Alarajahuojennus huojentaa liikaa

Vuoden 2016 alusta voimaanastuvan lakimuutoksen mukaan yritys ei ole velvollinen ilmoittautumaan alv-rekisteriin, jos sen liikevaihto alittaa 10 000 euroa vuoden mittaisen tilikauden aikana. Eli tällainen vähäinen yritystoiminta on vapautettu kokonaan arvonlisäverosta. Tällä hetkellä raja on 8 500 euroa. Mikäli yrityksen liikevaihto ylittää rajapyykin, on se velvollinen ilmoittautumaan alv-rekisteriin, mutta, jos sen  liiketoiminta on vähäistä, saattaa yritys olla oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen.

Suomeksi se tarkoittaa, että yritykselle voidaan palauttaa osa sen maksamasta alvista – edellyttäen, että yrityksen liikevaihto on korkeintaan 30 000 euroa.

Näin siis vuodenvaihteessa. Vielä nyt tähän huojennukseen oikeuttava liikevaihdon yläraja on 22 500 euroa.   Raja-arvot huomioiden on selvää, että huojennus kohdistuu jatkossa, kuten nytkin, pieniin, useimmiten yhden henkilön työllistäviin yrityksiin. Tai sellaisiin kasvaviin yrityksiin, joiden toiminnan alussa myynti jää vähäiseksi syystä tai toisesta.

MISSÄ ON KANNUSTUS KASVUUN?

Pienyritysten kasvumahdollisuuksien edistäminen ja työllisyyden lisääminen ovat useimmiten käytettyjä argumentteja puhuttaessa huojennuksen olemassaolon puolesta. Oman käsitykseni mukaan huojennus ei kuitenkaan kohdistu suoranaisesti niihin yrityksiin, jotka hakevat aktiivisesti kasvua investointien kautta.

Nimittäin yritykset, jotka tekevät suuria investointeja toimintansa kehittämiseksi ja laajentamiseksi eivät ole oikeutettuja huojennukseen, mikäli tilikauden aikana tehdyt hankinnat ovat myyntejä suuremmat.

Sen sijaan, kun yrityksen hankintojen vähennyskelpoinen vero ylittää myynneistä suoritettavan veron määrän, yritys on oikeutettu arvonlisäveronpalautukseen –  joka siis on eri toimenpide kuin arvolisäveron huojennus.

Tyypillisiä huojennuksensaajia ovat yrittäjät, joiden toiminta vain välttävästi täyttää liiketoiminnan tunnusmerkit. Tällaisille yrityksille on tyypillistä harjoitetun yritystoiminnan osa-aikaisuus ja harrastuksenomaisuus. Toisaalta huojennuksen piiriin kuuluu myös osa ammatinharjoittajista, jotka pyrkivät hankkimaan ainoastaan elantonsa omalla henkilökohtaisella panoksellaan – ilman erityisiä tavoitteita yritystoiminnan kasvattamisen suhteen.

Kun tarkastellaan alarajahuojennusta pienyritysten kasvumahdollisuuksien näkökulmasta, tuntuu huojennuksen roolin olevan ainoastaan yritystoimintaa ylläpitävä – ei kasvua tukeva.

PERUSTEETON VEROTUKI?

Myös alarajahuojennuksen työllistävä vaikutus on kyseenalainen, sillä huojennukseen oikeutetut yritykset työllistävät pääsääntöisesti vain yrittäjän itse. Huojennuksen työllistävä vaikutus on siis pikemmin kannustaa ihmisiä työllistämään itse itsensä. Yrittäjäksi siirtymistä voisi varmaan tukea tehokkaammin muilla konstein.

Mielestäni alarajahuojennuksessa on huomattava riski siitä, että vuodesta toiseen, samoille pienyrityksille myönnettävä verotuki passivoi yritykset ja tuesta muodostuu normaali osa yrittäjän vuosittaisia tuloja.

Jos näillä yrityksillä ei ole tavoitteena kehittää ja kasvattaa toimintaansa, niin ei tuen jatkuva myöntäminenkään mielestäni ole perusteltua. Näin ollen alarajahuojennuksesta on osittain muodostumassa sellaisena kuin se nyt on verotuki, joka ohjautuu yritystoiminnan kehittämisen sijaan suoraan yrittäjän lompakkoon.

Voidaanko tätä huojennusta tämän kaltaisena pitää perusteettomana verotukena? Mielestäni kyllä.

Jotta huojennus todella kannustaisi pienyrityksiä kehittämään toimintaansa ja sitä kautta kasvamaan yrityksenä, voitaisiin se myöntää määräajaksi, esimerkiksi kahdelle ensimmäiselle tilikaudelle. Näin huojennuksen olemassaolo kohtaisi paremmin sille asetetut tavoitteet.

Samalla päästäisiin lähemmäs hallitusohjelmassa korostettua tiivistä veropohjaa eli selkeää yritysverotuksen mallia, jossa ei ole tilaa jatkuville veropoikkeuksille.

Jatka keskustelua Twitterissä @rintala_heikki

One thought on “Alarajahuojennus huojentaa liikaa

Kommentointi on suljettu.