Yrittäjä, puhu meille byrokratiasta

close up of hands with calculator and notebook

Me verottajat haluamme kehittyä. Haluamme tehdä yrityksille asioinnin mahdollisimman helpoksi. Lainsäädäntöönkin pyrimme lähtökohtaisesti vaikuttamaan niin, että verotusta koskevat lait olisivat yksinkertaisia soveltaa. Monella muullakin viranomaisella on sama tavoite – asiakkaan etu.

Tahtoa meillä siis on. Kenties jopa osaamista ja joskus hieman resursseja. Ajatuksenpoikaakin kehitettävistä kohteista löytyy, mutta mikä kaikki byrokratian rattaissa mättää, sen tietävät parhaiten yritysasiakkaamme.

KERRO, KERRO JUHANNUKSEEN MENNESSÄ!

Oletko yrittäjä tai oletko jonkun yrityksen palvelussa? Onko sinulla kokemusta turhasta tai hankalasta viranomaisbyrokratiasta yritystoiminnassa? Nyt haluaisimme kuulla sinun tarinasi! Se voi koskettaa muutakin viranomaista kuin Verohallintoa. Erityisen hienoa olisi kuulla, miten asiat voitaisiin hoitaa paremmin. Sallittua on myös kertoa positiivinen kokemus siitä, miten joku asia jo hoituu hyvin.

Oman tarinansa byrokratiassa voi lähettää osoitteeseen suomi100@vero.fi. Aikaa on juhannukseen saakka. Kokemuksensa tai kehitysideansa voi kertoa nimettömästi tai nimellä, mutta toivomme saavamme lähettäjien yhteystiedot mahdollista yhteydenottoa varten.

LUOTTAMUKSELLINEN TARINOINTI EDISTÄÄ YHTEISTÄ ASIAA  

Viranomaisenkin on välillä hyvä herätä siihen, miksi täällä ollaan ja innostua työn tarkoituksesta! Mitä me voimme siis tehdä, että tämän yhteiskunnan rahoittaminen ei olisi niin vaikeaa? Itse tunnen aina piston sydämessäni, kun kuulen tarinan, jossa veroasiat ovat menneet solmuun yrittäjän hyvistä aikomuksista huolimatta. Muistanko aina, että oikein toimimisen pitää olla yrittäjille mahdollista ja mieluimmin jopa helppoa?

Saamiamme tarinoita käytämme taustatietona tulevassa Suomi 100 -kampanjassamme, josta kerromme lisää tuonnempana. Saatamme julkaista tarinoita kampanjan yhteydessä, mutta ilman, että kirjoittaja tai hänen edustamansa yritys olisi tunnistettavissa.

Kerro tarinasi tai kehota jotakin muuta kertomaan. Koska yrittäjät maksavat minunkin palkkani, haluan ja haluamme palvella yrityksiä paremmin.

Kommentoi Twitterissä @rantalatii

13 thoughts on “Yrittäjä, puhu meille byrokratiasta

 1. Tiina Rantala kirjoitti: ”Haluamme tehdä yrityksille asioinnin mahdollisimman helpoksi. Lainsäädäntöönkin pyrimme lähtökohtaisesti vaikuttamaan niin, että verotusta koskevat lait olisivat yksinkertaisia soveltaa. Monella muullakin viranomaisella on sama tavoite – asiakkaan etu.”

  Tämä ei pidä alkuunkaan paikkansa. Olen seurannut lukuisia yrittämistä koskevia lainsäädäntöuudistuksia ja lukenut eri viranomaisten lausuntoja ministeriöiden lakiluonnoksista. Yleensä lausunnoissa unohdetaan kaikkein pienimmät yritykset, niiden yrittäjät sekä kirjanpitäjät.

