Suomen veropakolaiset maailmalla

Veropakolaisen käsitettä ei ole määritelty verolainsäädännössä tai muuallakaan lainsäädännössä. Myöskään Geneven pakolaissopimus ei tunne veropakolaisen määritelmää. Veropakolainen on yleiskielen käsite, jolla tarkoitetaan henkilöä, joka jättää kotimaansa verotuksen vuoksi. Veropakolaiselle ulkomaille muuton yksinomainen tai pääasiallinen syy on kotivaltion verotus. Verotus on se, jota hän pakenee.

Maailmalla liikkuu suuri määrä pakolaisia. Joku pakenee sotaa, toinen nälänhätää ja kolmas vainoa. Pakolaiset laittavat toivonsa siihen, että jossain olisi joku, joka vastaanottaisi ja auttaisi. Pakolaisten joukossa on myös suomalaisia veropakolaisia. Heidän hätänsä kuitenkin eroaa muiden pakolaisten hädästä. He pelkäävät sitä, että joutuvat kotimaassaan maksamaan veroja enemmän kuin ovat halukkaita maksamaan. Tästä syystä he jättävät kotimaansa.

Mikä saa ihmisen jättämään kotimaansa verotuksen vuoksi? Minkä takia henkilö, jolla on jo paljon, haluaa lisää tahtomatta antaa siitä osuutta muille veroina? Tämä on vaikea kysymys, johon vastaus todennäköisesti löytyy menneisyydestä. Kauan sitten, historian aamuhämärässä, ihmisen DNA:han kirjoitettiin isoin kirjaimin sanat itsekkyys ja ahneus. Nämä ominaisuudet ovat edelleen ihmisessä. Erityisen hyvin ne näkyvät niissä tuhansissa veropakolaisissa, jotka ovat jättäneet Suomen verotuksen vuoksi.

Verottaja ei seiso rajalla kenenkään muuton esteenä. Suomen perustuslakiin sisältyy liikkumisvapaus ja Euroopan unionin yhtenä perusvapautena on henkilöiden vapaa liikkuvuus, jonka mukaan henkilö saa vapaasti muuttaa toiseen jäsenvaltioon. Verottaja seuraa kuitenkin erityisen tarkasti sitä, onko ulkomaille muutto aito. Nykypäivänä esiintyy entistä useammin sitä, että henkilö esittää muuttavansa ulkomaille, tekee muodollisen muuttoilmoituksen ja hankkii ulkomailta asunnon. Todellisuudessa hänellä on kuitenkin Suomessa asunto käytettävissään ja hän oleskelee täällä säännöllisesti. Tällöin henkilöä voidaan verotuksessa pitää Suomessa asuvana eikä edellytyksiä Suomen verotuksesta poispääsylle ole. Verottajalla on monia keinoja seurata henkilöiden asumista ja liikkumista, vaikka passiin ei rajalla aina leimaa lyödä. Jos henkilö esittää muuttaneensa ulkomaille ja myöhemmin selviää, että ilmoitus ulkomaille muutosta ei ole vastannut tosiasiallista asiantilaa, hänen tulonsa verotetaan taannehtivasti niin kuin hän olisi asunut Suomessa. Tällaiset tilanteet voivat täyttää myös verorikoksen tunnusmerkit.

Veropakolaisista puhuttaessa täytyy muistaa, että heillä niin kuin muillakin pakolaisilla on tarina kerrottavanaan. Heidän tarinansa kannattaa kuunnella. He kertovat yleensä siitä, kuinka kotimaan verotus otti heiltä liikaa tai oli este heidän suunnitelmilleen. Veropakolaisten kertomukset muistuttavat siitä, että verotus ja verojen maksaminen eivät ole pelkkää juridiikkaa, vaan suurelta osin käyttäytymistiedettä ja valintoja. Nykymaailmassa, jossa rajat ovat auki, ja joka on tullut entistä pienemmäksi teknologisen kehityksen johdosta, ihmisten on aikaisempaa helpompi muuttaa toiseen valtioon myös verotussyistä. Entistä enemmän pitäisi lainsäädäntötasolla miettiä sitä, kuinka varakkaat ja hyvätuloiset henkilöt saadaan pysymään Suomessa. He ovat hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen avainhenkilöitä.

