Myös joulupukki maksaa veronsa

Joulupukki voi käydä ihmisten luona auttamisen ilosta ja palkkiota pyytämättä, jolloin ei synny veroseuraamuksia. Maksullinen pukki on kuitenkin velvollinen maksamaan tuloistaan veroa siinä missä muutkin. Älä siis pilaa joulun tunnelmaa harmaan talouden pimeällä pukilla, vaan pysy verotuksen valoisalla puolella ja valitse veronsa maksava pukki.

Veroseuraamukset vaihtelevat sen mukaan, onko pukki palkkasuhteessa kotitalouteen vai toimiiko hän joulupukkipalveluja tarjoavan yrityksen kautta.

Joulupukin palkannut kotitalous pääsee verotuksessa helpolla.

Palkka-pukki

Joulupukin ja kotitalouden välille voi syntyä yhden illan kestävä työsuhde. Tällöin joulupukin palkkio on veronalaista palkkatuloa samaan tapaan kuin jos naapurin tyttö käy illan hoitamassa perheen lapsia tai sukulaispoika leikkaamassa kesällä pihanurmikon vastiketta vastaan.

Joulupukin palkannut kotitalous pääsee verotuksessa helpolla. Kotitalouden ei tarvitse toimittaa joulupukin palkasta ennakonpidätystä eikä maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksua, jos joulupukille verovuoden aikana maksettu palkka ei ylitä 1 500 euroa. Myöskään vuosi-ilmoitusta ei tarvitse antaa, jos palkkio on alle 200 euroa vuodessa. Kotitalouden ei tarvitse verottajaan nähden tehdä muuta kuin säilyttää palkanmaksun tositteet kuuden vuoden ajan.

Palkka-pukin täytyy muistaa ilmoittaa saamansa palkkatulot ja niihin kohdistuvat menot omalla veroilmoituksellaan.

Yrittäjä-pukki

Joulupukki voi harjoittaa joulupukkitoimintaa kausiluonteisena liiketoimintana yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Joulupukki voi myös työskennellä joulupukkipalveluja tarjoavan yrityksen työntekijänä, jolloin yritys laskuttaa kotitaloutta ja joulupukki saa palkan yritykseltä.

Pukin täytyy ilmoittaa tulonsa ja menonsa omalla veroilmoituksellaan.

Kotitalouden ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä ennakkoperintärekisteriin merkitylle yritykselle maksamastaan työkorvauksesta. Siinäkään tapauksessa, että yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, kotitalouden ei tarvitse periä veroa joulupukin palkkiosta, jos sen määrä ei ylitä 1 500 euroa vuodessa. Myöskään vuosi-ilmoitusta ei tarvitse tällöin antaa.

Myös yrittäjä-pukin täytyy ilmoittaa tulonsa ja menonsa omalla veroilmoituksellaan.

Ulkomainen pukki

Suomalaisessa kodissa saattaa vierailla myös ulkomailla asuva rajoitetusti verovelvollinen pukki.

Kotitalouden täytyy periä ulkomailta tulevalle pukille maksamastaan palkasta 35 %:n lähdevero ja antaa vuosi-ilmoitus, jollei pukki ole hakeutunut progressiiviseen verotukseen. Lähdeveroa ei kuitenkaan tarvitse periä, jos palkka on sen verran pieni, että veron määrä on enintään 10 euroa.

Pohjoismaiden verosopimuksen rajankävijämääräys vapauttaa suomalaisen kotitalouden veron perinnästä silloin, kun joulupukki asuu Ruotsissa tai Norjassa Suomen maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja käy joulupukkina kyseisen rajan Suomen puoleisessa kunnassa. Esimerkiksi Torniossa asuvan kotitalouden ei tarvitse periä veroa Haaparannalla asuvalle pukille maksamastaan palkasta, sillä pukki maksaa veronsa Ruotsiin.

Ainoa kohta, jossa byrokratia iskee hiukan vastaan, on työntekijän eläkevakuutusmaksu.

Vakuutukset

Yrittäjä-pukit hoitavat itse vakuutuksensa eikä kotitalouden tarvitse niihin puuttua.

Kotitalouden ei tarvitse maksaa palkka-pukkien työttömyysvakuutusmaksua eikä tapaturmavakuutusmaksua, jos vuoden aikana maksetut palkat jäävät alle 1 200 euroon.

Ainoa kohta, jossa byrokratia iskee hiukan vastaan, on työntekijän eläkevakuutusmaksu. Eläkevakuuttamisvelvollisuus koskee myös kotitaloustyönantajaa. Eläkevakuutus täytyy ottaa vakuutusyhtiöstä, jos joulupukille maksettava palkka ylittää 57,51 euroa. Eläkevakuutusta ei kuitenkaan tarvitse ottaa, jos joulupukki on yli 68-vuotias tai alle 18-vuotias.

Eläkevakuutusasiat voi hoitaa kätevästi verkkopankkitunnuksilla palkka.fi –palvelussa.

Metsästetäänkö pukkeja?

Pukkien suuresta määrästä huolimatta niiden metsästys ei edelleenkään ole Verohallinnon ykköshankkeita.

Jos näet jouluiltana tontun ikkunasi takana, se on ihan tavallinen tonttu, eikä tonttuasuun pukeutunut verotarkastaja selvittämässä sitä, käykö kodissasi maksullinen pukki.

 

One thought on “Myös joulupukki maksaa veronsa

Kommentointi on suljettu.