Veroparatiisit eivät ole ikuisia

Vanhojen kertomusten mukaan maailma oli aikojen alussa paratiisi, siihen asti kun ihminen valitsi väärin. Alkuperäisen paratiisin kadotettuaan ihminen on sukupolvesta toiseen rakentanut itselleen monenlaisia paratiiseja ja utopioita. Yksi ihmisen rakentamista paratiiseista on veroparatiisi.

Veroparatiisiin niin kuin muihinkin paratiiseihin pääsevät vain harvat ja valitut. Veroparatiisiin ei pääse hyvillä teoilla tai tietynlaisella uskolla, veroparatiisiin pääsee rahalla. Veroparatiisit kutsuvat luokseen ihmisistä kaikkein ahneimpia.

VEROPARATIISIN MÄÄRITELMÄ

Veroparatiisi määritellään yleensä erilaisten tunnusmerkkien perusteella. Veroparatiisille on tunnusomaista matala tai olematon veroaste, tiukka pankkisalaisuus ja niukka tietojen vaihto sekä mahdollisuus kätkeä omistukset esimerkiksi bulvaanien ja trustien taakse. Maailmalla on kymmeniä valtioita ja alueita, joita voidaan kutsua veroparatiisiksi.

Veroparatiisien käyttötarkoitus erityisesti yksityishenkilöillä on yleensä tulojen salaaminen verottajalta tai rikollisella toiminnalla hankitun omaisuuden kätkeminen. Harvemmin veroparatiisi liittyy aidon yritys- tai sijoitustoiminnan harjoittamiseen.

VEROPARATIISEISTA SAADAAN TIETOA

Kansainvälisen painostuksen johdosta useimmat veroparatiisialueet ovat viimeisten vuosien aikana tulleet mukaan tietojenvaihtosopimuksiin. Suomellakin on nykyään tietojenvaihtosopimus kaikkien perinteisten veroparatiisien kanssa. Suomella on tietojenvaihtosopimus esimerkiksi Panaman, Monacon, Liechtensteinin, Caymansaarten, Mansaaren, Vanuatun, Belizen, Jerseyn ja Guernseyn kanssa. Tietojenvaihtosopimuksia on käytännön verotustyössä sovellettu ja tietoa on veroparatiiseista Suomeen saatu.

Tietojenvaihtosopimusten ongelmana on kuitenkin ollut se, että ne eivät yleensä velvoita automaattiseen tietojenvaihtoon. Tietoa saadaan useimmiten vain pyynnöstä, mikä tarkoittaa sitä, että verottajalla täytyy olla vihiä yksittäisen henkilön asioista, jotta osataan pyytää ulkomailta tarkempia tietoja.

Tietojenvaihto tehostuu huomattavasti vuodesta 2017 ja 2018 alkaen, kun lähes sata valtiota ja lainkäyttöaluetta aloittaa keskenään automaattisen tietojenvaihdon. Tietojenvaihto perustuu OECD:n ja Euroopan neuvoston piirissä laadittuun yleissopimukseen veroasioissa annettavasta virka-avusta (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters). Tietoa vaihdetaan automaattisesti yhteisen mallin, niin kutsutun Common Reporting Standardin mukaisesti. Suomi tulee saamaan vuosittain automaattisesti tietoa Suomessa asuvien henkilöiden ulkomailla olevasta varallisuudesta ja pääomatuloista. Uudessa automaattisessa tietojenvaihtomenettelyssä on mukana myös useita veroparatiisialueita.

TIETOVUODOT

Yllättävän avun tiedonsaantiin ovat viime vuosina tarjonneet useat tietovuodot. Ne ovat johtaneet eri valtioiden verohallinnot lukuisten veronkiertäjien jäljille. Panama-tietovuoto on jatkoa tälle trendille.

Tulevaisuudessa tullaan hyvin todennäköisesti näkemään useita vankeustuomioihin johtavia veropetos-oikeudenkäyntejä. Lisäksi odotettavissa on vahingonkorvausoikeudenkäyntejä, joissa vaaditaan vanhentuneiden verosaamisten korvaamista valtiolle.

VEROPARATIISIEN LOPPU

Valtioiden mitta alkaa olla täynnä veronkiertäjiä kohtaan. EU:n komissio on arvioinut jäsenvaltioiden menettävän veroparatiisien vuoksi joka vuosi tuhannen miljardin euron verotulot. Kyseessä on päätä huimaavan suuri rahamäärä, jonka verolle saamiseksi tehdään entistä lujemmin töitä.

On hyvin mahdollista, että kansainvälisen yhteistyön tuloksena veronkiertäjät saadaan tulevaisuudessa ajettua pois veroparatiiseista. Veroparatiisien ovet suljetaan ja portinvartijoiksi jäävät kansainvälinen yhteisö ja veroviranomaiset.