Samma på svenska

Någon frågade mig hur jag klarar mig på svenska. Det fick mig att fundera på hur jag egentligen gör det. Det är självklart att Skatteförvaltningen betjänar på svenska, då grundlagen är entydig om språkfrågor. En tjänsteman kan inte välja vilket språk man vill använda, det är kunden som bestämmer.

Jag medger att det är svårt i situationer då man behöver använda Skatteförvaltningens specifika terminologi. Det är svårt även för en skattespecialist. Skatteförvaltningen som organisation vill ändå vara en föregångare. I år deltar vi till exempel i ett pilotprojekt om klarspråk tillsammans med Institutet för de inhemska språken – detta både på finska och svenska.

Pilotens resultat är inte färdiga, men vi kommer utan tvivel att utnyttja dem. I piloten har vi tre olika mål. För det första vill vi utveckla en metod för att testa olika texter hos våra kunder. Liksom man testar olika operativsystem, vill vi också testa texterna.

Det andra målet är att utveckla möjligheten att använda lättlästa texter. Sist men inte minst vill vi ha anvisningar för dem som skriver texter. Snart ska vi öppna den interna portalen Språkrummet, där Skatteförvaltningens anställda kan dela olika texter och idéer om hur vi kan utveckla det svenska språket inom Skatteförvaltningen.

Men det är inte självklart att jag eller någon annan tjänsteman här på Skatteförvaltningen kan flytande svenska. Därför måste vi arbeta helatiden så att vi är så bra som möjligt.

Kommentera på Twitter: @mikmat68

P.S. Vi har också utmärkta översättare som garanterar att våra officiella dokument finns på svenska.

Jätä kommentti