Verohallinto ohjaa itsensä nurkkaan

Aina välillä ihmetellään Verohallinnon ohjeita. Ilmaan heitetään jopa epäilyjä, että kirjoitamme niitä vain meitä itseämme varten. Arvaus ei ole aivan perusteeton.

Joka tapauksessa: Verohallinnon ohjeita kirjoitetaan silloin kun siihen on syytä.

Syy voi olla uusi lainsäädäntö, uusi oikeuskäytäntö tai muutoin puutteellinen tai muuttunut tulkinta, joiden takia Verohallinnossa koetaan tärkeänä selvittää itselle ja muille, miten ohjeisiin sisältyviä verotusratkaisuja tehdään.

Ohjeissamme olevat kannanotot perustuvat oikeuslähteiden perusteelliseen analyysiin.

Uuden lainsäädännön osalta ohjeidemme syntyyn vaikuttavat eniten lainvalmisteluaineisto eli hallituksen esitykset ja valtiovarainvaliokunnan mietinnöt sekä oikeuskäytäntö eli se miten eri oikeusasteet ovat lakia tulkinneet.

Ohjeita kirjoittavien Verohallinnon asiantuntijoiden tavoitteena on löytää verotuskysymykseen oikeudellisesti mahdollisimman oikea ratkaisu.

YKSI RATKAISU KAIKILLE

Kun ohje on julkaistu, se ohjaa Verohallinnon päätöskäytäntöä koko maassa. Tavoitteemme on noudattaa verolainsäädäntöä samalla tavalla samankaltaisissa tilanteissa koko valtakunnan alueella.

Ohjeen hyväksymistä edeltää laaja keskustelukierros sidosryhmien parissa. Lausuntoja pyydämme ensinnäkin niiltä, joita valmisteilla oleva ohje välittömästi koskee. Lisäksi kuulemme laajasti elinkeinoelämän järjestöjä, yrittäjäjärjestöjä, viranomaisia, veroasioita hoitavia veroasiantuntijoita ja vero-oikeuden professoreita.

Ohjeen sisältö siis muodostuu lausunnonantajien ja ohjeen kirjoittajien vuoropuheluna. Lopputuloksena on mahdollisimman hyvin perusteltavissa oleva näkemys, koska kaikkien tahojen mielipiteet eivät tietenkään voi yhtä aikaa tulla ohjeen sisällöksi.

KENENKÄÄN EI TARVITSE SEURATA OHJETTA – PAITSI MEIDÄN

Verohallinnon ohje on syntynyt, mutta sillä ei ole lain tai asetuksen tapaan sitovaa vaikutusta.

Jos yksityinen henkilö tai yritys on sitä mieltä, että ohje sisältää väärää ohjausta, ei hänellä tai sillä ole velvollisuutta noudattaa ohjetta.

Toisaalta henkilöllä tai yrityksellä on aina oikeus vedota Verohallinnon ohjeisiin – ja meillä on velvollisuus noudattaa omia ohjeitamme verovelvollisten eduksi. Verohallinnon ohjeen paras puoli on se, että verovelvollisella on aina oikeus luottaa siihen, että jos hän noudattaa ohjeessa esitettyjä näkemyksiä, hänen verotuksensa tullaan toimittamaan ohjeen mukaisesti.

Jos taas ohje on veronmaksajan mielestä hakoteillä, hän voi toimia toisin kuin ohjeessa on suositeltu. Samalla hän voi jo etukäteen varautua perustelemaan toisenlaisen näkemyksensä. Kumpi tulkinnoista on parempi, selviää valitettavan usein lopullisesti vasta oikeusasteissa.

Summaten: ohjeillamme me maalaamme itsemme nurkkaan. Ja nurkasta käsin emme voi kuin noudattaa ohjeitamme – tai päivittää ne paremmiksi, jolloin kierros alkaa taas alusta.

Jatka keskustelua Twitterissä: @sa_jart