Jäävätkö pullonkerääjät verotieteen historiaan?

Olen 20 vuoden ajan seurannut verotusta pääasiassa yksityisen sektorin puolelta verotuksen eri osa-alueilta ja viimeiset neljä vuotta Verohallinnossa. Henkilöverotuksen toimittaminen on tänä aikana edennyt valovuosia. Aikaisemmin tavalliset palkansaajat ja eläkeläiset tuskailivat tositteiden etsimisen ja veroilmoitusten täyttämisen kanssa aina tammikuun lopussa. Nykyään he saavat esitäytetyn veroilmoituksen viimeistään huhtikuun lopussa. Nyt lippuja ja lappuja pitää esittää vain pyydettäessä.

Automaatiota lisätty

Esitäytetylle veroilmoitukselle on laitettu valmiiksi palkat, eläkkeet, ennakonpidätykset ja lainojen korot sekä usein esimerkiksi henkilön käymät arvopaperikaupat valmiiksi laskettuna. Asiakkaan tarvitsee vain tarkistaa, että nämä tiedot ovat oikein, ja korjata puutteet tarvittaessa. Kovinkaan monen tavallisen pulliaisen ei tarvitse palauttaa esitäytettyä veroilmoitusta korjattuna. Helppo juttu, vai mitä?

Kaiken tämän mahdollistaa se, että Verohallinto pyrkii keräämään kaikki tiedot suoraan esimerkiksi työnantajilta, pankeilta ja vakuutusyhtiöiltä eikä henkilöiltä itseltään. Silloin tavallisten henkilöasiakkaiden työ vähenee. Automaatiota on lisätty, ja, nykyään on yksi yhtenäinen Verohallinto, jotta käytännöt olisivat samanlaisia ympäri Suomea.

Ennakoivaa ohjausta ja sähköistä asiointia

Verohallinnon tehokkuus on parantunut merkittävästi, koska menetelmiä on kehitetty. Henkilökunnan määrä on vähentynyt vuosittain jatkuvasti esimerkiksi eläkkeelle jäämisten ja muun luonnollisen poistuman kautta. Verohallinto on ollut edelläkävijä julkishallinnon puolella toiminnan tehostamisessa ja säästöjen etsimisessä.

Verohallinto on panostanut merkittävästi ennakoivaan ohjaukseen ja sähköiseen asiointiin. Verohallinnon antamien vero-ohjeiden määrä ja sisältö on parantunut. Verohallinto pyrkii mahdollisimman reaaliaikaiseen verotukseen ja neuvontapalveluista voi kysyä kiperistäkin tilanteista.

Uusia ohjeita

Ohjeita pyritään antamaan uusiin ilmiöihin kuten virtuaaliraha bitcoiniin ja aikapankkeihin, joita kehittyy ajan myötä. Näin asiakkaat kykenevät hoitamaan veroasiansa asianmukaisesti. Verohallinto joutuu noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tämän vuoksi ohjeet eivät aina välttämättä ole kaikilta osin mieluisia kaikille asiakkaille.

Kaikkea tätä taustaa vastaan näyttävät mielenkiintoisilta tiedotusvälineiden otsikot pullonkerääjien verottamisesta, kimppakyydeistä ja itse tehtyjen villasukkien myymisestä. Verohallinnolla on neuvontavelvollisuus kaikkiin verokysymyksiin ja Verohallinto myös täyttää tämän velvollisuuden mahdollisimman hyvin.

Verotarkastajat eivät juokse pullonkerääjien perässä

Kuitenkaan hyvin harva meistä tuntee pullonkerääjää, joka olisi joutunut Verohallinnon liiallisen huomioon kohteeksi tai jota olisi peräti verotettu liian ankarasti. Kukaan ei ole vielä onnistunut ottamaan kuvaa missä verotarkastajat juoksisivat pullonkerääjien perässä puistoissa. Miten lienee villasukkien kutojien laita?

Nämä asiat eivät ole mitenkään Verohallinnon toimenpiteiden erityisen huomion kohteena, vaan nykyaikana arkipäiväisen työn päähuomio kohdistuu paljon merkittävämpiin isoihin asioihin. Näitä tehdään, jotta asiakkaiden asiointi helpottuisi ja jotta kaikki sujuisi mahdollisimman joustavasti asiakasta vaivaamatta ja jopa reaaliaikaisesti.

Isot asiat vain harvoin ylittävät uutiskynnyksen. Ehkä ne eivät ole mediaseksikkäitä, mutta tuskin kenenkään mielestä tarpeettomia. Pullonkerääjät kuitenkin ehkä jäävät verotieteen historiaan, kun vero-oikeuden professori on alkanut kutsumaan heidän verottamistaan puuttumattomuusperiaatteeksi. He eivät varmaankaan ole tästä tietoisia.

One thought on “Jäävätkö pullonkerääjät verotieteen historiaan?

Kommentointi on suljettu.