Välittämisen vaikeus verotuksessa

Luulisi, että se ei ole niin vaikeaa. Nimittäin välittäminen. Kyllä me täällä Verohallinnossa välitetään. Asiakkaista ja yhteiskunnan rahoittamisesta.

Lisäksi välitämme eteenpäin kaupparekisteriin julkaistavaksi ennen kaikkea osakeyhtiöiden tilinpäätöstietoja – jos välitämme. Se ei aina nimittäin onnistu.

Jotta Verohallinnon lakisääteinen velvollisuus välittää Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) yritysasiakkaan tilinpäätöksen onnistuisi, asiakkaan on pitänyt osata valita asiointipalvelussa veroilmoituksen 6B tilinpäätösliitteelle oikea liitetyyppi. Näin siis, jos hän jättää, ja toivon mukaan jättää, veroilmoituksen sähköisesti. Jos taas paperinen veroilmoitus on asiakkaan mielestä kivempi, hänen on täytynyt osata niitata tilinpäätöstiedot tietyllä tavalla ja tiettyyn liitelomakkeeseen.

Verkossa veroilmoituksensa jättävän siis kannattaa välittää liitetyypin valinnasta, koska kaupparekisteriin välitettävien tilinpäätöstietojen ilmoittamiseen on varattu nimenomaiset liitetyypit. Näitä ilmoittajan tulee käyttää ja niin, että ne kohdistuvat oikeaan liitteeseen.

Jos antaa veroilmoituksen Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa, oikean liitetyypin valintaa ohjaavat alasvetovalikot, joiden avulla ei voi erehtyä. Näin asiakas saa annettua palvelun kautta kaupparekisterissä julkaistavat tiedot, mutta voi halutessaan antaa esim. vielä vahvistamattoman tilinpäätöksen vain Verohallinnon käyttöön.

PRH:lle välitettävät liitetyypit ovat omassa valikossaan (esim. ”Tilinpaatos”) ….

 

 

…. ja vain Verohallinnon käyttöön jäävät omassaan (esim. ”Tilinpäätös vain Verolle”). 

 

Oikeita liitetyyppejä käyttämällä asiakirja päätyy juuri sille määritellylle radalle ja lopulta oikealle pääteasemalle.

Ja sitten se niitti, joka muuttaa kaiken paperisesti asioivan kohdalla.

Virheiden mahdollisuus kasvaa, jos yritys antaa veroilmoituksen paperilomakkeella. Paperin kanssa joutuu huomioimaan aivan erilaisia tekijöitä kuin sähköisessä veroilmoituksessa. Lähes mitättömältä tuntuvat asiat saattavat nousta aivan ratkaisevaan asemaan – kuten yksittäisen niitin paperinlävistyskyky. Lisäksi tilinpäätöstietojen antaminen paperilla vaatii lukuisia vähemmän hohdokkaita työvaiheita, jotka sähköisestä liittämisprosessista puuttuvat.

Näin se on nähtävä ja tehtävä, jos haluaa saattaa paperiset tilinpäätöstiedot automaattisesti kaupparekisteriin:

Aseta PRH:lle välitettäväksi tarkoitettujen tilinpäätösasiakirjojen päälle kansilehdeksi lomake 63.
Tasaa mahdollisesti korkeaksi kasvava pino jokaisesta reunasta huolellisesti.
Laita siistin ja nätin nipun kulma nitojan väliin.
Nido paperinippu yhteen – ja näin taas yksi hieno toimistotarvike tuntee itsensä hyödylliseksi.

Aivan. On syynsä sille, miksi sanotaan ”uppoaa kuin veitsi sulaan voihin”, eikä ”uppoaa kuin niitti PRH:lle välitettävään tilinpäätösaineistoon”.

Aina se niitti ei uppoa. Jos niitti ei ole pitänyt tai se on unohtunut, jää tilinpäätösaineisto Verohallinnosta välittämättä eteenpäin.

