Hei kaverit – päästäänkö mekin mukaan keskusteluun?

Verotuksen oikeusvarmuus ja verovelvollisen oikeusturva – tämä pyhä kaksinaisuus lienee yksi Verohallinnon tärkeimpiä tehtäviämme suhteessa asiakkaisiimme. Konserniverokeskuksen asiakkaiden liiketoiminnassa oikeusvarmuuden ja oikeusturvan merkitys on erityisen korostunut. Liiketoiminnassa tahti on nopeaa ja verovaikutuksista ei voi jäädä epäselvyyttä.

Millaisista lahjoista suuryrityksen verojohtaja ei tykkää? Yllätyksistä.

Viime perjantaina EY:n Eija Tannila julkaisi blogikirjoituksen, joka käsitteli tätä aihetta – verotuksen oikeusvarmuutta ja oikeusturvaa – välillisen verotuksen näkökulmasta. Kirjoituksessa pohdittiin luonnollisesti myös Verohallinnon roolia ja nykyisiä toimintatapoja, perustuen suomalaisten talous- ja verojohtajien EY:n tilaisuudessa käymään keskusteluun. Se oli tietenkin luettava.

Lukemisen jälkeen olo oli hämmentynyt. En tunnistanut kirjoituksesta sitä organisaatiota, jossa olen jo pitkään tehnyt töitä. Vähän harmittikin. Toisaalta, eikö juuri tällaisessa tilanteessa julkista keskustelua voida käydä erityisen hedelmällisesti, kun on erilaisia näkemyksiä? Oma blogikynä siis käteen ja kirjoittamaan.

Me haluamme antaa Verohallinnon kannanoton mahdollisimman aikaisin

Hyvät asiakkaamme – kun te kysytte, me vastaamme aina. Muiden kuin tulkinnallisten asioiden osalta saatte oikeusvarmuuden heti. EY:n blogissa esitettiin kuitenkin huoli siitä, että Verohallinnolta on nykyisin vaikea saada kannanottoa, etenkin tulkinnallisista asioista. Tämä huoli kielii siitä, että nykyiset hyvät mahdollisuudet tulla joustavasti ja lyhyelläkin varoitusajalla keskustelemaan meidän kanssamme veroasioista eivät ole vielä riittävän hyvin talous- ja verojohtajien ja konsulttikollegojemme tiedossa.

Tämä on selkeä viestintähaaste meille Konserniverokeskuksessa. Nykyisistä toimintatavoistamme ja keskustelumahdollisuudesta voitte lukea mm. artikkelistani Verotuslehdessä 3/2017 (Konserniverokeskuksen uudet työkalut).

Kaikki asiat eivät ole selviä ja voimme olla myös eri mieltä

Suurin EY:n blogissa esitetty huoli koskee juuri tulkinnallisia asioita. Miten oikeusvarmuudelle käy niiden osalta? Osa asioista ei ole suoraan selviä meillekään ja joskus olemme asiakkaan kanssa eri mieltä tulkinnasta. Näissä tilanteissa meidän vastuumme on liputtaa tämä asiakkaalle ja ohjata asia tarvittaessa valitusmahdollisuuden sisältävään ennakkoratkaisumenettelyyn. Tällöin asiakas saa aikaisessa vaiheessa tiedon siitä, että heidän suunnittelemaansa liiketoimintaan liittyy verotuksessa epävarmuustekijä ja he voivat ottaa tämän seikan huomioon päätöksenteossaan.

Oma kokemukseni on, että suuryritysasiakkaamme ymmärtävät ja hyväksyvät Verohallinnon roolin tässä suhteessa. Emme ole aina samaa mieltä, mutta haluamme näissäkin tilanteissa tarjota asiakkaillemme hyvää palvelua ja yhteistyötä asian eteenpäin viemiseksi ja ratkaisun löytämiseksi.

Ohjeistamme ja kysymme, koska haluamme olla ennakollisia

EY:n blogissa esitettiin lisäksi, että Verohallinnon kohderyhmälle suunnattu oma-aloitteinen ohjeistus sekä muussa kuin verotarkastuksen yhteydessä tehdyt kyselyt olisivat aiheuttaneet epävarmuutta asiakkaissa. Ohjeistamalla ja kysymällä ennakolta tai reaaliaikaisesti olemme pyrkineet nimenomaan vähentämään jälkikäteen tapahtuvaa veroasioiden käsittelyä yrityksessä. Meidän saamamme suora palaute asiakkailta tällaisesta uudenlaisesta toiminnasta on ollut positiivista.

Pyrimme siis jatkossakin kohdennetulla ohjauksella, kysymällä asioita suoraan sekä muilla soveltuvilla työkaluilla edistämään verotuksen ennakollisuutta – ja samalla sen ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta.

Kehitettävää on aina

Olemme enemmän kuin valmiita käymään keskusteltua toimintatapojemme kehittämisestä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Haluan lopuksi heittää haasteen sekä asiakkaillemme että konsulttipuolen kollegoille – kun teillä on huoli meidän toiminnastamme, kutsukaa meidätkin mukaan keskustelemaan!

Monia yhteisiä keskustelutilaisuuksia meillä on ollutkin ja me oikeasti haluamme kuulla teidän huolenne ja palautteenne. Olen täysin vakuuttunut siitä, että nimenomaan yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella pystymme edistämään oikeusvarmuutta ja oikeusturvaa. Veroriitoja ei halua kukaan.