Veromyönteisyydestä vientituote Tansaniaan

Suomalainen virkamiesosaaminen on hyvä vientituote. Se on luotettavaa, kevyt kantaa matkalaukussa, täynnä energiaa ja innovaatioita. Itse ajattelen, että yksi virkamiesosaamisen osa-alueista on veromyönteisyys, jonka avulla varmistetaan verotulojen kertyminen. Englanniksi aiheesta puhutaan termillä tax compliance.

Suomessa olemme onnistuneet asiakaslähtöisessä verotustyössämme, sanoisinko aika hyvin.

Teemme työmme erittäin kustannustehokkaasti ja positiiviset verokertymäluvut todistavat, että työn suunta on oikea.

Olemme saaneet vuonna 2018 kunnian lähteä kehittämään Tansanian veronmaksumyönteisyyttä yhteistyössä Tansanian verohallinnon TRA:n kanssa. Hanke rahoitetaan Suomen kehitysyhteistyön määrärahoista.

Tulevina vuosina tuemme kollegoitamme Tansaniassa mm. veronmaksajien rekisteröimisessä, asiakasryhmien segmentoinnissa, eri asiakasryhmien tavoittamisessa, palvelukonseptin luomisessa, asiakasviestinnässä sekä sisäisessä tarkastuksessa.

Meillä on timanttista osaamista jokaisesta hankkeen osa-alueesta ja Afrikan mantereella olemme aiemmin tehneet yhteistyötä mm. Namibian verohallinnon kanssa.

Verotusta kehitetään Tansaniassa strategisesti. TRA:n nykyinen strategia ulottuu kaudelle 2021/22, ja se on linjassa laajempien maan kehitystä ohjaavien suunnitelmien kanssa. Yksi keskeisistä Suomen kehitysyhteistyön tavoitteista Tansaniassa on toimiva julkinen sektori. Valtion tulonsaannin tulisi parantua ja verotuksen kehittyä.

Mitä muuten tiedät Tansaniasta?

Minä tiedän ainakin tämän.

Tansania on yksi Itä-Afrikan talousvetureista. Viime vuosien talouskasvu on ollut hyvää 6-7 % luokkaa vuosittain. Komeasta talouskasvusta huolimatta lähes 47 % 55 miljoonan väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, ja valtio onkin yksi maailman 25 köyhimmästä maasta. Vuonna 2017 Tansania sijoittui Transparency Internationalin korruptiota koskevassa, 180 valtion maavertailussa sijalle 103.

Työtä siis riittää tansanialaisilla kollegoilla, jotta maan kehityshaasteiden ratkaisemiseksi valtion kassaan saadaan riittävä ja säännöllinen tulovirta. Suunnitelmat ovat kuitenkin kunnossa.

Meidän tehtäväksemme jää nyt alkavassa yhteistyöhankkeessa sparraajan ja kanssakulkijan rooli. Kuljemme TRA:n rinnalla seuraavat kolme vuotta ja annamme osaamisestamme tarvittavan siivun tansanialaisten kollegoiden käyttöön. Pidämme kaikki mielessä kunnianhimoisen pitkän tähtäimen tavoitteen: veromyönteisyyden tulee Tansaniassa lisääntyä, jotta verotulot saadaan kestävään ja tasaiseen kasvuun.

Lisää yhteistyöhankkeesta vero.fi:ssa.