Pieni flirtti piristää

Minusta olisi mahtavaa, että verotusasioiden hoitamista voisi tulevaisuudessa kuvailla sanoilla yksinkertainen, vaivaton ja helppo.

Sähköiset palvelut ja koko ajan kasvava asiakkaiden ennakoiva ohjaus ja neuvonta (EON) ovat jo vähentäneet perinteisen käyntiasioinnin tarvetta.

Kun puhutaan Verohallinnosta, ei varmaan ihan ensimmäisenä käy mielessä, että mekin pohdimme asiakkaan kiinnostuksen herättämistä ja asenteiden muokkaamista. Jos asiakas haluaa toimia oikein ja hoitaa velvoitteensa niin kuin pitääkin, tämä flirtti on onnistunut hienosti.

Valmistelemme asiat tällä hetkellä jopa niin hyvin asiakkaan puolesta, että hänen ei välttämättä tarvitse tehdä mitään. Näin toimii esitäytetty veroilmoitus!

Ennakoiva ohjaus näkyy ja kuuluu

Ennakoiva ohjaus ja neuvonta vähentää virheitä ja auttaa asiakkaita ennakoimaan verotuksen lopputuloksen.

Suunniteltujen EON-toimenpiteiden vaikuttavuus ja oikea kohderyhmä ovat tarkassa syynissä. Siinä pätevät analyytikkomme astuvat kehiin. Tutkimme, mitä aihepiirejä ja kysymyksiä nousee usein esille kanavissamme ja mitkä asiat vaativat lisää ohjausta ja viestintää.

Neuvontaa siellä, missä ihmiset ovat

Yksi käytännön esimerkki ennakoivaan ohjaukseen panostamisesta ovat Verohallinnon uudet EON-tiimit. He neuvovat ja ohjaavat valtakunnallisesti puhelimessa ja sosiaalisessa mediassa.

Tiimiläiset jalkautuvat myös asiakas- ja sidosryhmätilaisuuksiin, messuille ja oppilaitoksiin. Toiminta on otettu hyvin vastaan asiakasrajapinnassa ja tapahtumista on tullut positiivista palautetta.

”Otan tästä vähän veronpalautuksia”, kuuluu usein kommentti verokarkkikipolla. Oletko sinä vielä törmännyt meihin toimiston ulkopuolella?

Tervetuloa mukaan!

Kuten huomaat, palvelemme jo nyt useissa kanavissa. Sosiaalinen media on yksi keino tuoda Verohallintoa lähemmäs asiakkaita, muuttaa mielikuvia ja lisätä avoimuutta.

Vero24 korvaa ensi vuonna suositun Verohallinnon vastauspalstan Suomi24-palvelussa. Jatkossa asiakkaat voivat saada vero-ohjausta myös chatissä. Uutena kanavana meillä on otettu käyttöön myös verkkolähetykset eli juonnetut webcastit. Tutkimme myös tekstiviestien käyttöä yhtenä keinona lähestyä asiakkaita.

Paljon on siis tekeillä. Pieni flirtti tekee verotuksestakin vähän hauskempaa!

5 thoughts on “Pieni flirtti piristää

 1. Neuvonnan lisääminen ja monikanavaisuus ovat hyviä asioita. Valitettavasti vain on tosiasia, että Verohallinnon neuvot ovat usein virheellisiä. Tämän voi havaita esimerkiksi siten, että kysyy saman asian kahdelta Verohallinnon ihmiseltä. Silloin saa usein kaksi vastausta. En syytä Verohallinnon ihmisiä vaan lainsäädännön valmistelijoita.

  Ongelman ydin ei ole neuvonnan puute vaan verotuksen monimutkaisuus. Tulevaisuuden tavoitteeksi pitääkin asettaa se, minkä totesit: verotusasioiden hoitamisen tulee olla yksinkertaista, vaivatonta ja helppoa.

  Henkilöverotuksessa tähän päästään mm. vähennyksiä karsimalla.

  Yritysverotuksessa mm. eri yritytysmuotojen erilaiset verojärjestelmät on karsittava yhteen, tulolähdejako on poistettava, arvonlisäverokannat on karsittava yhteen kantaan sekä tulo- ja arvonlisäverotuksen tulee tapahtua maksuperusteisesti. Nämä muutokset eivät ole vaikeita. Tarvitaan vain tahtoa.

  Tykkää

  1. Hei Lassi, kiitos kommentistasi.

   Myös Verohallinnossa toivotaan, että verotusjärjestelmä olisi mahdollisimman yksinkertainen. Se on kaikkien edun mukaista.

   Tämä yksinkertaistaminen on kuitenkin pitkä prosessi, joten olemme panostaneet neuvontaan. Voimme entistä aktiivisemmalla ennakoivalla ohjauksella toivottavasti auttaa asiakasta verotuksen kiemuroissa.

   Tykkää

 2. Verotuksen monimutkaisuus on ongelmallisinta kaikkein pienimmille yrityksille, koska niillä on sama verojärjestelmä kuin suurilla.

  Työ- ja elinkeinoministeriö uudistaa tällä hetkellä kirjanpitolakia, koska EU antoi uuden tilinpäätösdirektiivin. Tällä hankkeella on iso merkitys verotuksen yksinkertaistamisessa, sillä arvonlisäverotus ja yritysverotus perustuvat kirjanpitoon.

  Direktiivissä korostetaan sitä, että pienimmille yrityksille on sallittava helpotuksia, mutta siinä ei riittävästi ymmärretä kaikkein pienimpien yritysten asemaa. Ministeriön työryhmään ei ole valittu yhtään aidosti pienimpiä yrityksiä edustavaa henkilöä. Siksi ryhmä onkin suhtautunut nihkeästi helpotuksiin.

  Kirjanpitolaissa pitää mennä alle 5 henkilöä työllistävien nanoyritysten osalta pitemmälle kuin direktiivi ehdottaa. Niille on sallittava täysin maksuperusteinen juokseva kirjanpito ja tilinpäätös sekä kassavirtalaskentaan perustuva raportointi, kuten ehdotin omassa lausunnossani työryhmälle.

  Verohallinnolla on nyt tuhannen taalan paikka auttaa pienimpiä yrityksiä helpottamalla niiden kirjanpitoa ja samalla myös verotusta.

  Tykkää

Kommentointi on suljettu.