Joka tapauksessa kusti polkee ja paperiposti saapuu Verohallintoon. Paperista veroilmoitusaineistoa käy ensivaiheessa läpi liitelomakkeen 63 tarkastaja. Hän seuloo veroilmoituksista kaikki lomakkeet 63 – ei siis veroilmoitus veroilmoitukselta tarkista annettujen veroilmoitusten tai liitteiden tietoja – ja kiikuttaa paperiniput hallin toiselle laidalle niitintarkastajan työpöydälle.

Ja niitintarkastaja on armoton.

Jos liitelomake 63 löytyy, mutta siinä ei ole mitään kiinnitettynä, kaupparekisteriin välittyy pelkkä lomake. Ja jonkun ajan päästä PRH kyselee osakeyhtiöltä puuttuvaa tilinpäätöstä. Osakeyhtiössä ihmetellään että mitä, mehän jätimme ne liitteet niin nätisti sinne veroilmoituksen väliin!

Jos taas niitti on vahingossa napannut pinoon mukaan kauppalaskuja, lähtevät nekin uljaasti kohti PRH:ta julkaistavaksi kaupparekisterissä. Ja jonkun ajan päästä tutut kyselevät mitä sää nys semmostakin menit ostaan…

Jotta osakeyhtiö, osuuskunta tai ei-keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö saisi kaupparekisteriin päätymään juuri haluamansa asiakirjat, suosittelen, että veroilmoitus ja sen myötä tilinpäätöstiedot annetaan sähköisesti – ja valitsemalla tiedostoille oikeat liitetyypit.

Minkälaisia ne liitetyypit ovat selviää tilinpäätösasioista usein kysyttyjen listalta kohdasta 13. Tältä UKK-listalta löydät suurin piirtein kaiken mitä tilinpäätöstietojen liittämiseen veroilmoitukseen on tiedettävissä.

Terveisin @LTuomarla

Svenskspråkig sammanfattning

Lauris bloggtext handlar om hur bokslutsuppgifter bör bifogas till skattedeklaration 6B om man vill att uppgifterna automatiskt förmedlas till handelsregistret.

Skatteförvaltningen är skyldig att förmedla t.ex. aktiebolags bokslutsuppgifter till Patent- och registerstyrelsen, men detta sker automatiskt endast under följande omständigheter:

Om man lämnar ett bolags skattedeklaration elektroniskt måste bokslutsuppgifterna namnges enligt vissa bilagetyper.

Om man deklarerar på papper måste bokslutsuppgifterna häftas ihop med bilageblankett 63.

Det blir färre fel med bifogandet om man deklarerar elektroniskt t.ex. i Samfundens skattedeklarationstjänst. E-tjänsten erbjuder rätt bilagetyper då kunden ska bifoga dokument till skattedeklarationen.

Här finns svar på de vanligaste frågorna om inlämning av bokslutsuppgifter och om förmedlingen av dem till handelsregistret:

– I svaret till fråga 13 finns namnen på bilagetyperna som har reserverats för bokslutsuppgifter.
– I svaret till fråga 9 beskrivs hur bilageblankett 63 ska fogas till bokslutsuppgifterna.

4 thoughts on “Välittämisen vaikeus verotuksessa

 1. Blogikirjoituksessa puhutaan Verohallinnon velvollisuudesta välittää välittää Patentti- ja rekisterihallitukselle yritysasiakkaiden tilinpäätöksiä. Mitään velvollisuutta ei ole vaan laki ainoastaan tekee mahdolliseksi tämän.

  Kaupparekisterilain 31 a§:n 1 momentti on seuraava: ”Verohallitus voi antaa salassapitosäännösten estämättä Patentti- ja rekisterihallitukselle teknisen käyttöyhteyden välityksellä kirjanpitovelvolliselta verotuksen toimittamista varten saamansa tuloslaskelman ja taseen sekä muut tiedot ja asiakirjat, jotka kirjanpitovelvollinen on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröimiseksi velvollinen tämän lain tai muun lain nojalla toimittamaan Patentti- ja rekisterihallitukselle.”

  Tilinpäätösten toimittaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle on em. lainkohdassa tarkasti rajoitettua. Verohallinto voi välittää vain verotuksen toimittamista varten saadut asiakirjat.

