Onko avaruudessa tapahtuvan työskentelyn verotuksen pohtiminen utopistista?

Tulevaisuuden Verohallinnossa joudutaan tekemään linjauksia ja kirjoittamaan kannanottoja tilanteisiin, jotka tänään kuulostavat tieteiskirjallisuuden jutuilta. Artikkelini avaruudessa tapahtuvan työn verotuksesta julkaistiin taannoin Verohallinnon vuosikertomuksessa. Aihe herätti myös Helsingin Sanomien kiinnostuksen, joten ajattelin jakaa kirjoitukseni myös teille hyvät Veronan lukijat.

Siellä, missä taloudellista toimintaa harjoitetaan, verotus on vahvasti läsnä

Tieteen ja teknologian kehittyessä ihmiskunta suuntaa yhä syvemmälle kohti tuntematonta avaruutta ja sen kiehtovia salaisuuksia. Tulevaisuudessa avaruudessa harjoitetaan yhä enemmän taloudellista toimintaa – ja niin kuin hyvin tiedämme – siellä, missä taloudellista toimintaa harjoitetaan, verotus on vahvasti läsnä.

Avaruuteen liittyviä verotuskysymyksiä esiintyy jo tällä hetkellä. Avaruusasemilla ja avaruusaluksilla työskentelee jatkuvasti useita henkilöitä. Suomi on aktiivisesti mukana Euroopan avaruusjärjestö ESA:n toiminnassa.

Avaruudessa tapahtuvan työskentelyn verotus koskettaa monia kansainvälisen oikeuden ja vero-oikeuden perusperiaatteita

Vuonna 2009 ESA valitsi kuusi astronauttia uuteen avaruusohjelmaansa. Hakuprosessin viimeisessä vaiheessa kymmenen parhaan joukossa oli mukana yksi suomalainen, mutta valitettavasi hän ei tällä kertaa tullut valituksi. Hyvin todennäköisesti lähivuosina avaruudessa tulee työskentelemään myös suomalaisia astronautteja eli sisunautteja.

Avaruudessa tapahtuvan työskentelyn verotus koskettaa monia kansainvälisen oikeuden ja vero-oikeuden perusperiaatteita.  YK:n vuoden 1963 periaatejulistuksen ja vuoden 1967 avaruusyleissopimuksen mukaan avaruus ja taivaankappaleet eivät voi olla minkään valtion omistuksessa. Valtion suvereniteetti ei koske sen ilmakehän yläpuolella olevaa avaruutta. Työskentely avaruudessa ei ole työskentelyä missään valtiossa.

Työskentelyvaltioperiaatteen mukainen verotus ei sovellu avaruudessa tapahtuvaan työskentelyyn. Verotusoikeus ratkeaa muiden kriteerien nojalla. Avaruudessa tapahtuvan työskentelyn verotusoikeus on useimmiten vain työntekijän asuinvaltiolla.

Täsmällisempää olisi kuitenkin puhua maailmankaikkeudenlaajuisesta verovelvollisuudesta

Suomessa asuinvaltioperiaatteen mukainen verovelvollisuus on säädetty hyvin laajaksi. Tuloverolain mukaan Suomessa asuva henkilö on velvollinen suorittamaan veroa täältä ja muualta saamastaan tulosta. Oppikirjoissa puhutaan usein maailmanlaajuisesta verovelvollisuudesta.

Täsmällisempää olisi kuitenkin puhua maailmankaikkeudenlaajuisesta verovelvollisuudesta, koska verovelvollisuutta ei ole rajattu vain Maassa harjoitetusta toiminnasta saatuihin tuloihin, vaan se yltää niin laajalle kuin maailmankaikkeus ulottuu ja kattaa tarvittaessa myös muista aurinkokunnista ja galakseista saadut tulot.

Kannattaa pysyä mukana matkassa

Suomessa asuva henkilö ei joudu maksamaan avaruudessa tapahtuvasta työskentelystä veroa Suomeen, jos palkkatuloon voidaan soveltaa ulkomaantyöskentelyä koskevaa kuuden kuukauden verovapaussääntöä. Tuloverolain mukaan ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka ei ole veronalaista tuloa, jos työskentely ulkomailla kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta ja henkilö ei tänä aika oleskele Suomessa säännöksessä mainittua enimmäismäärää enemmän.

Tulkintakysymykseksi nousee tällöin se, että onko työskentely avaruudessa työskentelyä ulkomailla. Lainsäätäjä ei ole ulkomaantyöskentelyn verovapaussääntöä säätäessään osannut ennakoida avaruudessa tapahtuvan työskentelyn yleistymistä.

Verohallinnossa saamme olla ratkaisemassa monia mielenkiintoisia avaruuteen liittyviä verotuskysymyksiä. Kannattaa pysyä mukana matkassa.