Pakkoliitosta rakkausliittoon

Vuosi 2017 toi tullessaan Verohallintoon paljon uusia tuulia, joista yksi näkyvimmistä on auto- ja valmisteverotuksen siirtyminen Tullilta Verohallinnon hoidettavaksi.

Siirron syynä oli selkeyttää valtion verotustehtäviä, jotka ovat olleet – ja toki jatkossakin yhä osittain ovat – usean viranomaisen vastuulla.

Valmiste- ja autoverotuksen siirtyminen Tullin suojista Verohallinnon katon alle näkyy asiakkaille etenkin puhelinpalvelussa ja käyntiasioinnissa, mutta pääosin auto- ja valmisteverotuksen hoitaminen pysyy ennallaan.

Muutos on suuri niille 198:lle verotuksen, viestinnän ja analytiikan ammattilaisille, jotka siirtyivät Tullin leivistä Verohallinnon työntekijöiksi.

Muutokset konkretisoituivat vasta vuodenvaihteessa, mutta viimeisen vuoden aikana verotuksen kulisseissa on käynyt kova kuhina.

Itse hyppäsin mukaan siirtymäprosessiin loppukeväästä 2016. Tehtävänäni oli valmistella auto- ja valmisteverottajien sujuvaa vastaanottoa, jotta siirtyvät henkilöt tuntisivat ennalta uuden organisaation, työtilat ja toimintatavat. Roolini oli siis edistää siirtyvien henkilöiden sopeutumista uuteen toimintaympäristöön ja tavallaan uuteen työpaikkaan. Käytännössä tämä tarkoitti työtä aina muutosvalmennusten suunnittelusta lähituen järjestämiseen.

Huomasin varsin pian, miten paljon työtä tarvitaan, että kaksi verolajia ja lähes 200 henkilöä siirtyvät sujuvasti organisaatiosta toiseen. Yllätyksiä tuli eteen alusta aina viime metreille asti.

Tullista tulleiden perehdyttäminen uuden työnantajan maailmaan oli kuitenkin kokonaisuudessa vain pieni osa verrattuna esimerkiksi erilaisiin ICT-ratkaisuihin, joihin on päädytty, jotta Tullin verosovellukset saatiin toimimaan Verohallinnon ympäristössä.

Mutta vielä teknisiä ratkaisujakin hankalampana asiana koin tiedonkulun järjestämisen erilaisten alaprojektien välillä.

Satoja ihmisiä koskevassa projektissa on vaikea huolehtia, että jokainen asianosainen saa varmasti kaiken tarpeellisen tiedon, mutta kuitenkin välttyy turhalta päällekkäiseltä tiedolta ja tekemiseltä.

Isot muutokset herättävät aina osassa henkilöstöä myös pelkoja, eikä auto- ja valmisteverotuksen siirtyminen Verohallintoon ollut tästä poikkeus. Vaikka henkilöstö siirtyi Tullilta niin sanotusti henkiseen kotiinsa muiden verottajien sekaan, ilmassa oli aluksi paljon epävarmuutta.

Oli ensiarvoisen tärkeää, että osaisimme viestiä onnistuneesti, jotta siirtymässä tunnettaisiin luottamusta uutta kohtaan.

Jos muutostilanteissa ei ole tietoa saatavilla tai tiedottaminen on heikkoa, alkavat huhut helposti kiertää. Tätä taustaa vasten olen erittäin iloinen, että siirtyjille tehdyn kyselyn mukaan 92 % heistä on tyytyväinen tai  jokseenkin tyytyväinen muutoshankkeen viestintään.

Ilman yhteishenkeä ja uskoa tiukassa aikataulussa tehdyn siirron onnistumiseen emme olisi tästä selvinneet, koska viime kädessä muutos lähtee liikkeelle ihmisistä itsestään.

Nyt, kuukausi auto- ja valmisteverotuksen siirtymisen jälkeen, alkavat pahimmat ongelmat olla takanapäin ja arkirutiinit rullata.

Voit seurata auto- ja valmisteverottajien uutta elämää Verohallinnossa esimerkiksi uuden Verohallinnon työntekijälähettilään Kirsi Lyytikäisen kautta. Hän työskentelee viestintäsuunnittelijana autoverotuksen parissa.