Verotarkastuksesta, mediasta ja vähän muustakin

Verohallinnon asiakkaisiinsa kohdistama verotarkastustoiminto ja harmaan talouden torjunta ovat kumpikin melko säännönmukaisesti median kiinnostuksen kohteena. Aihe kiinnostaa mediaa osittain siitä syystä, että siitä on löydettävissä tilanteita, joissa on jännitteitä eri osapuolten välillä.

Näitä mediakiinnostuksen polttoaineena toimivia jännitteitä voidaan tuoda esiin koskien yksittäistapauksia tai koskien esimerkiksi tiettyjä verotukseen liittyviä riski-ilmiöitä.

Esimerkkeinä mediaa kiinnostavista aihealueista voidaan mainita yksittäisenä asiana siirtohinnoitteluun liittyvät verotarkastukset sekä suurempana kokonaisuutena harmaan talouden torjunta ja siihen liittyvät Verohallinnon toimet.

Kaikessa verotarkastustyössä johtavana ohjenuorana on se, että toimimme tasapuolisesti, luotettavasti ja ammattitaitoisesti

Verohallinto tekee vuosittain tuhansia verotarkastuksia. Tällaiseen tarkastusmäärään osuu paljon erilaisia tarkastuksia, joten mukaan mahtuu myös monenlaisia tarinoita. Valtaosaan tarkastuksista ei kuitenkaan liity mitään dramaattista. Yhteistyö sujuu hyvin molempiin suuntiin ja tarkastus tehdään hyvässä yhteistyössä. Joukossa on kuitenkin myös niitä yksittäistapauksia, jotka ovat johtaneet pitkiin oikeusprosesseihin ja suureen medianäkyvyyteen.

Olemme saaneet tekemistämme verotarkastuksista viime vuosina hyvää palautetta. Asiakaskyselyn tuloksista voi lukea lisää Kauppalehden uutisesta Verotarkastus onkin iloinen asia. Kysely oli teetetty riippumattomalla osapuolella ja se oli suunnattu Yritysverotusyksikön asiakkaille.

Olemme median suhteen monesti hankalassa tilanteessa, koska lainsäädäntö estää meitä kommentoimasta niitä yksittäisiä tapauksia, joiden kautta mediassa usein keskusteluja käydään. Meidän näkökulmastamme faktapohja erilaisille mediassa esitetyille väitteille on välillä ollut tukevalla ja välillä vähän hatarammalla pohjalla. Näissä tilanteissa roolinamme on usein tuottaa sama toistuva tylsä vastaus:

”Valitettavasti emme pysty kommentoimaan yksittäistä asiakasta koskevaa tapausta. ”

Emme myöskään pysty kommentoimaan niitä tarkkoja valvonnallisia kriteereitä, jotka voivat johtaa verotarkastuksen aloittamiseen tai muun verovalvonnan toteutumiseen. Onneksi meillä on Verohallinnossa selkeät toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet, joita voimme näissä tilanteissa toistaa.

Valtaosa asiakkaista haluaa toimia oikein

Yksi ajattelumme kulmakivistä on se, että haluamme Verohallinnossa panostaa siihen, että suomalaisten veromyönteisyys säilyy nykyisellä hyvällä tasollaan. Kokemuksiimme ja havaintoihin nojautuen uskomme siihen, että valtaosa asiakkaista haluaa toimia oikein ja haluaa osallistua yhteiskuntamme rahoitukseen.

Jotta tilanne säilyy yhtä hyvänä kuin se on nyt, on tärkeää, että asiakkaiden mielestä oikein toimiminen kannattaa ja väärin toimimisesta aiheutuu selkeästi negatiivisia seuraamuksia. Tähän liittyy myös Verohallinnon teettämän asiakastyytyväisyyskyselyn tulos, jonka mukaan omaan haluun toimia oikein vaikuttaa käsitys siitä, millä tavalla muut vastaavassa tilanteessa olevat toimivat.

Tavoite on suojella rehellisesti toimivia asiakkaita

Verohallinnon harmaan talouden torjunnan ja verotarkastustoiminnon tärkeänä tavoitteena on se, että suojelemme rehellisesti toimivia asiakkaita vilpilliseltä kilpailulta, joka perustuu verojen välttämiselle.

Kehittyvä veroriskien hallinta, vertailutietojen käyttäminen ja hyvä asiakastuntemus ovat auttaneet meitä kohdistamaan etenkin harmaan talouden verotarkastukset aiempaa osuvammin. Olemme tyytyväisiä saavutettuun kehitykseen, koska siitä on seurauksena myös se, että häiritsemme oikein toimivia yrityksiä mahdollisimman vähän.

Kohdalle osuva verotarkastus ei automaattisesti ole merkki siitä, että kuuluisi mihinkään määritettyyn riskiryhmään

Verotarkastusresursseistamme noin kolmasosa on kohdennettu suoraan harmaan talouden torjuntaan. Muut tarkastusresurssit pyrimme suuntaamaan koko yrityskentällä havaittuihin riski-ilmiöihin. Tämän lisäksi teemme verotarkastuksia myös satunnaisesti, joten periaatteessa millä tahansa yrityksellä on mahdollisuus joutua valvonnan kohteeksi.