  Esimerkiksi viime vuonna toteutettua kirjanpitolain uudistusta valmistelemaan asetettiin työryhmä, jonka jäsenillä vain yhdellä oli edes jossakin määrin tuntemusta kirjanpitotyöstä ja yrittämisestä, vaikka koko hankkeen tarkoituksena oli toteuttaa uuden tilinpäätösdirektiivin pienet ensin -periaate. Suomessa kirjanpitolaista jätettiin pois kaikki pienimpiä yrityksiä koskevat parannukset.

  Verohallinto pitää edelleen kiinni verotuksen kirjanpitosidonnaisuudesta, vaikka tilinpäätösdirektiivi ei sellaista salli. Kirjanpitolakiin tullut tämän sidonnaisuuden toteuttava poistoeroja koskeva lainkohta on direktiivin vastainen. Hallitus valehteli eduskunnassa, kun se perusteli tätä kohtaa. Poistoissa ei ole kysymys satunnaisesta arvonalentamisesta vaan säännöllisestä hankintamenon kuluksi kirjaamisesta.

  Kirjanpito laaditaan ja yritysverotus toimitetaan pääsääntöisesti suoriteperustetta noudattaen, vaikka maksuperusteen käyttö sekä juoksevassa kirjanpidossa että tilinpäätösten laadinnassa on yksinkertaisinta ja halvinta. Se on myös paras kirjausperuste harmaan talouden torjunnan kannalta. Lisäksi maksuperuste toteuttaa kirjanpitolain varovaisuuden periaatteen täysimääräisesti. Sen sijaan nykyisin vaadittu suoriteperuste on varovaisuuden periaatteen vastainen eli kirjanpitolaki rikkoo omaa periaatettaan.

  Suoriteperusteen käytöstä seuraa se, että valtio hyötyy yritysten konkursseista. Yrityksen konkurssipäivän taseessa on yleensä käyttö- ja vaihto-omaisuutta, jota ei ole vähennetty verotuksessa. Valtion tulisi maksaa 20 % (oy ja osk) konkurssipäivän taseen käyttö- ja vaihto-omaisuuden summasta konkurssipesälle, että oikeus toteutuisi. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Verohallinnolla ei olisi perustetta hakea konkurssiin kaikkia niitä yrityksiä, joita se nyt hakee. Monella talousvaikeuksissa olevalla yrityksellä on verosaamisia enemmän kuin verovelkoja.

  Vaikka tilinpäätösdirektiivi sallii yritysten vapauttamisen tuloslaskelmien julkistamisesta, Suomessa niiden julkistaminen päätettiin säilyttää. Julkistamisesta on merkittävää kilpailuhaittaa pienimmille yrityksille. Verohallinto toimittaa tilinpäätöksiä PRH:lle julkistettaviksi siitä huolimatta, että se voi vuonna 2005 kaupparekisterilakiin lisätyn pykälän perusteella lähettää vain sellaisia asiakirjoja, jotka se saa verotuksen toimittamista varten.

  Tuloslaskelmaa ja tasetta ei tarvita verotuksen toimittamisessa, koska veroilmoituksen tuloverolaskelma ja tase sisältävät näitä yksityiskohtaisemmat tiedot. Tästä huolimatta ainakin Tampereella Verohallinto on ryhtynyt määräämään veronkorotuksia, tekemään arvioverotuksia ja poistamaan yrityksiä ennakkoperintärekisteristä, jos tuloslaskelmaa ja tasetta ei liitetä veroilmoitukseen.

  Missä on Verohallinnon hyvä tahto, jota Tiina Rantala julistaa kirjoituksessaan? Patentti- ja rekisterihallituksella on suoranaisen kiusaamisen perinne, kun se pakottaa pienet yritykset paljastamaan itsensä alastomiksi kovassa kilpailussa.

  Pienten kauppojen kuolemat johtuvat merkittävästi siitä syystä, että suuri kilpailija saa pienen kauppayrityksen tilinpäätöksestä kaikki taloustiedot, mutta tämä pieni liike ei saa suuren kilpailijan tilinpäätöksestä mitään tietoa samassa kaupungissa olevasta suuryrityksen myymälästä.

