Kaksi ihmistä ja koira paratiisisaarella

Viime vuosina maailmalla on ollut vireillä useita hankkeita, joiden tarkoitus on ollut saada tolkkua missä kansainvälisten yritysten voitto tulisi verottaa. Nyt osa hankkeista alkaa tuottaa tulosta.

Tämän viikon maanantaina OECD julkaisi kaksi vuotta sitten aloitetun BEPS-hankkeen 15 toimenpide-ehdotusta. Hanke käynnistettiin, koska nykyisessä kansainvälisessä verojärjestelmässä on heikkouksia. Ne mahdollistavat veropohjan rapautumisen ja voittojen siirtämisen pois sieltä missä ne on ansaittu.

Kuten hyvin tiedossa on, yritysvoitot voidaan siirtää joko paikkoihin, joissa tuloja ei veroteta lainkaan tai niitä verotetaan vain vähän. BEPS-hankkeen takana on G-20-maiden johtajien yhteinen päämäärä: palauttaa luottamus yritysverojärjestelmän toimivuuteen.

BEPS-toimenpide-ehdotukset edustavat – ainakin laatijoidensa mielestä – kansainvälisen verotuksen suurinta verouudistusta lähes sataan vuoteen.

Kun toimenpiteitä aletaan soveltaa, tarkoituksena on, että voitot ilmoitettaisiin siellä missä yritysten taloudellista toimintaa harjoitetaan ja missä tulos luodaan.

MYÖS EU KIRISTÄÄ VERKKOA

Euroopan unionissa vastaava kansainvälistä verotusta koskeva aloite on komission kesäkuussa Euroopan parlamentille ja neuvostolle antama tiedonanto oikeudenmukaisesta ja tehokkaasta yhtiöverojärjestelmästä (COM(2015) 302). Tavoitteena on aikaansaada Eurooppaan oikeudenmukaisempi ja tehokkaampi verotus ja saada tehokkaasti torjuttua yhtiöveron kiertämistä.

Komission käsityksen mukaan EU:n yhteisissä veroratkaisuissa pitää keskittyä erityisesti siihen, ettei EU:ssa syntyneitä voittoja siirretä muualle ilman, että niitä olisi ensin verotettu EU:n alueella.

Tiedoksiannon mukaan Euroopassa tarvitaan uusi lähestymistapa yhtiöverotukseen. Lähestymistavan olisi perustuttava siihen, että verotuksen ja taloudellisen toiminnan sijainnin välinen yhteys pyritään palauttamaan.

TULOKSIA ODOTELLESSA KOIRA MIELESSÄ

Poliittiset tavoitteet uudistuksille on siis asetettu ja toteuttamisen aikataulutkin on jo osittain sovittu. Nähtäväksi jää, millä tavalla toimenpiteet lopulta toteutetaan ja mitkä tulevat olemaan suurhankkeiden lopputulokset.

Ilmeistä kuitenkin on, että jotakin pitää tehdä.

Nostakoon kätensä ylös hän, jonka mielestä on ihan okei, että suurtuottoja takovan konsernin X verot tulevat maksetuksi matalan veron maassa, kenties eksoottisessa saaressa, jossa konsernilla kyllä on yrityksen NN muodossa toimintaa, mutta vain vähän henkilökuntaa, varoja ja päätösvaltaa.

Omasta mielestäni ei ole oikein, että yritykseen NN kohdennettaisiin keinotekoisilla järjestelyillä suuri osa kansainvälisen konsernin X tuloista. Ei ainakaan enempää kuin mitä paikalla olevan yrityksen NN tuotannontekijöillä olisi mahdollista ansaita.

Tällaiseen kansainvälisten konsernien harjoittamaan verosuunnitteluun viitataan sanonnalla ”yrityksellä on kaksi työntekijää ja koira paratiisisaaren rannalla”.

Toivottavasti koira saa riittävästi vettä eikä tuuperru rannalle.

Jatka keskustelua Twitterissä @sa_jart

One thought on “Kaksi ihmistä ja koira paratiisisaarella

Kommentointi on suljettu.