Seikkailua virkanimikeviidakossa

Osaisitko sanoa mitä työtehtäviä verosihteeri, verovalmistelija ja ylitarkastaja tekevät ja miten virkanimikkeet sijoittuvat vaativuustasoltaan suhteessa toisiinsa?

Verohallinnon työpaikkailmoituksia selatessa voi olla hankalaa löytää kiinnostavia ja omaa osaamistaan vastaavia työtehtäviä, ellei entuudestaan satu tuntemaan hallinnon virkanimikkeitä tai jos ei ole nähnyt vaivaa ja tutustunut hakuilmoitusten tehtävänkuvauksiin ja vaativuustasoihin.

Nimikkeiden sekavuus hankaloittaa paitsi työnhakua myös asiointia Verohallinnossa, kun pitäisi löytää oikea henkilö tietyn asian selvittämiseen.

Vaikka nykyiset virkanimikkeemme ja tittelimme ovat hyvin pitkälle sukupuolineutraaleja, ovat ne myös merkitykseltään hämäriä ja varsin vanhahtavia. Ne eivät kerro ulkopuoliselle juuri mitään siitä mitä työ Verohallinnossa on käytännössä, kuinka vaativaa se on tai mikä on viranhaltijan asema.

Pahimmassa tapauksessa menetämme monia potentiaalisia työntekijöitä nimikkeisiin liittyvien väärinkäsitysten takia. Samaan aikaan saamme paljon työhakemuksia henkilöiltä, joilla ei ole vaadittavaa osaamista avoinna olevaan virkaan tai joiden mielenkiinnon kohteita virka ei todellisuudessa vastaa.

Esimerkiksi verosihteerin tehtäviin saapuu usein hakemuksia toimistosihteerin työtehtävistä kiinnostuneilta henkilöiltä, vaikka verosihteerin tehtävä eroaa merkittävästi perinteisestä toimistopalvelutyöstä. Verosihteeri tekee lähinnä itsenäisesti vaativia verotuspäätöksiä.

SATA ERILAISTA PÄÄLLIKKÖÄ JA YKSI TOIMISTOSIHTEERI?

Virkanimikkeiden ylipäänsä tulisi olla mielestäni ymmärrettäviä, selkeitä ja läpinäkyviä.

Niiden pitää tehdä oikeutta työnkuvalle, eivätkä ne saa aliarvioida työtehtäviä, mutta eivät myöskään olla falskeja tai yliampuvia. On hieman outoa, että yksityisellä sektorilla esimerkiksi tavallista myyntityötä tekevillä henkilöillä saattaa olla käytössä mahtipontisia päällikkötitteleitä, vaikka heillä ei ole alaisia saatikka erityisen suurta vastuuta.

Emme ole valtionhallinnossa nimikeongelman kanssa yksin.

Kunnallishallinnossa esimerkiksi hallintojohtajan ja kunnansihteerin tosiasialliset työtehtävät ovat lähes samanlaisia, vaikka ulkopuolisen silmiin tehtävät vaikuttavat vaativuudeltaan hyvinkin eritasoisilta. Ei siis ihme, että monissa kunnissa on aloitettu uudistukset, jotta vanhahtavat virkanimikkeet vaihdettaisiin paremmin työtehtäviä kuvaaviksi.

Virkanimikkeiden muuttaminen ei tietenkään itsessään vaikuta työntekijöiden tosiasiallisiin työtehtäviin tai tee työstä erilaista. On kuitenkin tärkeää, että virkanimikkeet kuvaavat mahdollisimman tarkasti työtehtäviä ja toimenkuvaa, jotta oikeat tyypit löytäisivät oikeille paikoille ja jotta paikoille jo löytäneet kokisivat tittelit omikseen.

Olisiko aika kypsä uudistuksille myös Verohallinnossa?