Maailmalla käydään parhaillaan kovaa kilpailua varakkaista ja hyvätuloisista henkilöistä. Euroopan unioninkin alueella useat valtiot ovat viime vuosina ottaneet käyttöön uudenlaista verolainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on houkutella hyvin toimeentulevia henkilöitä. Portugali on tästä yksi esimerkki. Portugali on säätänyt merkittäviä verovapauksia ulkomailta muuttaville henkilöille. Heidän ei tarvitse maksaa veroa useista Portugalin ulkopuolelta saamistaan tuloista. Sama koskee tietyin edellytyksin myös perintöjä ja lahjoja. Portugalin lainsäädäntömuutosten jälkeen muuttovirta Suomesta Portugaliin on selvästi voimistunut. Portugali on houkutteleva vaihtoehto etenkin suomalaisille eläkeläisille sen vuoksi, että Suomi ei verosopimusmääräyksistä johtuen verota Suomesta Portugalissa asuvalle maksettavaa yksityisen sektorin eläkettä. Sama koskee useita Suomesta saatuja pääomatuloja. Portugaliin muuttanut henkilö voi nykyään useissa tilanteissa päästä lähelle nollaverotusta. Saamatta jäävistä verotuloista huolimatta Suomi vastaa EU-lainsäädännöstä johtuen useimpien Portugalissa asuvien suomalaisten eläkeläisten sairaanhoitokustannuksista. Portugali tarjoaa eläkeläisille sairaanhoitopalvelut, mutta laskuttaa kulut Suomelta. Tämän vuoksi eläkkeestä peritään Suomeen noin 1,5 prosentin suuruinen sairaanhoitomaksu.

Veropakolaiset ovat varakkaita ja suurituloisia henkilöitä. Tavallisille tulonsaajille veropakolaisuus ei ole vaihtoehto. Heillä ei ole sellaisia tuloja, joiden veroja kannattaisi paeta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö myös monet tavalliset ihmiset tekisi laskelmia verosäästöjen saamiseksi. Välttämättä kyse ei ole tuloveroista. Kuinka moni suomalainen hakeekaan alkoholijuomansa Virosta ja kuinka monet juhlat Suomessa vuosittain juhlitaan Viron viinalla, josta ei kerry alkoholi- ja arvonlisäveroa Suomeen? Kun Tallinnan laivalla katsoo suomalaisia nuoria, keski-ikäisiä ja eläkeläisiä vetämässä huojuvia kaljakärryjään, nousee mieleen ajatus, että mikä muu kuin ahneus saa ihmisen niin toimimaan.

Veropakolaisten ja muiden veronvälttelijöiden määrän kasvusta huolimatta suurin osa suomalaisista maksaa veronsa rehellisesti ja esimerkillisesti. Joukossa on myös paljon varakkaita ja suurituloisia henkilöitä. Hyvänä esimerkkinä tästä on Supercellin omistajat, jotka ovat julkisuudessa kertoneet maksavansa mielellään veronsa Suomeen. He maksoivat yhtiön osakkeiden myynnistä ennätysmäisen suuret verot, vaikka olisivat voineet laillisesti minimoida veronsa esimerkiksi erilaisia yritys- tai asumisjärjestelyjä hyödyntäen. Supercellin tapaus kertoo poikkeuksellisen korkeasta veromoraalista ja ihailtavan suoraselkäisestä toiminnasta. Se kuvastaa myös uudenlaista ajattelua, jonka mukaan kotimaalleen, jolta on paljon saanut, voi hyvillä mielin myös paljon antaa.

12 thoughts on “Suomen veropakolaiset maailmalla

 1. Minkä takia aina lähdetään siitä, että ns. Veroja pakoileva ihminen on rikas. Aina näin ei ole. Väittäisin, että suurin osa maasta poistuvista yrittäjistä ei ole rikkaita. Lisäksi kirjoituksestasi saa sen kuvan, että ainoa syy em. ”rikkaille” muuttaa pois maasta on veronkierto. Miksei voi vain haluta asua muualla ? Ehkäpä juuri tämäntyyppinen ilmapiiri mikä kirjoituksesta paistaa läpi, ajaa juuri muuttoliikkeeseen.

  Tykkää

  1. Kiitos kommentistasi. Olen kanssasi samaa mieltä. Olen kirjoituksessani määritellyt veropakolaisen henkilöksi, jonka maasta muuton yksinomainen tai pääasiallinen syy on kotimaan verotus. Monella henkilöllä muuton pääasialliset syyt ovat muualla, eivätkä he tällöin täytä veropakolaisen määritelmää.

