Kun analyytikko kesätöihin Tanskaan lähti

Ehkä muistat, kun kerroin aiemmin tänä vuonna lähteväni Tanskaan kesätöihin? No, täällä ollaan, verovajeen arviointihommissa. En kulje töihin pyörällä, mutta olen kyllä nauttinut Kööpenhaminan kesäisestä kaupunkitunnelmasta.

Tanskassa on pitkät perinteet verovajeen ja piilotalouden arvioinnissa. Miksi?

Merkittävä tekijä tässä on Kööpenhaminassa päämajaansa pitävä säätiö Rockwool Foundation, joka on vuosikymmenien aikana tehnyt useita tutkimuksia piilotaloudesta Tanskassa ja muissa maissa. Rockwool Foundation tekee toki paljon muutakin tutkimusta, esimerkiksi nuorista, maahanmuutosta ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta.

Tanskan verohallinnossa verovajeen arvioinnista vastaavaa tiimiä vetävä Soren Pedersen on aikaisemmin työskennellyt juuri kyseisessä säätiössä piilotalouden arvioinnin parissa.

Tanskassa verovajeen arviointi perustuu melko laajoihin satunnaistarkastuksiin. Ensimmäinen arviointi toteutettiin 2006, ja sen jälkeen niitä on tehty joka toinen vuosi. Tarkastusten ulkopuolelle on rajattu vain suuret yritykset. Otoksen pohjalta pystytään mm. arvioimaan, mitkä virheet aiheuttavat eniten verovajetta – siis kyse on ihan perusvirheistä, kuten väärin tehdyistä veroilmoituksista tai hutiloiden annetuista tiedoista. Huomionarvoista on, että myös henkilöasiakkaiden verovaje arvioidaan samanlaisella menetelmällä.

Myös henkilöasiakkaiden verovajetta arvioidaan satunnaistarkastuksiin perustuvalla menetelmällä.

Verovajeen arviointia satunnaistarkastusten pohjalta tehdään toki muutamissa muissakin maissa, mutta Tanskan menetelmä on laajin ja sitä on käytetty pisimpään. Arvostus tanskalaisten hyvää työtä kohtaan näkyy mm. siinä, että jokaisessa verovajetta käsittelevässä seminaarissa Tanska on mukana esittelemässä menetelmäänsä ja tuloksiaan.

Mutta satunnaistarkastukset eivät tietenkään kata kaikkia verovajeen osa-alueita. Tästä syystä Tanskassakin ollaan hyvin kiinnostuneita IMF:n kehittämästä alv-vajemallista. Lisäksi alv-vajeen arviointiin kohdistuu kovia odotuksia, koska Tanskassa on viime vuosina paljastunut joitakin suuria alv-petoksia.

Tanskassa myös panostetaan verovajearviointien kehittämiseen. Arvioinnista vastaa 13-henkinen tiimi, jota on viime vuosina kasvatettu useilla ekonomisteilla. Tiimi tekee myös paljon muitakin analyyseja ja selvityksiä ja tukee muiden työtä nimenomaan tilasto- ja taloustieteen osaamisellaan. Tiimin yksi kokeneimmista henkilöistä siirtyykin tulevana syksynä IMF:n palvelukseen konsultoimaan eri maita verovajeen arvioinnissa.

Tanskassa panostetaan arviointien kehittämiseen.

Mikä Tanskan erottaa meistä muista?

Tanskassa on laajennettu verovajeen arviointia aikaisemmin ulkopuolelle jääneisiin veroihin ja asiakassegmentteihin. Todennäköisesti tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa näistä julkaistaan uusia arvioita. Uskon, että luvassa on mielenkiintoisia arvioita – myös alv:n osalta.

T: @akisavol

One thought on “Kun analyytikko kesätöihin Tanskaan lähti

Kommentointi on suljettu.