  Jotta kilpailu olisi reilua, suuret yritykset pitäisi velvoittaa laatimaan erillistilinpäätökset kaikista toimipaikoistaan ja tuotteistaan sekä tilintarkastuttamaan ja julkistamaan nämä tilinpäätökset.

  Tässä nyt aluksi tarinaa yrittämisen byrokratiasta Suomessa. En kirjoita omasta puolestani. Olen ollut 35 vuotta yrittäjänä ja pärjään tämän byrokratian kanssa, mutta olen huolissani uusista yrittäjistä sekä siitä, että Suomessa on edelleen 50.000 yrittäjän vajaus 1980-lopun tilanteeseen verrattuna.

  Tykkää

 2. Kiitos Lassi kommentistasi!
  Huomautanpa muuten, että Verohallinto ei ollut mukana tuossa työryhmässä, joka valmisteli kirjanpito-direktiivin voimaan panoa Suomessa.
  Mutta olen kanssasi samaa mieltä siitä, että erityisesti pk-yritysten kannalta pitäisi sekä kirjanpidon että verotuksen olla hyvin yksinkertaista. Muistaakseni Sipilän hallitusohjelmassa oli maininta maksuperusteisesta arvonlisäverosta? Toivotaan, että valmistelussa otetaan huomioon myös tuloverotus, jotta maksuperusteisuus olisi mahdollista myös sillä puolella.
  On hyvin valitettavaa, että näet toimintamme yritystoiminnan esteenä, se ei tarkoituksemme ole. Esimerkiksi tilinpäätöstietojen toimittamisen PRH:lle, on ajateltu ensisijaisesti palvelevan yrityksiä. Laissahan on velvollisuus julkaista tilinpäätöstiedot. Me käytämme verotusta tehdessämme tilinpäätöstietoja, vain kiusaa tehdäksemme emme niitä pyydä. Itse uskon, että tämäkin tilanne helpottuu, kun sähköiset palvelumme kehittyvät ja ehkäpä myös taloushallinnon sähköisyys vielä lisääntyy ja entistä enemmän voimme hoitaa verotusta automaatiossa.

  Tykkää

  1. Verohallinto antoi 6.11.2015 lausunnon kirjanpitolain uudistamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Siinä käsiteltiin vain kalastuksen harjoittajan muistiinpanovelvollisuutta, liikkeenharjoittajan yhdenkertaista kirjanpitoa sekä ammatin- ja liikkeenharjoittajan tilikautta. Nämä seikat olivat kokonaisuuden kannalta epäolennaisia mutta niistäkin Verohallinnon kannanotot olivat omituisia ja osittain jopa virheellisiä.

   Suuret kysymykset – tilinpäätösten julkistamispakko, johon Verohallinto laittomasti osallistuu sekä maksuperusteinen tilinpäätös ja verotus – jäivät kunnolla käsittelemättä Verohallinnon lausunnossa. Minkäänlaista pienet ensin -näkökulmaa lausunnossa ei ollut.

   Tilinpäätösten julkistaminen ei palvele kaikkia yrityksiä vaan pelkästään suuria yrityksiä, jotka tappavat tilinpäätöstietojen avulla pienempiä kilpailijoitaan. Tämä on EU:n kilpailusääntöjen vastaista toimintaa, mutta Suomen kilpailuviranomaiset eivät asiaan puutu. Verohallinto osallistuu tähän pienimpien yritysten lahtaamiseen kaupparekisterilain vastaisesti ja käyttämällä kohtuuttomia rangaistuskeinoja.

   EU:n tilinpäätösdirektiivi hyväksyisi sen, että mikroyritykset eivät julkista tuloslaskelmiaan, mutta kirjanpitolain uudistuksessa tätä ei toteutettu Suomessa.

   Verotusta toimitettaessa tilinpäätöksen tietoja ei tarvita mihinkään, koska tuloveroilmoituksen tuloverolaskelma, varallisuuslaskelma ja poistolaskelmat sisältävät yksityiskohtaisemmat tiedot.

