Naapurin auto ei suomalaista kiinnosta

Olemme tehneet verovilppivihjeiden antamisen nettilomakkeen avulla helpoksi. Tämä on synnyttänyt pelkoja, että vihjeitä lähetään kateudesta tai kiusaamismielessä.

Myönnettävä on, että yksittäisiä ristiriitatilanteisiin liittyviä vihjeitä esiintyy. Näissäkin vihjeissä verottajaa haluttaisiin lähinnä tuomariksi, mutta se ei kuulu meidän toimivaltaan, kuten edellisessä blogissani kirjoitin.

Stereotyyppinen käsitys ”kateus synnyttää ilmiantoja” on kuitenkin osoittautunut katteettomaksi. Emme juurikaan saa ns. kateusvihjeitä, jossa teemana olisi naapurin hieno auto, talo tai ulkomaanmatkat. Yksityishenkilöitä koskevat vilppihavainnot koskevat työntekoa ja erilaista myyntitoimintaa.

Vihjeistä noin puolet koskee yhtiöitä, yksi neljännes yksityishenkilöiden harjoittamaa yritystoimintaa tai maa- ja metsätaloutta ja toinen neljännes saman porukan tulonmuodostusta.

KENTIES PIMEÄÄ YRITYSTULOA …

Valtaosa vihjeistä koskee havaintoja, joihin vihjeen antaja on henkilökohtaisesti törmännyt asioidessaan yrityksen kanssa. Erityisesti vihjeissä käsitellään tilanteita, joissa ostaja ei ole saanut kuittia tai myyntiä ei ole lyöty kassaan.

Mielestäni konkreettista vihjehavaintoa tyyliin ”myyntiä ei lyödä kassaan” on vaikea mieltää kateuden aiheuttamaksi ilmoitukseksi.

Verovilppivihjeistä 10 prosenttia koskee yksityishenkilöiden netin välityksellä harjoittamaa myyntitoimintaa, jota vihjeen lähettäjän mukaan tulisi käsitellä elinkeinotoimintana. Vihjeet painottuvat nimenomaisesti myyjän verotusasemaan koskeviin havaintoihin. Yleensä myyjä ja vihjeen lähettäjä eivät tunne toisiaan.

VERKOSSA VILLI VIIDAKON MEININKI

Voidaan todeta, että vihjeissä näkyy se tosiasia, että tänä päivänä erityisesti yksityishenkilöiden harjoittama myyntitoiminta netissä on kasvanut rajusti.  Vihjeet tältä alueelta siis ovat hyvinkin aiheellisia.  Monelta myyjältä verotusasiat ovat usein unohtuneet kaupanteon huumassa.

Meitä suomalaisia totutetaan siihen, että erilaiset asiat pitää hoitaa itse netissä. Tämä on verotuksen osalta mahdollistanut myös ”neutraalin kansalaiskontrollin”.

Yhä useammassa vihjeessä kerrotaan, että verkkokauppaa tekevän yrityksen tietoja on tarkistettu Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ), ja usein havainto on ollut, että rekisteröinnissä on puutteita.  Joko yritystä ei löydy ollenkaan tai se ei ole arvonlisäverovelvollinen tai ei kuulu työnantajarekisteriin. Tällainen havainto jostakin toimivasta yrityksestä on verottajan näkökulmasta hyvinkin aiheellinen.

Monet annetuista vihjeistä koskevat taloudellista pienehköä toimintaa, eihän vihjeiden antaja voi tietää myynnin todellista suuruutta.  Tärkeintä kuitenkin on, että havainnot epäilyjä herättävästä liiketoiminnasta lähetetään meille.

Vertaamme vihjeitä Verohallinnolla olemassa olevaan tietoon.  Me erotamme akanoista verotuksen kannalta tärkeät kultajyvät.