   Toisaalta on hyvä muistaa sekin, että maastamuutto verotuksen vuoksi ei ole lain vastaista toimimintaa, jos kyseessä on aito muutto eikä verottajalle ole annettu vääränlaista tietoa. Tällöin keskustelu siirtyy ennemmänkin arvoihin ja toisaalta siihen, että mitä valtiovallan tulisi tehdä, että veronmaksajat valitsivat entistä useammin Suomen, ja ehkä jonain päivänä kävisi jopa niin, että varakkaiden veronmaksajien virta kääntyisi Suomeen päin. Tällöin puhutaan siitä, että kuinka Suomesta voidaan tehdä entistä houkuttelevampi maa. Kyse ei ole pelkästään verotuksesta, mutta verotuksella on usein yllättävän suuri merkitys asuinpaikan valinnassa.

   Tykkää

  2. Vihervasemmistohenkinen kateuden ilmapiiri ja menestyvien ihmisten syyllistäminen ajaa pois Suomesta – näyttämisen ja pottuilun halu kateellisille vassareille…veroedut tulee siinä sivussa :)

   Tykkää

 2. Tämä on kyllä härskeintä verovaroilla tuotettua propagandaa pitkään aikaan. Täyttänee vihapuheen ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikosnimikkeiden kriteerit.

  Tykkää

 3. Osa pakenee, koska eivät halua rahoittaa sitä mädännäisyyttä, joka suomalaiseen politiikkaan on pesiytynyt 2000-luvulla. Portugalissa käytetty euro hyödyttää ehkä aidosti köyhää kansaa. Suomeen jätetty euro lähinnä rikkaita ja maahanmuuttobisneksiä, EU-sirkusta yms

  Tykkää

 4. bloginkirjoittajan puoluekannasta ei liene epäselvyyttä. Totuus joka unohdetaan on se, että tämän maan pyörät pyörii varakkaiden varoilla. Se että joku maksaa miljoonia veroja ja toiset istuvat pupissa juomassa päivärahojaan ei ole oikein. Kaikille on ilmainen koulutus suomessa ja samat mahdollisuudet. Ei muuta kuin omia yrityksiä luomaan. Liika on liikaa ja silloin muutetaan lämpimään.

  Tykkää

 5. Terve,
  Mielestäni yksityishenkilö voi esittää provosoivia ja mututuntumalla tehtyjä yleistyksiä. Sen sijaan verohallinnon asiantuntijalta voisi olettaa saavansa hieman laadukkaampaa tekstiä. Tämä on Lallukan toinen bloggaus ja molemmat tekstit käsittelevät niin mitätöntä onglemaa kokonaiskuvassa, että välttämättä tulee mieleen ajatus siitä, että verohallinnon puolella ihmiset ovat alityöllistettyjä. Eikö meillä ole julkinen hallinto pöhöttynyt?

  Tykkää

 6. tku meinaa tulla, kun seuraa viime vuoden poliittista jargonia, päätöksentekoa ja tuloksia. Käytännössä globaali ajattelu ja toiminta on ollut vain konsensusta ja kansainvälisen poliittisen urakehityksen pönkittämistä. Jossain vaiheessa suomalaisten omien etujen ajamisesta on tullut kovin itsekästä ja epämuodikasta tai sitten kysymys on vain lyhytnäköisyydestä ja tyhmyydestä.

  Helsingin Sanomat otti jälleen esille (HS 17.1.2015) tärkeän esimerkin siitä kehityksestä, joka myös poliitikoidemme tulisi tiedostaa. Suuryritykset eivät enää maksa yhteisöveroa juuri lainkaan. Tästä pitävät huolen sopivissa maissa sijaitsevat tytäryhtiöt ja konsernin sisällä maksetut brändirojaltit sekä konsernilainojen korot. Kun kuitenkin suomalainen pienyritys kilpailee täällä kotimaassa täysin samoista asiakkaista ja euroista, lienee hieman nurinkurista ja epäoikeudenmukaista, että tasavertainen kilpailu vaatii kansainväliseen yritysverotukseen perehtyneen asiantuntijan palkkaamista. Tällainen tilanne on tuonut lähes kaikille aloille tilanteen, jossa pienyritys törmää globaalin kilpailijansa nauttimaan skaalaetuun: Vain suuri voi pärjätä. Tällaisen tilanteen vallitessa tuntuu kovin perverssiltä, että kunnanisät odottavat kieli pitkällä huonekalujätin investointeja kaavoitettu tontti valmiina odottamassa.