   Olen nähnyt tapauksen, jossa yritys ei toimittanut tilinpäätöstä Verohallinnolle, jolloin verotus toimitettiin veroilmoituksen mukaisena ja päälle lätkäistiin 300 euron veronkorotus. Tämä on silkkaa kiusaamista.

   Kun sähköinen tilinpäätösilmoittaminen toteutuu, se ei yleisty, elleivät pienimmät yritykset voi kieltää tietojensa julkistamista.

   Tiina Rantala, puhuit Pk-yrityksistä. Keskisuuret (K) yritykset työllistävät jopa 249 henkilöä. Ne ovat aivan eri maailmasta kuin alle viisi henkilöä työllistävät nanoyritykset. Pitää puhua SK-yrityksistä (suuret ja keskisuuret yritykset) sekä PMN-yrityksistä (pien-, mikro- ja nanoyritykset).

   Tykkää

 3. Palkkaverotuspuoli pitäisi suomessa yksinkertaistaa seuraavasti:
  Tasaveromalli palkka/pääomatuloihin. Kaikki korkovähennykset asuntolainoista yms pitäisi lopettaa. Koskee myös muitakin vähennyksiä. Tällöin saataisiin tasavero sopivaksi meille kaikille. Eikä naapurin Liisan tarvitsisi rahoittaa Matin asunnon korkojenvähennyksiä jne. Kansalle myös tämä malli olisi selkeämpi ja luottamus verottajan mielivaltaisuutta kohtaan alkaisi pikkuhiljaa palautua. Järjestelmä trimmata sopivaan veroprosenttiin meille kaikille. Tulisi olemaan positiivinen vaikutus koko kansaan.

  Yritysveropuoleen myös selkeyttä mutta tämä palkkaverotuspuolen voisi järjestelmän uusimisen jälkeen melkein lakkauttaa. Myös alv- kannat samaksi. Selkeyttä, luottamusta ja suoraviivaisuutta tämä yhteiskunta tarvitsee ja kovasti.

  Tykkää

  1. Olen samaa mieltä Mikon kanssa siitä, että verotusta pitää ja voidaan yksinkertaistaa.

   Palkkaverotuksessa tasaverotus toimii, jos samalla toteutetaan oikein mitoitettu perustulojärjestelmä, jota hallitus on päättänyt kokeilla. Tämä poistaa tulonsiirroista aiheutuvan turhan byrokratian.

   Yritysverotuksessa yksinkertaistaminen voidaan aloittaa sillä, että kaikissa yritysmuodoissa otetaan käyttöön sama verojärjestelmä. Tämä vähentää turhaa byrokratiaa verotoimistoissa, tilitoimistoissa ja yrityksissä. Ajan mittaan tämä johtaa siihen, että eri yritysmuodot vähenevät, koska niitä ei enää tarvita erilaisen verotuksen vuoksi. Tämä vähentää byrokratiaa edelleen.

   Seuraavassa vaiheessa yritysverotuksessa on siirryttävä maksuperusteiseen kassavirtaverotukseen. Nykymuotoisessa verotuksessa yritys ei saa vähentää perusvarastonsa ostohintoja milloinkaan, koska ne vähennetään vasta myyntihetkellä ja yrityksellä on aina oltava tavaraa varastossa.

   Jos yritys menee konkurssiin, valtio muuttaa velkansa saataviksi, sillä varaston hankintahinnat jäävät ikuisesti vähentämättä. Sama koskee myös poistamatonta käyttöomaisuutta ja vahvistettuja tappioita. Valtion tulisi maksaa konkurssipesälle 20 % (osakeyhtiössä ja osuuskunnassa) konkurssipäivän käyttö- ja vaihto-omaisuuden sekä vahvistettujen tappioiden arvosta, että tilanne olisi oikeudenmukainen.

