Ruskeat kirjekuoret: älä anna, älä ota

Kun ajattelet arvonlisäveroa, mietitkö ensimmäisenä tuotteen tai palvelun hintaa vai sitä, että korkealla ALV-vajeella ja korruptiolla on yhteys? Minä mietin jälkimmäistä, mutta se kuuluukin työhöni.

Transparency International tekee vuosittain tutkimuksen korruptiosta eri maissa. Suomi on pärjännyt tässä tutkimuksessa perinteisesti aika hyvin: korruption laajuutta mittaava indeksimme on korkea, pidämme kärkipään paikkoja Ruotsin ja Tanskan kanssa. Tutkimus mittaa nimenomaan julkisen vallan lahjottavuutta.

Jos verottajaa voi lahjoa, niin verovuotoja on todella vaikea muilla keinoilla kitkeä.

Suomessa on kansainvälisesti vertaillen hyvin pieni arvonlisäverovaje, mikä tarkoittaa sitä, että melkein kaikki arvonlisäverot saadaan kerättyä.

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Euroopan komission tutkimusten mukaan meiltä jäisi keräämättä 4-5 prosenttia niistä arvonlisäveroista, jotka kansalaisten ja yritysten pitäisi lain mukaan maksaa. Noin yksi prosenttiyksikkö vajeesta selittyy verojäämillä, eli veroilla, jotka asiakas on kyllä ilmoittanut, mutta ei ole pystynyt esimerkiksi konkurssin vuoksi maksamaan. Loput 3-4 prosenttiyksikköä selittyvät harmaalla taloudella tai tahattomilla virheillä.

Komission tutkimus on erityisen mielenkiintoinen, koska siinä on laskettu verovaje kaikille EU-maille samalla menetelmällä. Tämä mahdollistaa vertailun muihin tilastoihin ja tutkimuksiin.

Mitä vähemmän korruptiota, sitä pienempi verovaje

Suomen alhaista ALV-vajetta selittää varmasti useampi eri tekijä, mutta katsotaan tässä vähän tarkemmin korruptiota.

Kokosin ylläolevaan kuvaan kahden tutkimuksen tiedot. Kuvassa verrataan korruption ja arvonlisäverovajeen yhteyttä EU-maissa. Tulos on päivänselvä: mitä vähemmän on korruptiota, sitä pienempi on verovaje. Tulos on sinänsä odotettu. Jos verottajaa voi lahjoa, niin verovuotoja on todella vaikea muilla keinoilla kitkeä.

Veroja koskevien ilmoitusten antamista parantavista keinoista ei ole hyötyä, jos verot jätetään perimättä tai prosessin myöhemmässä vaiheessa ilmoitetut tiedot yksinkertaisesti katoavat verotusjärjestelmistä. Jos paperinen lomake vaihdetaan sähköiseen, mutta järjestelmä ei mahdollista lomakkeen tietojen tehokkaampaa käsittelyä, uudistuksesta ei ole hyötyä.

En usko, että kansalaisten ja yrittäjien veromoraali voi nousta korkeaksi, jos naapuri tai kilpailija selviää veroista lahjomalla.

Korruptio vaikuttaa myös verottajien osaamiseen. Miksi ihmeessä pitäisi opiskella vaikeita tulkinta-asioita kun loppujen lopuksi ongelmat ratkaistaan ruskealla kirjekuorella? En usko, että kansalaisten ja yrittäjien veromoraali voi nousta korkeaksi, jos naapuri tai kilpailija selviää veroista lahjomalla.

Suomi on sitoutunut tukemaan kehitysmaita niiden verotuksen kehittämisessä. Työtä riittää monellakin osa-alueella. Uskon, että korruption merkityksen ymmärtäminen on yksi tärkeimmistä suomalaisen virkamiesosaamisen myyntivalteista. Voimme viedä muualle omaa teknistä verotusosaamistamme, mutta se kannattaa rakentaa vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden kivijalkaan.

Jatketaan keskustelua täällä tai Twitterissä: @AkiSavol

P.S. Euroopan komissio julkaisi ihan äskettäin uudet ALV-vajeluvut. Näyttäisi siltä, että Suomen ALV-vaje on hienoisessa nousussa.

One thought on “Ruskeat kirjekuoret: älä anna, älä ota

Kommentointi on suljettu.