Lakimuutosten pyörteissä – esimerkkinä edustusmenojen vähennyskelpoisuus

Edustusmenojen vähennyskelpoisuus saattaa muutaman vuoden päästä olla mielenkiintoinen muistelun kohde. Kuinkahan moni vielä muistaa, milloin ja millä perusteilla tehtiin päätökset vähennyskelpoisuuden poistamisesta ja sen takaisin palauttamisesta. Vuosi 2014 tulee kuitenkin jäämään osaksi Suomen verotuksen historiaa vuotena, jolloin edustusmenot eivät olleet tuloverotuksessa vähennyskelpoisia menoja. Tämän vuoden alusta lähtien edustusmenojen määrästä 50 prosenttia on kuitenkin vähennyskelpoisia menoja, ja näin palattiin entiseen.

Edustamisen ja markkinoinnin välistä rajanvetoa on pohdittu tämän blogin aikaisemmassa kirjoituksessa. Lisäksi Verohallinto on viime kesänä julkaissut aiheesta ohjeen Edustusmenot tuloverotuksessa. Vähennyskelpoisuuden poistuminen ja palauttaminen ei aiheuttanut muutoksia lain sisältöön.

Lomakkeet ja täyttöoppaat muutoksessa

Verohallinnossa nämä kyseiset lakimuutokset näkyivät ensisijaisesti lomakkeissa ja niiden täyttöoppaissa. Elinkeinotoiminnan veroilmoituksilla oli verovuoteen 2013 asti omat kohtansa edustuskuluille ja niiden vähennyskelpoiselle osuudelle. Verovuoden 2014 lomakkeille kohtia jouduttiin muuttamaan ja kuluvalle vuodelle tehtiin taas uudistukset, jotta veroilmoituksen rakenne ja verotettavan tulon laskenta säilyy johdonmukaisena. Lisäksi muutokset on huomioitava neuvontapalveluissa, jotta asiakkaille osataan antaa oikeaa tietoa.

Tuloverotusta koskevien lakimuutosten sisäistämisessä on ajallisen ulottuvuuden huomiointi erityisessä asemassa. Ennakkoverotuksessa voi käsillä olla tapaus verovuodelta 2017, kun samaan aikaan käsitellään vielä verovuoden 2014 tuloveroilmoituksia ja asiakasneuvonnassa käsitellään kuluvaa vuotta 2015. Tämä vaatii virkailijalta tarkkuutta, jotta kunkin vuoden osalta sovelletaan oikeaa lainsäädäntöä, joka on jo vahvistettu, eikä vasta suunnitelman asteella.

 T&K-lisävähennyksen soveltamisaika lyheni

Muutoksia on kohdannut myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä koskeva laki. Alun perin lain oli tarkoitus olla voimassa verovuosina 2013-2015, mutta lain soveltamisaikaa lyhennettiin vuodella. Näin ollen vähennysoikeus jäi kaksivuotiseksi.

Tämä on hyvä huomioida, kun täyttää verovuoden 2015 veroilmoitusta, koska vähennyksen vaatimiseen tarkoitettua liitelomaketta 67 ei enää löydy vuodelle 2015 uudistettuna. Kyse ei siis ole siitä, että Verohallinnossa olisi unohdettu kyseisen lomakkeen uusin versio, vaan lakimuutos lyhensi soveltamisaikaa.

Jää nähtäväksi, kuinka paljon saamme vielä eteemme vastaavia muutoksia. Verotukselta usein toivottava ennakoitavuus ei valitettavasti tällaisilla toimilla parane.

6 thoughts on “Lakimuutosten pyörteissä – esimerkkinä edustusmenojen vähennyskelpoisuus

 1. Verohallinnon viime vuonna antamat ohjeet edustusmenoista ovat heikkotasoiset.

  Esimerkiksi väite ”Alkoholilahjojen on verotuskäytännössä katsottu aina liittyvän edustamiseen” ei tietääkseni perustu lainsäädäntöön eikä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuihin. Se on käsittääkseni vain Verohallinnon mielipide.