   Konkurssiin asetettavalla yrityksellä saattaa olla verosaatavia tosiasiassa enemmän kuin maksamattomia verovelkoja. Ennakkoveroja ei milloinkaan pitäisi ottaa huomioon konkurssiin asettamista arvioitaessa, sillä niitä vastaavat tuloverot eivät toteudu konkurssiin asettamisen jälkeen.

   Arvonlisäverotuksessa voidaan siirtyä yhteen kohtuullisen alhaiseen verokantaan, koska nykyiset alennetut verokannat aiheuttavat turhaa byrokratiaa ja ovat epäoikeudenmukaisia. Esimerkiksi taksimatkan alennettu verokanta koskee sekä matkaa sairaalaan hoidettavaksi että matkaa ravintolaan ryyppäämään. Mikä järki tällaisessa on?

   Turha byrokratia on piiloverotusta. Se on yrityksille kustannuserä, josta vapauduttuaan yritykset tuottaisivat enemmän tuloa ja samalla myös yhteiskunnalle verotuloja.

   Tykkää

 4. Eilen (7.6.) hallitus linjasi harmaan talouden torjuntaa vuoteen 2020 saakka. Harmaan talouden torjunta on täynnä turhaa byrokratiaa, koska Suomessa harmaa talous on hyvin vähäistä ja suurin osa siitä tapahtuu kansainvälisten yhtiöiden tulonsiirroissa veroparatiiseihin sekä yleishyödyllisten yhteisöjen verottomana liiketoimintana. Torjunta aiheuttaa rehellisille yrityksille turhia kustannuksia, mutta ei epärehellisille, koska tunnetusti rikolliset eivät noudata lakeja.

  Verohallinto sai hallitukselta tehtäväksi selvittää tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden soveltuvuutta Suomeen. Tällainen järjestelmä on ollut käytössä Ruotsissa useita vuosia. Siinä ei ole mitään järkeä. Jos joku pieni kauppa myy tulouttamatta myyntihintojaan kirjanpitoon, se tekee sitä siinäkin tapauksessa, että kassakone on tyyppihyväksytty. Nyt se tapahtuu siten, että myyjä ei lyö ostoksia tyyppihyväksymättömään kassakoneeseen, ja tulevaisuudessa se tapahtuu siten, että myyjä ei lyö ostoksia tyyppihyväksyttyyn kassakoneeseen. Tyyppihyväksynnästä aiheutuu turhia kustannuksia niille yrityksille, jotka eivät tee ohimyyntejä.

  Jos joku pieni kauppa myy jotakin verottomasti, yrittäjä ei tästä suuresti rikastu. Sen sijaan jättiyritysten kansainväliset vekslaukset ja yleishyödyllisten yhteisöjen veroton liiketoiminta aiheuttavat satojen miljoonien verotulojen menetykset vuosittain.

  Tykkää

 5. Lassi: Ei ole verohallinnon vika, että tilinpäätökset ovat lakisääteisesti julkisia ja ne on pakko lähettää PRH:lle. On helpottavaa, että Verohallinto välittää tilinpäätöksen PRH:lle, koska muuten yrityksen pitäisi itse tehdä se. Vältetään turhaa byrokratiaa. Voidaan esittää perusteluja lakimuutoksen puolesta. Mutta niin kauan kuin laki on nykyisellään, olen tyytyväinen siitä, että Verohallinto palvelee yrityksiä tässä asiassa.

  Suoriteperusteen ja varovaisuuden periaatteen suhteesta sen verran, että unohditko ostovelat? Onhan se totta, että suoriteperusteessa joudutaan kirjaamaan epävarmoja myyntisaamisia. Mutta myyntisaamisten vastinparina ovat ostovelat, jotka toteuttavat varovaisuutta.

  Tykkää

  1. Nimimerkki Verovelvollinen, vaadit kaikkein pienimmiltäkin osakeyhtiöiltä itsensä paljastavaa tilinpäätöksen julkistamista, mutta et itse uskalla esittää edes mielipiteitäsi omalla nimelläsi.

