Muuttuva muutosverotus on kaikkien etu

smiling young man jumping in air

Elämä on ainaista muutosta, niin myös verotus, puhumattakaan muutosverotuksen muutoksesta. Sellaiset tuulet joka tapauksessa puhaltavat.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen lakipaketista, joka tuo vuonna 2017 monia muutoksia muutosverotukseen. Sitä yhtenäistetään, virtaviivaistetaan ja yksinkertaistetaan. Muutosverotuksesta on kyse, kun Verohallinto tai asiakas huomaa että, verotuspäätöksen jälkeen asiakkaan verotukseen pitäisikin tehdä jokin muutos.

oikaisuaika

Oikeusturva paranee

Muutoksenhakuaika tulee olemaan kolme vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta – tällä hetkellä se on tuloverotuksessa viisi vuotta. Määräaika on sama meille viranomaisena ja asiakkaille, ja se pätee kaikkiin verolajeihin.

Lisäksi eräissä poikkeustapauksissa Verohallinnon on mahdollista pidentää oikaisuun käytettävää aikaa vuodella. Erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa Verohallinnon oikaisuaika on kuusi vuotta.

Pidempi kuuden vuoden määräaikaa koskee siirtohinta-asioita, joitakin yritys- ja rahoitusjärjestelyjä sekä kansainvälisen tietojenvaihdon kautta esiin nousevia tapauksia. Eli suurinta osaa yrityksistä ja henkilöistä pidennys ei koske lainkaan. Rikosprosessista nousevaa verotuksen muutostarvetta koskee omat määräaikansa.

Asiakkaiden kannalta muutokset tarkoittavat oikeusturvan ja ennustettavuuden paranemista. Kun oikaisuaika pääsääntöisesti lyhenee viidestä vuodesta kolmeen, Verohallinnolta vaaditaan entistä reaaliaikaisempaa valvontaa, mikä onkin toimintaamme ohjaava tavoite.

Jatkossa Verohallinto voi oikaista verotusta varsin vapaasti – luottamuksen suoja ja uudelleen harkinnan kielto rajoittavat oikaisumahdollisuutta. Uudelleen harkinnan kielto tarkoittaa, ettei Verohallinto voi ottaa ratkaisemaansa asiaa uudelleen käsiteltäväksi, ellei se ole saanut uutta tietoa kyseessä olevasta asiasta.

Virtaviivaiset menettelyt

Oma-aloitteiset verot ovat niitä veroja, joita yrittäjät joutuvat maksaan nimensä mukaisesti oma-aloitteisesti ns. kausiveroilmoituksilla, kuten esimerkiksi arvonlisävero. Näiden verojen menettelysäännöksiin on tulossa muutoksia, jotka kootaan uuteen oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylakiin.

Suuri muutos on, että muutosprosessit yhtenäistetään ja myös oma-aloitteisista veroissa haetaan ensin oikaisua. Oikaisuvaatimukset ratkaisee oikaisulautakunta, kuten tuloverotuksessakin. Tällä hetkellähän oikaisulautakunta ei käsittele arvonlisäverotusta.

Oikaisulautakunnan päätöksistä asiakkaat ja Verohallinto voivat valittaa hallinto-oikeuteen. Verovelvollisen on tehtävä valituksensa 60 päivässä. Nykyisellään valituksen jättämistä voi tuloverotuksessa pantata peräti viisi vuotta.

Ei mitään kiirettä oppia uutta

Jos lakipaketti nuijitaan eduskunnassa läpi, uudet säännökset tulevat arvonlisäverotuksessa voimaan kaudesta 1/2017 ja tuloverotuksessa verovuodesta 2017.

Hallinto-oikeuden 60 päivän valitusaikaa lukuun ottamatta, uuden lain mukaisia määräaikoja, joudutaan ensimmäisen kerran laskemaan toden teolla vasta loppuvuonna 2020. Joten meillä kaikilla on hyvin aikaa omaksua uudet säännöt.

Täällä Verohallinnossa käynnistyvät massiiviset koulutukset, joilla varmistetaan, että jokainen verottaja tulkitsee muutoksenhakua koskevia sääntöjä samalla tavalla verolajista ja verotoimiston sijainnista riippumatta. Lisäksi vero.fi:ssä julkaistaan toukokuun aikana kampanjasivu, jolle kootaan suurelle yleisölle tieto tästä lakipaketista.

Ei ehkä kuulosta virtaviivaiselle eikä yksinkertaiselle, mutta on sitä – usko minua. Yhtenäiset määräajat ja oikaisumenettelyt virtaviivaistavat muutoksenhakuprosessia. Lisäksi käsittelyajat tulevat varmasti lyhenemään.

Kaikki voittavat.