Veronkiertäjille armoa?

Mikä on verotuksen pohjimmainen tarkoitus, mitä jää jäljelle, kun kaikki muu tislataan pois? Jäljelle jää verotuksen perimmäinen alkusyy: varojen kerääminen yhteiskunnalle mahdollisimman tehokkaasti. Verotuksessa on kyse rahavarojen keräämisestä, ja mitä enemmän sitä parempi. Verotuksen taso ja siten myös kerättävien verovarojen enimmäismäärä on asetettu lainsäädännössä niin kuin demokraattisessa yhteiskunnassa kuuluukin. Käytännössä kaikkia lainmukaisia veroja ei kyetä keräämään, minkä vuoksi syntyy verovajetta.

Veronkiertäjät aiheuttavat verovajetta

Veronkiertäjät, jotka tahallaan salaavat tulojaan, aiheuttavat merkittävän osan yhteiskunnan verovajeesta. Yleensä kysymys on ulkomaille piilotetusta omaisuudesta, jonka tuottamaa tuloa tulonsaaja ei ilmoita veroilmoituksellaan. Maailmalla on aina ollut valtioita ja itsehallintoalueita, joissa pankkisalaisuus ja tietojenvaihtosäännökset ovat niin tiukat, että henkilöt ovat uskaltaneet jättää ilmoittamatta sieltä saamansa tulot kotimaansa verottajalle. Joka vuosi Suomessakin arviolta useampi sata henkilöä jättää tahallaan ilmoittamatta merkittäviä ulkomaantuloja. Toiminnallaan he aiheuttavat verovajetta ja siten pettävät koko sitä yhteiskuntaa, jonka osallisena elävät.

Keinoja veronkiertoa vastaan

Valtioiden yhteisen painostuksen johdosta useat perinteiset veroparatiisialueet ovat viime aikoina tulleet mukaan tietojenvaihtosopimuksiin. Samoin pankkisalaisuus on löyhentynyt useissa valtioissa. Verottaja tutkii entistä tiiviimmin erilaisia tietovirtoja, joiden avulla on mahdollista päästä tulonsa salanneiden henkilöiden jäljille. Verkko veronkiertäjien ympärillä kiristyy koko ajan. Verottaja on askeleen lähempänä, mutta tästä huolimatta kaikkia veronkiertäjiä ei välttämättä saada kiinni. On aika miettiä uusia keinoja saada salattuja tuloja päivänvaloon.

Tehokas katuminen ja veroarmo

Toimiva tapa saada piiloon jääneitä tuloja verolle löytyy niin kutsutusta tehokkaasta katumisesta. Tehokkaan katumisen mahdollisuus on kannuste maksaa jälkikäteen verot salatuista tuloista. Se tarkoittaa menettelyä, jossa henkilö ilmoittaa jälkikäteen salatut tulonsa, verottaja maksuunpanee verot, mutta ei tee rikosilmoitusta. Suomen lainsäädäntö ei tunne tehokasta katumista verotuksessa. Eräissä muissa valtioissa tehokkaan katumisen mahdollisuus on otettu lainsäädäntöön ja se on lisännyt verotuottoja merkittävästi.

Verottaja saa säännöllisesti anonyymejä yhteydenottoja, joissa tiedustellaan, mitä seuraa salattujen tulojen ilmoittamisesta. Tosiasia on, että moni tulojen salaajista haluaa laittaa veroasiansa kuntoon ja maksaa verot ilmoittamatta jättämistään tuloista. Osalla halu kumpuaa vilpittömästä tahdosta saada omatunto puhtaaksi, osa taas arvioi rationaalisesti kiinnijäämisriskin kasvaneen liian suureksi. Kiinnijäämisriskin kasvu johtuu muun muassa tietojenvaihdon lisääntymisestä ja pankkimaailmassa tapahtuvista tietovuodoista. Samoin sukulaisten väliset riidat voivat johtaa hyvinkin yllättäviin ilmiantoihin verottajalle. Osa haluaa tuoda omaisuutensa päivänvaloon ennen kuolemaansa, jotta salaamisen taakka ei siirry perillisille. Käytännössä kaikki eivät kuitenkaan uskalla ilmoittaa salattuja tulojaan, koska pelkäävät verottajan tekevän rikosilmoituksen.