  Seuraava kohta on lapsellinen ja harhaanjohtava: ”Tavanomaisuudella tarkoitetaan kahvitarjoilua sekä esimerkiksi buffet-tyyppistä tai hintatasoltaan vastaavaa lounastarjoilua ruokajuomineen. Vastaavana pidetään esimerkiksi työpaikkaruokalan linjalounaita tai ravintolan lounaslistan aterioita.” Ensimmäinen virke on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuselostuksesta. Toisen virkkeen Verohallinto lisäsi oma-aloitteisesti.

  Koska suomalaisista yrityksistä yli 95 prosentilla ei ole työpaikkaruokalaa, pitäisikö yritysten tuoda asiakkaansa verotoimiston ruokalaan linjalounaalle?

  Korkein hallinto-oikeus totesi 2013, että kellonaika ei ratkaise, onko kysymyksessä edustusmeno. Miksi Verohallinto puhuu ohjeessaan ravintolan lounaslistasta, kun myöskään illalla tapahtuva tavanomainen ruokailu ei ole edustusta?

  Esimerkkien pitäisi paremmin kuvata pienimpien yritysten tilannetta, koska niissä edustusmenojen tulkinnasta on eniten epätietoisuutta.

  Tykkää

  1. Kiitos kommentistasi ja pahoittelut, että vastaan siihen näin pitkän ajan jälkeen. Ymmärtääkseni ohjeen maininnat linjalounaasta ja lounaslistasta ovat esimerkinomaisia, eikä niitä ole tarkoitus tulkita ahtaasti, vaan kokonaisuus ratkaisee menojen luonteen.

   Tykkää

   1. Vastauksesi on ylimalkainen. Kiinnitin huomiota siihen, että pienimmissä yrityksissä on eniten epätietoisuutta, joten Verohallinnon ohjeistuksen esimerkeissä pitää käsitellä niitä koskevia tilanteita eikä julkishallinnon ja suuryritysten tilanteita.

    Mainitsemani ohjeet paljastavat sen, että Verohallinnon virkamiehet istuvat vain omassa konttorissaan eivätkä jalkaudu pienyrityksiin muuten kuin syynäystarkoituksessa. On jo aika toteuttaa ohjaavia yrityskäyntejä verotarkastusten sijaan. Ja niiden aikana on puhuttava yrittäjän kielellä.

    Jos Verohallinnon henkilökunta kävisi pienyrityksissä ja niiden tilitoimistoissa, he huomaisivat sen massiivisen byrokratian, jota nämä pienet yritykset joutuvat pyörittämään. Esimerkiksi pienyritykset keräävät Verohallinnon puolesta arvonlisäveroja ja palkkaveroja ilman korvausta, vaikka niillä ei ole mitään tekemistä kulutus- ja palkkaverojen kanssa.

    Vaikka yritysten verotusta ei kevennettäisi lainkaan, pelkästään turhan byrokratian poistaminen vähentäisi niiden kustannuksia ja lisäisi tuloja olennaisesti. Tulot lisääntyisivät, kun yrittäjät ja kirjanpitäjät voisivat keskittyä omaan työhönsä byrokratian pyörittämisen sijaan. Talousammattilaiset eivät enää nykyisin hoida talousasioita vaan byrokratiaa.

    Tykkää

   2. Muutoksen tarve on havaittu myös Verohallinnossa ja verotarkastusmenettelyä onkin viime vuosina uudistettu. Asiaa on esitelty mm. syksyllä 2013 taloushallinnon ammattilaisten veroinfoissa, joiden materiaali on luettavissa vero.fi-sivuilla http://www.vero.fi/fi-FI/Tervetuloa_taloushallinnon_ammattilaiste(29918) . Ajankohtaista verotarkastuksesta -aineiston dialla 13 kerrotaan reaaliaikaisesta/ohjaavasta verotarkastuksesta, joka on toiminnallisesti kevyempi kuin ns. perinteinen verotarkastus.

    Tykkää

 2. Hej,

  Jag undrar varför ni aldrig tycks blogga på svenska?

  Tycker det är en tråkig attityd från Skatteförvaltningens sida…

  Tykkää

  1. Hej, tyvärr vi har denna sidan bara på finska men du gav en bra idé. Hoppas att det händer någon gång.

   Tykkää

Kommentointi on suljettu.