  Verohallinto ei tarvitse tuloslaskelmia ja taseita verotuksen toimittamisessa, koska verolomakkeen tuloverolaskelma ja varallisuuslaskelma sisältää kaikki verotuksen toimittamisessa tarvittavat tiedot. Tuloslaskelmia ja taseita ei siis saa edes vaatia.

  Monelle yritykselle tilinpäätösten julkistaminen on haitallista. Suuri yritys voi tappaa pienen kilpailijansa. Päämies voi vaatia sopimushintojen alentamista, kun tilinpäätöksen mukaan alihankkijalla näyttää menevän hyvin.

  Jos Verohallinto haluaa välittää asiakkaistaan, se ei kiusaa yrityksiä tilinpäätöstietojen vaatimisilla.

  Tykkää

  1. Kiitos kommentista, Lassi. Blogin kirjoittaja Lauri on lomalla 19.4. asti. Hän varmaan vastaa Sinulle pian kuin mahdollista.

   Tykkää

  2. Kiitos Lassi kommentista.

   Mitä tulee lakipykälään ja Verohallinnon velvoitteeseen välittää tilinpäätöstietoja, on taustana se, että lakimuutos tehtiin aikanaan, jotta Verohallinto ylipäänsä voisi välittää PRH:lle sellaisia yritysten tilinpäätöstietoja, joita yritysten pitää kaupparekisteriin ilmoittaa. Silloin kun lakia kymmenisen vuotta sitten rukattiin, Verohallinnon välitysmahdollisuutta pidettiin hyvänä asiana, joka vähentäisi yritysten ns. tuplailmoittamista.

   Ymmärrän pointtisi siitä, että tilinpäätöstietojen julkistaminen voi olla yritykselle haitallista. Tätä asiaa ohjaa kuitenkin kirjanpitolaki. Ja tosiaan Patentti- ja rekisterihallitus on se taho, joka ylläpitää kaupparekisteriä ja julkaisee siellä tietoja.

   Kirjoitat, että ”Verohallinto ei tarvitse tuloslaskelmia ja taseita verotuksen toimittamisessa”. Se ei aivan pidä paikkaansa. Voimme joutua tarkistamaan jonkun asian juuri tuloslaskelmasta tai taseesta eli Verohallinto kyllä käyttää tuloslaskelmia ja taseita verotusta toimitettaessa, mutta kulloisenkin tarpeen mukaan. Etukäteen ei yksittäisen asiakkaan osalta ole varmaa, mitä dokumentteja juuri kyseisessä tapauksessa verotuksen toimittamisen yhteydessä joudutaan käyttämään, vaikka useassa tapauksessa lopulta riittää pelkät veroilmoituksenkin tiedot. Kyse on veronvalvontaan liittyvä seikka.

   Tykkää

   1. Tuloslaskelmassa ja taseessa ei ole mitään sellaista tietoa, jota ei olisi verolomakkeen tuloverolaskelmassa, varallisuuslaskelmassa ja poistolaskelmissa. Etenkin lyhennetyt tuloslaskelmat ja taseet ovat merkittävästi suppeampia kuin veroilmoituksen laskelmat. Näin ollen Verohallinto ei voi tarkistaa mitään tuloslaskelmasta ja taseesta.

    Kun kyseinen lakipykälä säädettiin, syynä oli se, että Patentti- ja rekisterihallitus oli turhautunut siihen, että pienet osakeyhtiöt eivät toimita tilinpäätöksiään kaupparekisteriin edes ankarien uhkasakkojen uhalla. Kaupparekisterilain muutos oli juoni saada nämä yrityset tietämättään toimittamaan tilinpäätöksensä julkistettaviksi.

    Osakeyhtiölaki – ei kirjanpitolaki niinkään – vaatii kaikkein pienimmätkin yhtiöt julkistamaan tilinpäätöksensä. Tämä on tappanut yrityksiä ja tappaa niitä edelleen. Olen kuullut paljon kertomuksia ahdistavista tilanteista. Suomessa väitetään, että yrittäjyyttä kannatetaan, mutta tosiasiassa yrittäjiä lannistetaan.

    Verohallinnon tehtävänä on kerätä verot – eikä muuta.

    Tykkää

Kommentointi on suljettu.