Vuosikertomus – kallista pöytälaatikkorunoutta vai arvomme ja arvojemme sanansaattaja?

vuoskariblogiVuosikertomus on osa viestintäkokonaisuuttamme. Viime syksynä herättelin keskustelua, mikä merkitys vuosikertomuksella on brändillemme.

Kyseenalaistimme rohkeasti julkaisun merkityksen suhteessa virallisiin tulosohjausasiakirjoihin ja pohdimme, pystyykö vuosikertomus nykyisessä nopeatempoisessa viestintämaailmassa tarjoamaan jotain uutta tai toisenlaista näkökulmaa tekemiseemme.

Moni ei tiedä, että valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista taasen keskeisimmät ovat tilinpäätös ja varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot ovat julkisia ja ne löytyvät Verohallinnon osalta vero.fi-sivulta Verohallinnon tulosohjausasiakirjat.

Tästä syystä vuosikertomuksen rooli on täysin eri kuin esimerkiksi pörssiyhtiölle.

Mikä vuosikertomuksen arvo brändillemme siis on? Päädyimme lopulta siihen, että vuoskarilla on oma roolinsa: sen avulla pystymme parhaiten kertomaan sidosryhmillemme niistä konkreettisista toimista, joita olemme tehneet, jotta verovaje olisi pieni ja verotus hoituisi jouhevasti ja veroasiat mahdollisimman vähällä vaivalla.

Kolme kysymystä, joihin haluamme vuosikertomuksella vastata, ovat:

  • Miten onnistumme strategiamme toteuttamisessa ja miten vastaamme toimintaympäristön tuomiin haasteisiin?
  • Miten innovatiivisia olemme ja miten palvelumme kehittyvät?
  • Miten motivoitunut ja osaava henkilöstömme on?

On luontevaa, että julkaisu ilmentää tapahtuvaa kehitystä omalta osaltaan. Toimintamme uudistumisen myötä myös ilmaisumme uudistuu. Kehitämme rohkeasti uudenlaisia toimintatapoja ja palveluja. Seuraamme aikaamme ja haluamme tehdä asiat jatkuvasti paremmin eli on luontevaa, että julkaisumme noudattavat näitä samoja polkuja.

Tutustu vuoden 2017 toimintaamme vuosikertomuksessamme!