Mitä tarkoittaa, kun oikein toimivaa suojellaan?

Mitä oikeastaan tarkoittaa, kun Verohallinto sanoo, että oikein toimivaa suojellaan? Tämä kysymys esitettiin, kun kävimme tapaamassa kesätoimittajia. Kun itsestäänselvyyteen joutuu vastaamaan, se saattaa äkkiseltään tuntua yllättävältä. Lyhyesti sanottuna oikein toimivan suojelu tiivistyy kolmeen asiaan: pohjoismaiseen ihmiskäsitykseen, yhteisiin pelisääntöihin sekä auttamiseen.

Pohjoismainen veroajattelu perustuu positiiviseen ihmiskäsitykseen ja yhteiskuntasopimukseen. Lähtökohta on, että se, mitä asiakas ilmoittaa meille, on myös totta.

Siis tekeminen perustuu uskomukseen, että asiakas toimii oikein.

Samoin pohjoismaisen yhteiskuntasopimuksen lähtökohtana on, että verotuksella ylläpidetään yhteiskuntarauhaa ja siten rahoitetaan yhdessä hyvää kaikille.

Toinen olettamus on, että jokainen noudattaa yhteisiä pelisääntöjä, ja yksi tehtävistämme on tehdä säännöistä piittaamattomien toiminnan tekeminen mahdottomaksi. Se näkyy esimerkiksi verovajeen pienentämisessä sekä harmaan talouden torjumisessa. Verohallinnolla on merkittävä rooli harmaan talouden torjumisessa ja pyrimme ennalta estävyyteen. Verovajetta voimme pienentää esimerkiksi tehokkaalla Verohallinolla, ja olemmekin korkealla kansainvälisessä vertailussa.

Kilpailuneutraliteetti tarvitsee tuekseen sen, että kukaan ei hanki perusteetonta kilpailuetua esimerkiksi välttämällä velvoitteidensa hoitoa.

Verohallinto käyttää tehokkaasti omia resurssejaan ja toimivaltuuksiaan verovalvonnassa sekä tekee paljon yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Verohallinto myös tukee laajasti eri viranomaisten toimintaa kehittyneillä tietopalveluillaan, kuten Harmaan talouden selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvityksillä sekä koordinoi eri ministeriöiden ja viranomaisten yhteistä Harmaa talous & talousrikollisuus -sivustoa, joka auttaa mm. tunnistamaan ja suojautumaan harmaan talouden ilmiöiltä, joista esimerkkinä nämä kuusi ajankohtaista ilmiötä.

Viimeisin, eikä vähäisin, palvelutehtävistämme on auttaa ihmisiä toimimaan oikein. Se näkyy konkreettisesti siten, että teemme asiakkaalle valmiiksi asioita.

Kotiin lähetettävä esitäytetty veroilmoitus tai verokorttien toimittaminen vuoden alussa ovat konkreettisia tapoja helpottaa asiakkaan arkea sekä varmistaa, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus toimia oikein.

Teknologia auttaa meitä tässä palvelutehtävässä ja olemmekin innokkaita hyödyntämään sitä aktiivisesti mm. kehittämällä vero.fi-palvelua tai tuotteistamalla chat-tekniikkaa asiakaspalveluun. Kaikki teknologiset keinot, jotka tehostavat meidän neuvontapalveluamme, ovat sallittuja.

Pohjoismainen ihmiskäsitys, yhteiset pelisäännöt sekä auttaminen eivät ole koko totuus tässä kysymyksessä, mutta hyviä esimerkkejä. Tavoitteemme on, että oikein toimivaa suojellaan. Aina.

 

One thought on “Mitä tarkoittaa, kun oikein toimivaa suojellaan?

  1. Verohallinto ei pysty rankaisemaan veroasioissa väärin toimivaa henkilöä, siksi väärintoimiminen on oikeasti niin yleistä kun se on. Verovilppitoiminnassa käytetty yhtiö on rikoksen tekijän kädessä pelkkä rikoksentekoväline, mitä hallinnollisesti toimiva Verohallinto avioverottaa ja mätkii päälle erinimisiä sanktioita. Rikoksen tekijälle jää käteen verottajalta huijatut eurot.

    Tykkää

Kommentointi on suljettu.