Verovuoden 2013 yhteisöverokertymä 4,6 miljardia euroa

Yhteisöjen tuloverotuksen parissa työskenteleville koko lokakuu on ollut varsin kiireistä aikaa, koska viimeiset verotuspäätökset verovuodelta 2013 tuli lähettää lokakuun loppuun mennessä. Kiireisen lokakuun jälkeen onkin hieman aikaa koota ajatuksia yhteisöjen verovuodesta 2013 ja kertoa muutama sana muutoksista verovuodelle 2014.

Verovuoden 2013 tuloverotuksen luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen tiedot tulivat tänään julkisiksi. Yhteisöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2013 tuloveroja 4,6 miljardia euroa, joka on edelliseen vuoteen verrattuna 0,8 prosenttia (35 miljoonaa euroa) vähemmän.

Tänäkin vuonna korvaavia veroilmoituksia, liiteasiakirjoja ja erilaisia lisäselvityksiä tuli vielä lokakuun viimeisinä päivinä. Yhteisöjen olisi syytä muistaa, että korvaavat ja täydentävät tiedot tulee lähettää hyvissä ajoin ennen verotuksen päättymistä, jotta ne ehditään myös käsitellä.

Aikatauluvirheen takia osa yhteisöistä sai verotuspäätöksen, jossa ei huomioitu yhteisön maksamaa ennakon täydennysmaksua. Virhe saatiin kuitenkin korjattua automaattisesti.

Tänä vuonna lisätyötä teetti asuntojen tai kiinteistöjen vuokraustoimintaa harjoittavat yhteisöt, jotka saivat esitäytettynä erilaisen veroilmoituksen kuin edellisenä vuonna. Siirtyminen lomakkeesta 4 lomakkeisiin 6B ja 7A ei sujunut aivan toivotulla tavalla. Itselleni tulleen palautteen perusteella Verohallinnon olisi tullut ohjeistaa vuokraustoimintaa harjoittavia asiakkaita paremmin tulolähdejakoon ja 7A-liitelomakkeen täyttämiseen liittyen.

Yhteisöt ovat ottaneet sähköiset palvelut hyvin vastaan

Sähköisten asiointipalvelujen käyttö on lisääntynyt nopeasti Verohallinnossa. Osakeyhtiöiden sähköisyysaste on tällä hetkellä noin 70 prosenttia. Yhteisöjen veroilmoituspalvelu on ollut käytössä toukokuusta 2013 lähtien eli yhteisöt ovat voineet toimittaa verovuoden 2013 veroilmoituksen sähköisesti palvelun kautta. Lisäksi osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt voivat ilmoittaa keskeiset vastuuhenkilömuutokset YTJ-asiointipalvelussa sähköisesti.

Pääsääntöisesti palaute Yhteisöjen veroilmoituspalvelusta on ollut positiivista. Olen huomannut, että sähköisten palveluiden käytön lisääntymisen myötä veroilmoituksissa on ollut entistä vähemmän laskuvirheitä ja yhä harvemmin on joutunut jälkikäteen kysellä puuttuvien liitelomakkeiden perään.

Pyrimme kannustamaan asiakkaita käyttämään sähköisiä asiointipalveluja. Esitäytettyjä paperisia veroilmoituslomakkeita ei postiteta valtaosalle osakeyhtiöistä enää verovuonna 2014. Lomakkeiden sijasta asiakkaat saavat tiedotteen ja täyttöohjeen. Esitäytöstä luopuminen laajenee maaliskuussa 2015 koskemaan osakeyhtiöiden lisäksi myös asunto- ja kiinteistöyhtiöitä, yhteisetuuksia, julkisyhteisöjä sekä yhdistyksiä ja säätiöitä.

Täytyy toivoa, että sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy, eikä esimerkiksi esitäytetyistä paperisista veroilmoituslomakkeista luopuminen johda väärien paperisten lomakkeiden täyttöön. Tähän mennessä havainnot puhuvat sen puolesta, että esitäytöstä luopuminen ei ole lisännyt merkittävästi selvittelyyn nousseiden tapausten määrää tai asiakasyhteydenottoja. Olen huomannut, että etenkin veroasioissa sähköisten palveluiden käyttöä saatetaan turhaan pelätä ja vieroksua. Toivottavasti ensi vuonna yhteisöjen sähköisyysaste on entistä korkeampi.

Vaikka yhteisöjen verovuoden 2014 valmistelu murrettujen tilikausien osalta on jo pitkällä, on hyvä yhteisöasiakkaiden vielä tutustua uuden verovuoden mukanaan tuomiin lakimuutoksiin.