   Vastaan tilinpäätösten julkistamista koskevaan väitteeseesi vertauksella. Jos laissa velvoitettaisiin suomalaiset lähettämään alastonkuvansa Väestörekisterikeskukseen, joka julkaisisi ne, tuskin olisit kovin huojentunut siitä, että Verohallinto helpottaisi tätä ilmoittamista tarjoamalla mahdollisuuden liittää alastonkuva veroilmoitukseen.

   Juuri tällaisesta alastomaksi riisumisesta on kysymys, kun pienet osakeyhtiöt velvoitetaan paljastamaan taloustietonsa suurille kilpailijoilleen, mutta suuryritysten tilinpäätöksistä pienet yritykset eivät saa vastaavia tietoja. Kilpailutilanne pienten ja suurten kesken on epäoikeudenmukainen.

   Verohallinnon syyllisyydestä tässä asiassa kehotan lukemaan edellä olevan kommenttini uudelleen.

   Ostovelatkaan eivät kaikki ole varmoja eivätkä ne millään tavoin korjaa myyntisaamisten epävarmuutta. Täysi varovaisuuden periaatteen mukainen varmuus saadaan vain käyttämällä maksuperustetta tilinpäätöksen laadinnassa.

   Tykkää

   1. Lassi, minä en vaadi tilinpäätöksen julkistamista. Verohallintokaan ei vaadi. Laki vaatii. Onneksi lakeja voidaan demokratiassa muuttaa.
    Jos laki velvoittaisi alastonkuvan julkistamiseen ja sanktio laiminlyönnistä olisi esim. henkilötunnuksen menettäminen, minä todellakin lähettäisin alastonkuvani Väestörekisterikeskukseen. Olisi hyvä, jos joku taho helpottaisi velvollisuuden hoitoa. Tietysti pitäisi yrittää vaikuttaa politiikkaan niin, että lakia muutettaisiin.

    Tykkää

   2. Rouva tai herra Verovelvollinen, juuri lain muuttamisesta minäkin puhuin. Pyydän vielä kerran lukemaan kommenttini, koska se ei tuntunut menevän perille.

    Tykkää

 6. Lassi: Alusta asti on ollut täysin selvää, että sinä kannatat lain muuttamista. Myös minun mielestäni laissa on muutostarpeita. Tämä väittely ei koske sitä, onko laissa muutostarpeita. Kaikki kirjoittamani lauseet eivät ole sellaisia lauseita, joilla olisi tarkoitus kumota jokin esittämäsi väite.

  Väittelyn aihe on: Onko hyvä asia, että Verohallinto lähettää tilinpäätökset PRH:lle? Mielestäni on hyvä, että Verohallinto toimittaa tilinpäätökset. Väittely ei ole koskenut edes sitä, tarvitseeko Verohallinto tilinpäätöstä verotuksen toimittamiseen vai ei (onko lähettämisessä juridinen ongelma vai ei).

  Ei kannattaisi moittia huonosta luetunymmärtämisestä, jos itse menee lipsauttelemaan tällaista: ”vaadit kaikkein pienimmiltäkin osakeyhtiöiltä itsensä paljastavaa tilinpäätöksen julkistamista…”. Tällaista vaatimusta tai mielipidettähän minä en esittänyt. Mielestäni pienimmät yritykset voitaisiin vapauttaa tilinpäätösjulkisuudesta. Sitten totesin, että onneksi lakeja voidaan muuttaa.

  Tykkää

  1. Rouva tai herra Verovelvollinen, myönnän, että luin kiireessä viestisi epätarkasti.

   Jos tilinpäätösten julkistaminen olisi vapaaehtoista, silloin olisi hyvä asia, että ne voisi lähettää PRH:lle Verohallinnon kautta.

   Nykyisin Verohallinto määrää rangaistuksia siitä, jos tilinpäätöksiä ei liitetä veroilmoitukseen, vaikka sillä ei ole laillista oikeutta niitä pyytää saati toimittaa PRH:lle. Tällainen menettely on tahallista yritysten kiusaamista.

   Tykkää

Kommentointi on suljettu.