Pois yhteisöjen esitäytetyistä paperilomakkeista

Verohallinto on vakiintuneesti postittanut yrityksille ja yhteisöille esitäytetyt veroilmoituslomakkeet ja täyttöoppaat. Nimestään huolimatta esitäytetty veroilmoitus ei ole ollut esitäytetyn sisällön laajuudessa samaa tasoa kuin henkilöasiakkailla. Yhteisöjen lomakkeella on ollut valmiiksi täytettynä nimi- ja osoitetiedot, Y-tunnus, tilikausi ja toimiala.

Osakeyhtiöt käyttävät sähköisiä ilmoituksia kohtuullisen hyvin – noin 70 % antaa veroilmoituksensa tiedot sähköisesti. Tarjolla on useita erilaisia ilmoituspalveluita, joista jokainen voi valita tarpeisiinsa parhaiten sopivan.

Siksi onkin syytä miettiä, onko tällaisessa tilanteessa järkevää postittaa paperilomakkeita. Ympäristövastuun toteutumisen kannalta lähettämättä jättämisellä on selvä vaikutus, eikä se samanaikaisesti aiheuta asiakkaalle kohtuutonta haittaa. Miksi siis postittaa tuhansittain lomakkeita, joita ei käytetä?

Uusi ilmoituspalvelu rohkaisi toimimaan

Ensimmäisen kerran osakeyhtiöiden lomakkeet jäivät postittamatta tämän vuoden keväällä. Tuolloin jopa uhkarohkealta tuntuneen kokeilun tulokset olivat rohkaisevia: saimme ainoastaan yksittäisiä lomakepyyntöjä, eikä muutos muutoinkaan aiheuttanut palautetulvaa. Sähköisyysaste kasvaa edelleen ja Verohallinnolla on tarjolla oma ilmoituspalvelu: Yhteisöjen veroilmoituspalvelu, joka on asiakkaille maksuton.

Toistaiseksi Yhteisöjen veroilmoituspalvelua on voinut käyttää rajattu kohderyhmä, joka laajentuu ensi vuonna. Laajentumisen myötä toiveena onkin saada sähköisen asioinnin pariin uusia käyttäjiä erityisesti yhdistysten ja säätiöiden sekä asunto- ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden joukosta. Nämäkään asiakasryhmät eivät saa esitäytettyjä veroilmoituslomakkeita verovuodesta 2015 lähtien.

Pitkästä perinteestä luovuttaessa emme halunneet tuottaa epätietoisuutta ilmoitusvelvollisuudesta, joten lähetimme kevään ja syksyn välisenä aikana muutamaan kertaan asiakkaille muistutuksen veroilmoituksen antamisesta. Jotta kuivakka, kirjekuoreen kätketty A4-tiedote ei hukkuisi muun postin sekaan, teimme muistutuksen postikortilla, joka on lähes katoavaa kansanperinnettä. Tiedote taipuikin hienosti runomittaan – vieläpä molemmilla kotimaisilla kielillä!

Postikortti (suomi, pdf)

Postkortet (svenska, pdf)