändra sitt skattekort för 2018. Skatteåterbäringsbeloppet kikar hon dock genast på i MinSkatt. Dessutom lovar hon att vara aktiv på våren 2019 och komplettera sin skattedeklaration i MinSkatt. Det gör jag med.

Systemet som vi har i Finland med den förhandsifyllda skattedeklarationen är inte ett allmänt system på andra håll i världen. Dessutom är uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen korrekta för flertalet skattebetalare – förra våren behövde endast 25 % av alla finländare komplettera sin förhandsifyllda skattedeklaration.

Agera alltså då när det är dags att agera. Här kommer ännu en komihåglista till din hjälp:

 • November: Du ser uppgifterna om skatteåterbäring eller kvarskatt i MinSkatt.
 • December: Skattekortet för 2019 kommer hem per post. Efter detta kan du vid behov ändra ditt skattekort i MinSkatt.
 • Februari: Ta senast nu myndigheternas e-tjänst suomi.fi-meddelanden i bruk, så får du inte den förhandsifyllda skattedeklarationen på papper, utan ett meddelande i din e-post när den finns i MinSkatt.
 • April: Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen. Kontrollera och komplettera den vid behov i MinSkatt.
 • Maj: Komplettera din skattedeklaration senast på den utsatta dagen.
 • Augusti: De flesta skatteåterbäringarna betalas ut och den första förfallodagen för kvarskatterna infaller för de flesta.

One thought on “Verohallinto lähestyy – pitääkö toimia heti?

Kommentointi on suljettu.