Sähköjohtoja, verovajelaskentaa ja pari kaffepausea Tanskassa

Olin kesän virkamiesvaihdossa Tanskan verohallinnossa. Vajaan kolmen kuukauden aikana ihastelin ja ihmettelin tanskalaisten työskentelyä, toimitiloja ja yleistä ilmapiiriä. Ihan aluksi on todettava, että kesä toi kyllä omat haasteensa työskentelyyn juuri lomakaudesta johtuen. Uskon kuitenkin saaneeni aika hyvän kuvan tanskalaisesta tavasta kampittaa verovajeeseen liittyvät haasteet.

Verohallinnon toimipaikka sijaitsee Nordhavn-junaseisakkeen vieressä. Rakennus ei ole uusi ja ehkäpä juuri siksi kesän aikana oli ongelmia muun muassa sähkön saannin kanssa. Ajoittain jopa läppäriini vedettiin sähköt jatkojohdolla toisesta huoneesta.

Pienistä kompuroinneista välittämättä virkamiesvaihdon tavoitteet toteutuivat hyvin eli kotiin oli tuomisia uusien ideoiden muodossa. Myös vastaanottava organisaatio Tanskan verohallinto hyötyi vaihdosta saaduista kokemuksista.

Top viisi huomiota kesän kokemuksista:

1. Toinen äidinkieli on englanti
Etukäteen pohdin luonnollisesti kielikysymystä. Se oli turhaa, sillä tanskalaisille englanti tuntuu olevan lähes toinen äidinkieli. Ketään ei haitannut, että kanssani puhuttaessa joutui vaihtamaan kieltä englanniksi. Harmikseni on todettava, että tanskan taitoni eivät juurikaan parantuneet eräitä perussanoja lukuun ottamatta – esimerkiksi ”kaffepause”. Ruotsin kielen rakenteluni herättivät kollegoissa lähinnä hilpeyttä.

2. Robotiikka ja koneoppiminen agendalla
Suomen Verohallinnossa otetaan määrätietoisesti askeleita kohti koneoppimista ja robotiikkaa. Samat asiat ovat selvittelyssä myös Tanskassa. Aiheet, joiden kanssa siellä painitaan, ovat yleisesti varsin tutun kuuloisia: alv-palautukset, kassarekisterit, verovaje ja organisaatiomuutos.

3. Alv-vajeen mittaaminen tarkalla tasolla
Työskentelyn alku meni aineistoihin ja malleihin tutustumiseen. Toistin laskelmat, jotka oli pari vuotta sitten tehty Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n toimesta. Tähän liittyy sellainen hauska juttu, että löin päätä lähemmäs kolme viikkoa seinään, kun en saanut laskennassa samoja tuloksia kuin IMF. Sitten kävi ilmi, ettei näin ei pidäkään tapahtua, koska minulle oli annettu vahingossa väärät aineistot. Loppukesä meni mallin päivittämisessä. Lisäksi kirjoittelin dokumentit ja opastin kollegoja mallin käytössä ja tulkinnassa.

Pidin siitä, että tanskalaiset ovat kehittämässä alv-vajeen mittaamista myös tarkempiin segmentteihin ja sitä kautta myös IMF:n mallin tuloksia voitiin tulkita tarkemmin. Tähän tarkempaan tulkintaan ei Suomessa ole mahdollisuutta, joten myös itse opin mallin käytöstä paljon. IMF:n mallin käyttöön on Tanskassa aika paljon odotuksia. Pystyin avaamaan mallin toimintaa, oletuksia ja tuloksia, ja tietysti kollegat olivat tästä tyytyväisiä.

4. Virkakoneiston tutut kuviot
Työtä tehdään aikalailla samalla tavalla kuin Suomessa. Paljon on kokouksia, joista minä vältyin lähes kokonaan ja se oli virkistävää. Virkistävää oli myös, että koko kesänä minulla ei ollut työajanseurantaa. Olin siis poikkeus, sillä luonnollisestikin paikallisilla on likimain samanlainen työajanseuranta kuin meillä Suomessa.

Tanskan verohallintoa ollaan pilkkomassa osiin ja osa uusista yksiköistä hajasijoitetaan pois Kööpenhaminasta. On selvää, että muutos puhuttaa henkilöstöä, mutta aiheelle osattiin myös nauraa ja vitsaillakin. Keskustelut ja kuviot tuntuvat aika tutuilta, kun on nähnyt Suomessa edellisen isomman valtionhallinnon hajauttamisyrityksen vajaa kymmenen vuotta sitten.

5. Positiivisen palautteen antaminen hyvä
Ehkä isoin ero tanskalaisten eduksi tuli palautteen antamisesta. En päässyt kokemaan negatiivista puolta, mutta ainakin kehuminen muistetaan!

T: @akisavol