Havaintoja Verohallinnon kielityöstä: romaani viikossa ja perustajaurakointiliiketoimintaa metsävähennysmetsässä

Verohallinnossa työskentelee yli 20 kielen ammattilaista: kielenhuoltajia ja kääntäjiä. He pyörittelevät työkseen kielen arvoituksia: yhdyssanoja kuten otsikon ”perustajaurakointiliiketoiminta” tai ”metsävähennysmetsä”, monimerkityksellisiä ilmaisuja kuten ”riippumaton ostaja” sekä oikeinkirjoitusongelmia kuten onko ”metsän haltija” taruolento vai verovelvoitteensa asiallisesti hoitava metsänomistaja.

Kääntäjät puolestaan huolehtivat siitä, että Verohallinnon viestit ovat saman sisältöisiä molemmilla kotimaisilla ja nykyisin yhä useammin myös sillä ”kolmannella kotimaisella” eli englanniksi.

Kielen osaajat ovat kovan luokan ammattilaisia, joita myös arvostetaan. Suomen Kuvalehden kesäkuussa julkaisemalla arvostetuimpien ammattien listalla kielenkääntäjä (128.) oli arvostetumpi kuin toimitusjohtaja (149.).

Meillä Verohallinnossa kielen ammattilaiset, niin kääntäjät kuin kielenhuoltajat, ovat päivittäin paljon vartijoina. Jokaisen meiltä lähtevän kirjeen, ohjeen ja päätöksen pitää olla sellainen, että vastaanottaja ymmärtää lukemansa. Kyse on asiakkaiden oikeusturvasta. Kenenkään veroasiat eivät saa mennä pieleen siksi, että asiakas ei ymmärrä, mitä häneltä odotetaan.

Virkamiehiä on perinteisesti moitittu kapulakielisyydestä, mutta ajat muuttuvat. Kielenhuoltajamme – tai tekstinmuotoilijat, kuten näitä suomen kielen asiantuntijoita voi myös nimittää – ovat päivittäin mukana tekstien tuottamisessa verotuksen asiantuntijoiden työpareina jo varhaisessa vaiheessa, olipa kyseessä sitten kirje tai verkkopalvelun käyttöliittymä.

Kielenhuolto ei ole punakynän heiluttelua vaan moniammatillista tiimityötä, jossa kielen asiantuntijat ovat mukana tekstien synnyttämisessä alkumetreistä lähtien.

Tekstejä kirjoitetaan vero-osaajien kanssa tiiviissä yhteistyössä, jolloin varmistetaan se, että asia on paitsi sisällöltään oikein, myös helposti ymmärrettävä. Samalla saadaan vietyä asiakasystävällisen, selkeän ja ymmärrettävän kielen ilosanomaa ruohonjuuritasolle – sinne, missä päätökset ja ohjeet syntyvät.

Jos ovat veroasiat vaikeita suomeksikin, niin vaikeuskerroin kasvaa käännettäessä – erityisesti juridisille termeille ei aina löydy vastinparia, sillä eri kielialueiden järjestelmät ovat erilaisia. Virhe käännöksessä voi olla asiakkaalle kohtalokas. Käännöstyö on hyvin usein etsivän työtä, luovaa ongelmanratkaisua sekä tasapainoilua sanatarkan käännöksen, asian ymmärrettävyyden ja kielelle ominaisen ilmaisutavan välillä. Jokainen, joka on joskus yrittänyt kääntää vitsiä suomesta jollekin muulle kielelle, tietänee, miten vaikeaa se voi olla.

Verottajalta tulee ohjeita ja kirjeitä monenlaisiin tilanteisiin ja erilaisia tekstejä käsitellään kielenkääntäjien ja -huoltajien ruuduilla kymmeniä joka kuukausi: jos pelkät Verohallinnossa vuoden aikana tehtävät käännöstyöt muutettaisiin kirjoiksi, vuonna 2016 suomesta ruotsiin käännettiin noin 50 kappaletta 200-sivuista romaania – siis keskimäärin romaani viikossa!

Viranomaiselle kieli on yksi tärkeimmistä työvälineistä, ellei tärkein. Se on meidän keinomme tavoittaa kansalaiset. Veron kieli- ja tekstityö on asiakkaan auttamista, sen varmistamista, että meiltä lähtevien tekstien sävy on oikea ja että jokainen teksti on paras mahdollinen kuhunkin tilanteeseen ja kanavaan. Kielen ammattilaiset eivät ehkä ammattiryhmänä ole Verohallinnon parhaiten tunnettu joukko, mutta heidän työnsä aikaansaannokset ovat kiistatta kansalaisille työmme näkyvin osa. Asiakaspalvelijoidemme ohella tällä porukalla on tärkeä rooli Verohallinnon maineen hallitsijoina.

Jätä kommentti