Verovilpit kuriin porukalla

Alkuvuodesta Vero.fi-sivulle tuotiin mahdollisuus ilmoittaa verovilpistä sähköisellä lomakkeella, jonka virallinen nimi on Vihjetietolomake. Kansan suussa puhutaan ilmiantojen tekemisestä, mikä kuvastanee sitä, että harmaan talouden kitkeminen koetaan tärkeäksi yhteiseksi asiaksi.

Suurin osa meistä haluaa pelata ja pelaakin reilusti, mikä on hieno juttu. Valitettavasti tähän isoon joukkueeseen kuitenkin mahtuu aina muutama, joka pyrkii omaan hyötyyn toisten kustannuksella ja jättää kilpailuedun tai muun menestyksen toivossa vaikkapa veroihin liittyviä lakisääteisiä velvoitteita hoitamatta.

Kun sellaista havaitsee, voi epäreilusta pelistä tehdä ilmoituksen Verohallintoon. Sen voi tehdä kuka vain, sinä tai minä.

Me otamme kopin

Meidän tehtävänämme Verohallinnossa on ottaa vihjeistä koppi, tutkia ilmoitukset ja päättää toimenpiteistä. Tässä seulassa aiheettomat ilmiannot karsiutuvat nopeasti pois, jos joku sellaisia pelkää.

Aiemmin vihjeet veronkierrosta tulivat Verohallintoon varsin kirjavasti eri kanavia pitkin, pääasiassa postin ja puhelimen välityksellä. Kuten arvaatte, niiden käsittely oli huomattavasti työläämpää kuin nyt, kun käytössä on yhtenäinen lomake.

Lomakkeen taustalla on harmaan talouden torjunnasta vastaavan ministerityöryhmän päätös. Sen mukaan viranomaisilla tulee olla sähköinen kanava kansalaisten harmaata taloutta koskevien havaintojen välittämiseen.

Mitä ja kuinka paljon?

Vihjetietolomake herätti ilmestyessään runsaasti kiinnostusta. Mediahuomiota tuli runsaasti ja niin myös ilmoituksia verovilpeistä. Mediaa erityisesti kiinnosti, mistä asioista ilmiantoja tehdään, kuinka paljon ja kuinka suuri osuus johtaa toimenpiteisiin.

Ilmoituksia saapui ensimmäisen kuukauden aikana noin 1 200 kappaletta. Nyt, kun alkuhuuma on ohitettu, ilmoituksia saapuu tasaiseen tahtiin runsaat 200 viikossa. Mitä ilmoituksille sitten tapahtuu?

Kokemus on osoittanut, että ilmoituksista vajaa puolet johtaa jonkinlaiseen jatkokäsittelyyn: noin kolmannesta selvitetään verotuksen yhteydessä ja kymmenkunta prosenttia tapauksista päätyy verotarkastusharkintaan.

Vihjetietolomakkeen rahallisista vaikutuksista ei ole vielä tuloksia, mutta aikanaan voidaan sellaisiakin laskea analysoinnin avulla.

Saapuneissa vihjetiedoissa yleisimmät aiheet ovat olleet seuraavat:

  • Ostoksesta ei saada kuittia
  • Myyntiä tapahtuu ohi kassan
  • Yritys käyttää pimeää työvoimaa
  • Palkkaa, vuokraa ynnä muita tuloja salataan
  • Verottajalle annetaan vääriä tietoja

Joukossa on ollut myös jonkin verran humoristisia ilmiantoja, esimerkiksi tämän tyyppisiä:

”Naapurin Reijo löysi ojasta panttipullon ja on saanut siitä tuloa. Olen valmis käsi Raamatulla todistamaan tapahtuman.”

Nykyaikaista toimintaa

Sähköinen vihjetietolomake on nykyaikaa. Sen kautta jokainen voi osallistua verovilpin ja harmaan talouden torjuntaan. Lomakkeen käyttö on myös lähettäjän kannalta vaivaton tapa, joka ei ole sidoksissa virka-aikaan tai toimipisteen sijaintiin.

Vihjetietolomake on otettu osittain käyttöön myös Verohallinnon sisällä. Emme niinkään kyttää toisiamme ja tee ilmiantoja toisistamme, vaan virkailijamme voivat kirjata työssään havaitsemat epäilyt verovilpistä samalle lomakkeelle, josta ne siirtyvät suoraan tietokantaan jatkokäsittelyä varten.

Menettelyn automatisointi nopeuttaa ja tehostaa vihjetietojen käsittelyä ja säästää resursseja – tuli vihje ja havainto Verohallinnon sisältä tai sen ulkopuolelta.

Vihjetietolomake löytyy osoitteesta vero.fi/palaute  (Vero.fi > Palaute > Anna vihje verovilpistä).

Pelataan reilusti.  Niin tekee ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista.

PS. Lue myös Verohallinnon pääjohtajan Pekka Ruuhosen mietteitä veromyönteisyydestä hänen vastauksessaan erään toisen blogikirjoituksen kommenttiin.

One thought on “Verovilpit kuriin porukalla

Kommentointi on suljettu.