  Globaalissa markkinataloudessa on varsin odotettua ja suotavaakin, että työvoimaintensiivinen teollisuus pakenee maihin, joissa kustannukset ovat alhaisimpia. Tämä kehityskulku on nähty jo vuosikymmeniä sitten. On kuitenkin perin onnetonta, että kirkasotsaiset poliitikkomme tekevät kaikkensa myös energia- ja pääomaintensiivisen teollisuuden poistamiseksi maastamme. Kummallinen ajattelumalli juontaa juurensa ympäristöideologiaan. Ympäristöverotuksellisilla toimilla ja lainsäädännöllisillä rajoituksilla oma teollisuutemme on jälleen ajettu kilpailullisesti kestämättömään tilanteeseen, jossa investoinnit kaikkoavat kaukomaille. Lopputuloksena eurooppalainen kuluttaja on pakotettu ostamaan kehitysmaissa epäekologisesti tuotettuja tuotteita. Kärsijöinä ovat tietysti oman maamme kansalaiset pahenevan työttömyyden kurimuksessa sekä globaalisti ajatellen ympäristömme.

  Oman osansa poliitikoidemme lyhytnäköisistä päätöksistä ovat saaneet myös kaupan ja ravintola-alan yritykset, jotka yhdessä työllistävät yli 400 000 suomalaista. Arvonlisä- ja valmisteveroihin puuhaillaan jatkuvia korotuksia aivan kuin eläisimme jollain eristyneellä saarella. Kohta puolet kansaa juo ulkomailta hankittua alkoholia ja tilaa nettikaupoista usein jopa täysin verottomasti tuotua tavaraa. Arvonlisäverojen kerääminen ei kaikissa maissa toimi yhtä tehokkaasti kuin Suomessa. Tämän vuoksi ei ole ihme, että Euroopasta löytyy nettikauppoja, joiden kautta voi tilata elektroniikkaa yllättävän edullisesti. Lisäksi kiinalaiset teollisuusyritykset myyvät valtavat määrät tavaraa Eurooppaan suoraan kuluttajille ja näistä melkoinen osa menee täysin ohi arvonlisäverotuksen. Esimerkiksi kaikki alle 22 euron tuotteet voidaan tilata ilman veroseuraamuksia Kiinasta omalle postilaatikolle. Tämä ei liene oikeudenmukaista esimerkiksi suomalaiselle elektroniikan myyjälle, joka raapii nykyisessä kilpailutilanteessa katteensa pääosin juuri tuon hintaluokan tuotteista.

  Fiskaalinen päätöksenteko on muutakin kuin, tai ainakin sen pitäisi olla, verotuksellisen tilkkutäkin kanssa värkkäämistä. Edustuksellisen demokratian pitäisi pystyä tuottamaan jotain parempaa kuin poliittista yhteisymmärrystä ja konsensusta. Kovat ajat vaativat kovia tekoja. Me emme tarvitse monisatatuhatpäistä virkamieskuntaa määräilemään ja ohjeistamaan jokapäiväistä eloamme. Nykyihminen ei ole tyhmä eikä lammas. Joka ministeriö ei tarvitse omia virastojaan kehittämään ohjeistusta, josta ei tule käytännön hyötyä kenellekään. Virkakoneistomme on kohta samassa tilanteessa kuin se Erno Paasilinnan kuuluisa kadonnut armeija.

  Tykkää

 7. Kiitos kommenteista.

  Veropakolaisuuskeskustelun ytimessä on kysymys siitä, kuinka Suomesta saataisiin tehtyä entistä houkuttelevampi valtio siinä mielessä, että yhä useampi veronmaksaja valitsisi Suomen.

  Tykkää

 8. Eikö pitäisi ottaa käyttöön maahanmuuttomaksu, eikä maastapoistumisvero ? Maahanmuuttajiahan tulee vähintään 2x enemmän kuin maasta poistuu ?

  Hyvinvointivaltioiden ”sisäänpääsymaksu” on yleisesti 250.000-500.000 paikallista rahaa. Miksei Suomi peri tätä ? Vai onko kyseessä ”vapaa liikkuvuus” ? Eikö se venttiili toimikaan kuin yhteen suuntaan ?

  Natsit keräsivät myös maastapoistumislunnaat juutalaisilta 1930-luvulla. Jos joku käy lätkäisemässä hakenkreutzit kaikkien verotoimistojen oviin, niin älkää ihmetelkö.

  Tykkää

 9. ”Se kuvastaa myös uudenlaista ajattelua, jonka mukaan kotimaalleen, jolta on paljon saanut, voi hyvillä mielin myös paljon antaa.”

  Nimenomaan tämän vuoksi muutan, suomelta en saanut mitään, jouduin ahdinkoon eikä minua autettu. Nyt kun asiat ovat ainoastaan oman selkänahkani vuoksi paremmin, muutan heti hittoon täältä jossa minua ei veroteta kuoliaaksi. Soronoo!!

  Tykkää

Kommentointi on suljettu.