Kop kop, pääsisikö verottaja kylään?

Kevään ja kesän aikana joukko verottajan edustajia lähestyi tavanomaisesta poikkeavalla tavalla muutamia erikokoisia yrityksiä eri toimialoilta ja ympäri Suomen. Emme tivanneet tarkennuksia veroilmoituksiin tai selvennyksiä ennakkoratkaisuhakemuksiin, vaan kutsuimme itsemme kylään.

Halusimme keskustella yritysten kokemuksista meidän asiakkaana olemisesta. Tapaamisten tavoitteena oli löytää ja ymmärtää asioita, joissa Verohallinnolla on kehittämistä. Minulla oli ilo olla siinä porukassa mukana.

Lähdin yrityskäynneille yritysverotoimistojen ja verotarkastusyksiköiden johdon ja esimiesten sekä neuvonnan asiantuntijoiden kanssa. Nyt piti jättää virkamiesmäinen pykälärooli toimistolle ja kohdata asiakas hänen omassa ympäristössään avoimella asenteella ja herkällä korvalla. Yleensähän yrittäjä tai yrityksen edustaja kohtaa Verohallinnon johtoa yrittämisen arjen haasteissa eli silloin kun joku verottajan toimi tuntuu väärältä tai emme ole ymmärtäneet yritystoiminnan ratkaisuja riittävästi.

KÄÄK – JÄNNITTÄÄ

Toimistorutiinin rikkominen on mielestäni aina mukavaa, samoin asiakkaiden kohtaaminen. Heitä vartenhan tätä työtä tehdään. Silti minua jännitti.

Mitä kaikkea yritysten edustajat voivatkaan kysyä – osaanko vastata? Entä jos toiminnastamme ei löydy mitään hyvää? En voisi pitäytyä vain verolainsäädännössä, vaan pitää aidosti keskustella yritystoiminnasta ja sen kiinnekohdista Verohallinnon palveluihin ja toimintaan.

Pelko oli turhaa. Koko yrityskäyntejä tehnyt joukkomme totesi, että vastaanotto yrityksissä oli erinomaista. Yllättävä ja erilainen tapa käydä keskustelua koettiin antoisaksi, ja keskusteluihin varattu aika kului nopeasti.

YRITYKSISSÄ OSATAAN JA USKALLETAAN

Saimme kuulla kokemuksia niin vuosikymmeniä toimineiden kuin nuortenkin yritysten kehityspoluista ja kohtaamisista Verohallinnon kanssa. Erityisesti mieleeni jäivät yrityksissä oleva rohkeus, innovatiivisuus ja usko omaan tekemiseen. Yrityksissä ei kaihdettu sitoutumista ja riskinottoa, jotta toiminta saadaan käyntiin tai jatkuvuus säilytettyä taloustilanteiden vaihdellessa ja maailman muuttuessa.

Verottaja on tässä kokonaisuudessa yksi pieni tekijä, mutta me voimme olla ja meidän pitää olla omalla asenteellamme ja toiminnallamme mahdollistaja ja edistäjä.

Mielelläni tekisin samanlaisia käyntejä jatkossakin tai pyrkisin aina parempaan ymmärrykseen uusilla keinoilla. Olisiko seuraava askel yritysten arkeen perehtyminen säännöllisemmän vuoropuhelun kautta tai joku muu keino, joka kehitetään yhdessä yritysten kanssa?

VUOROPUHELU KANNATTAA

Aika näyttää mitä yhdessä keksitään. Selvää on, että vuoropuhelua on jatkettava. Meidän täytyy ymmärtää asiakkaan toimintaa paremmin, jos ja kun haluamme ohjata ja neuvoa asiakasta hänen tarvitsemallaan tavalla ja kun haluamme luoda asiakkaiden tarpeiden mukaisia palveluita. Nyt tehtyjen haastattelujen tuloksista ja ideoista kerromme pian lisää.

Ai niin, ne kysymykset joita pelkäsin. Tulihan niitä monenlaisia yritysverotuksen aineellisista kysymyksistä ja ilmoittamismenettelyistä aina maatalous- ja lahjaverotukseen saakka. Kaikkiin löytyi vastaus – vaikkei se käynnin tarkoitus ollutkaan – tarvittaessa käynnin jälkeen.