Suomen lainsäädännön kannalta on selvää, että jälkikäteen ilmoitetuille tuloille maksuunpannaan muutoksenhakuaikojen puitteissa verot lain mukaisine korkoineen. Rikosilmoituksen osalta tilanne on hankalampi. Verottaja voi jättää rikosilmoituksen tekemättä tiettyyn rajaan asti, mutta siihen, missä tämä raja kulkee, liittyy tulkinnanvaraisuutta. Asia pitäisi selkeyttää lainsäädäntötasolla. Verovarojen maksimoinnin kannalta paras ratkaisu olisi säätää mahdollisuus tehokkaaseen katumiseen verotuksessa eli mahdollisuus maksaa jälkikäteen verot salatuista tuloista ilman rikosprosessin pelkoa. Toisaalta seuraamukset tulisi säätää entistä ankarimmiksi niille, jotka jäävät rysän päältä kiinni. Parhaimmillaan tämä voisi johtaa kilpajuoksuun, jossa henkilöt haluavat laittaa veroasiansa kuntoon mahdollisimman nopeasti ennen kuin verottaja saa muualta tehokkaalle katumiselle esteen muodostavaa tietoa salatuista tuloista.

Toteutuuko oikeus?

Tehokas katuminen verotuksessa tarkoittaa käytännössä sitä, että rikostuomiolta välttyy maksamalla valtion tilille riittävän määrän rahaa. Tämä johtaa epäyhdenvertaiseen kohteluun suhteessa muihin rikoksentekijöihin. Yleensä rikoksesta ei selviä pelkällä rahalla. Toisaalta verorikoksissa on kyse juuri rahasta. Tulonsa salannut henkilö on aikoinaan jättänyt maksamatta veron eli tietynsuuruisen rahamäärän. Kun henkilö maksaa jälkikäteen oma-aloitteisesti tämän rahamäärän korkoineen, hän ikään kuin poistaa tekonsa seurauksen. Onko tämä riittävä peruste syytteen nostamatta jättämiselle? Lainsäädännössä tehdään valintoja ja kompromisseja sen suhteen, voiko rikoksesta selvitä tietyissä tilanteissa ilman rikostuomiota. Nykyjärjestelmässäkään kaikki rikokset eivät johda rikostuomioon. On olemassa asianomistajarikoksia, joissa asianomistajan täytyy vaatia rangaistusta, jotta prosessi käynnistyy. Samoin on rikosasioiden sovittelumenettely, jossa tietynlaiset rikokset voidaan sovitella ja syyte jättää nostamatta. Verovarojen tehokas kerääminen ja yhteiskunnan kokonaisetu puoltavat tehokkaan katumisen mahdollisuutta verotuksessa. Asia on lainsäätäjän käsissä.

3 thoughts on “Veronkiertäjille armoa?

 1. ”Verotuksen perimmäinen alkusyy: varojen kerääminen yhteiskunnalle mahdollisimman tehokkaasti. Verotuksessa on kyse rahavarojen keräämisestä, ja mitä enemmän sitä parempi.”

  Ei ole, verotuksen pitäisi tukea yhteiskunnan kehitystä, eikä maksimaalisesta verojen keräämisestä tietyllä hetkellä.

  Verohallinnon edustajalla pitäisi olla jonkilainen neutraliteetti riippumatta henkilökohtaisesta paatoksesta, uuden pääjohtajan myötä on tullut fanaattisuus mukaan, joka johtaa lopulta surkeaan lopputulokseen.

  Jos nämä asiat ovat liian vaikeita ymmärtää älyllisesti, pitäisi palkata uusia ihmisiä, jos ideologisesti, niin vain aika ja realiteetti muutta nämä asiat.

  Terveisiä, Sieltä jostakin maksajien puolelta.

  Tykkää

  1. Kiitos kommentistasi Ake.

   On totta, että verotuksella on monia tehtäviä. Sillä voidaan muun muassa pyrkiä kannustamaan tai rajoittamaan tietynlaista toimintaa. Läpi historian verotuksen pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin ollut kerätä yhteiskunnan käyttöön varoja. Lainsäädännössä asetetaan verotuksen taso eli se kuinka paljon veroja halutaan kerätä. Tämä on meidän kaikkien kansalaisten yhteinen valintakysymys. Verohallinnon tehtävänä on kerätä nämä lailliset verot mahdollisimman kattavasti, mielellään viimeistä senttiä myöten. Tällöin yhteiskunnan verovaje jää mahdollisimman pieneksi.

   Yhteiskunnassamme on rehellisten veronmaksajien lisäksi valitettavasti myös henkilöitä, joiden toimintaa ohjaa niin vahvasti itsekäs omanedun tavoittelu, että he valitsevat rikollisen tien ja salaavat tulojaan. Salattujen tulojen saaminen päivänvaloon palvelee yhteiskunnan etua. Tässä blogikirjoituksessa nostettiin esiin eräitä keinoja kuinka salattuja tuloja voidaan saada verolle.

   Tykkää

Kommentointi on suljettu.