Tulevaisuudessa tulemme myös monipuolistamaan sitä välinevalikoimaa, joka verotarkastajilla on käytössään. Verotarkastusten sijaan voimme käyttää myös kevyempiä valvontakeinoja ja asiakkaan ohjausta. Yhtenä vaihtoehtona voimme verotarkastuksen sijaan käydä esimerkiksi ennakollisen keskustelun asiakkaan kanssa, jolloin tavoitteena on yhteistyössä ratkaista riskikartoituksessa esiin noussut asia.

Jatketaan aiheesta Twitterissä @MarkoMyllyniemi

3 thoughts on “Verotarkastuksesta, mediasta ja vähän muustakin

 1. Harmaan talouden torjunnalla on pimeä puoli, jota voisi kutsua ruskeaksi taloudeksi. Siinä on kysymys tarpeettoman byrokratian asettamisesta rehellisille yrittäjille ja yrityksille.

  Esimerkki turhasta byrokratiasta ovat rakentamisilmoitukset. Niistä ei ole mitään hyötyä Verohallinnon tarkastajille, mutta ne aiheuttavat päänvaivaa ilmoitusvelvollisille. Kun tarkastaja tulee työmaalle ilmoitus kädessään, siellä eivät ole samat työntekijät, jotka ilmoitushetkellä olivat.

  Rakentamisilmoittaminen jopa helpottaa talousrikollisten toimintaa. Nimittäin siltä kuukaudelta, kun tarkastajat kävivät, kannattaa maksaa palkkojen verot tarkasti oikein. Muina kuukausina vilpillinen yritys voi vapaasti liukastella jäämättä kiinni.

  Verohallinto on vuosikymmenten ajan paisutellut harmaan talouden suuruutta, jotta saisi valtiolta lisää taloudellisia resursseja. Tästä puhuttiin tuoreessa MOT-ohjelmassa Ulosotetut miljonäärit. Se löytyy Areenasta osoitteesta https://areena.yle.fi/1-4303243.

  Vuosikymmenten ajan olen lehdissä kirjoitellut harmaan talouden paisuttelusta – vihdoin MOT:kin huomasi tämän epäkohdan.

  Sain aikanaan 25.7.2001 Verohallinnossa Erkki Vanamon laatiman muistion, jossa todetaan seuraavasti: ”Suomessa ei minkään kansantaloudellisen indikaattorin perusteella ole syytä uskoa harmaan talouden olevan kooltaan kovin merkittävä.” Silti vuosi vuodelta Verohallinto esittelee yhä suurempia hihasta vedettyjä harmaan talouden miljardilukuja.

  En voi sietää talousrikollisuutta mutta sen vähentämisessä käytetään keinoja, joista kärsivät vain rehelliset yrittäjät. Rikollisethan eivät tunnetusti noudata lakeja, joten kaikki lakien kiristykset koituvat rehellisten yrittäjien riesaksi.

  Yksinkertaisia ja yrittämistä helpottavia keinoja ei harmaan talouden torjumiseksi ole käytetty. Tärkein niistä on maksuperusteisiin tilinpäätöksiin ja veroilmoituksiin siirtyminen. Maksut kulkevat yleensä kahden pankin kautta, jolloin niistä jää tieto näiden pankkien tietokantoihin. Maksuja on vaikea manipuloida mutta laskuja ja rahtikirjoja on helppo väärentää. Maksuperusteen avulla päästään eroon hankalasta ennakkoveromenettelystä, koska yritykset voivat tehdä oma-aloitteisesti tuloverotilityksensä kuukausittain samoin kuin alv-tilitykset tehdään.

  Tykkää

  1. Kiitos kommentistasi Lassi.

   Osut siinä oikeaan, että harmaan talouden torjunnassa toimenpiteiden pitäisi mahdollisimman hyvin kohdistua vilpillisesti toimiviin yrityksiin eikä kaikkiin yrityksiin. Siinä meillä on Verohallinnossa on varmasti parannettavaa ja sitä työtä täällä tehdäänkin. Lainsäädännön avulla tehtyt toimet monesti jo itsessään pienentävät verovajetta, mutta kääntöpuolena on rehellisille yritykselle samaan aikaan lankeava hallinnollinen taakka. Yritämme täältä Verohallinnosta vaikuttaa omalta osaltamme siihen, että liian monimutkaisia velvoitteita ei otettaisi käyttöön suhteessa saavutettuihin tuloksiin. Yksi hyvä lääke harmaan talouden torjuntaan olisi nimenomaan mainitsemasi verotuksen yksinkertaistaminen. Sitä kannatan itsekin.

   Harmaan talouden määrää ei ole kukaan pystynyt mitenkään aukottomasti määrittelemään. Verohallinnossa olemme olleet mukana erilaisten verovajearvioiden laatimisessa yhteistyössä kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Euroopan Unionin kanssa. Suomen verovaje esimerkiksi arvonlisäverotuksessa on viime aikoina eri tutkimustulosten mukaan vaihdellut 5-7 % välillä. Tästä harmaa talous muodostaa vain osan ollen kuitenkin varmasti yksi merkittävistä verovajeen lähteistä. Olemme kansainvälisessä vertailussa edelleen yksi pienimpien verovajeiden maita ja haluamme tämän asetelman säilyttää tulevaisuudessakin.

   Tykkää

 2. Tarkoittaako tämä sitä, että myös nämä ns. ulkokartanoharrastajat (henkilöt, jotka varsinaisen työnsä ohella esim. korjaavat ulkorakennuksessa muiden ihmisten autoja, traktoreita ja muita laitteita) laitetaan myöskin verolle?

  Tykkää

Kommentointi on suljettu.