Sähköinen veroilmoitus voittaa 16-0

Joulukuussa tilikautensa päättäneiden osakeyhtiöiden tulee palauttaa vuoden 2014 tuloveroilmoitus huhtikuun loppuun mennessä. Ilmoituksen voi jättää Verohallinnolle joko paperilla tai sähköisesti. Ei ole aivan samantekevää kumman tavan osakeyhtiö tai muu yhteisö päättää valita.

Paperiset ja käsin täytetyt veroilmoitukset nimittäin aiheuttavat monesti turhanpäiväistä lisäselvittelyä.

Turhaa selvittelyä

Oman kokemukseni mukaan ylimääräiseen selvittelyyn päädytään muun muassa seuraavista syistä.

Ykköstä ja seiskaa tai nelosta ja ysiä on välillä vaikea erottaa toisistaan.

Numeroita tippuu. Poistoja tehtäessä edellisen vuoden menojäännös on ollut 311.110 euroa, mutta verovuoden alussa menojäännökseksi ilmoitetaankin 31.110 euroa.

Lisäksi tulee vastaan tilanteita, joissa veronalaiset tuotot sekä vähennyskelpoiset kulut on ilmoitettu oikein, mutta elinkeinotoiminnan tulokseksi tai vahvistettavaksi tappioksi on täytetty tuloslaskelman mukainen tilikauden voitto tai tappio. Tällöin mahdolliset vähennyskelvottomat kulut ja verovapaat tuotot ovat jääneet kokonaan huomioimatta.

Viimeisenä esimerkkinä mieleen tulee, että osakastiedot ovat jääneet epähuomiossa täyttämättä, koska ne ovat pysyneet samoina jo monta vuotta peräkkäin.

Edellä mainitun tyyppisissä tilanteissa verottaja joutuu olemaan yhteydessä asiakkaaseen joko soittamalla tai kirjeitse, jolloin asiakkaalla on edessään veroilmoituksen täyttäminen tietyiltä osin uudestaan tai erillisen selvityksen antaminen.

Järkevä ratkaisu löytyy

Vähemmän virheitä tulee, jos asiakas käyttää sähköistä Yhteisöjen veroilmoituspalvelua.

Se ohjaa ilmoittamaan tiedot oikein ja muun muassa suorittaa joitakin laskuja automaattisesti, esimerkiksi laskee elinkeinotoiminnan tuloksen tai vahvistettavan tappion ilmoitettujen veronalaisten tuottojen ja vähennyskelpoisten kulujen perusteella.

Palvelussa on valmiina osakastiedot edellisen vuoden tietojen perusteella, ja tietoja voi tarvittaessa muokata. Myös edellisen vuoden menojäännös on aloitustietona. Kun ilmoittaa poistoja, palvelu herjaa, jos poistot ylittävät lain sallimat rajat.

Käytännössä nämä pienet asiat tarkoittavat, että veroilmoitukset voidaan käsitellä nopeammin ja kaikkien osapuolten aikaa säästyy.

Yhteisöjen veroilmoituspalvelun käyttämiseksi yhtiöllä täytyy olla käytössään Katso-tunniste. Se kannattaa käydä hakemassa hyvissä ajoin, koska moni muukin on samalla asialla tänä keväänä.

Viime keväänä 6B-porukasta eli osakeyhtiöistä 70 % antoi veroilmoituksen sähköisesti. Niiltä saatu palaute on ollut positiivista. Sähköinen ilmoittaminen todella kannattaa.

Katso vaikka videolta Villen ja Jaskan esimerkki.