Mitä miettii Oy Keskiarvoyritys Ab?

Aiemmin Ruuhosen Pekka Verkko vie… -kirjoituksessaan aloitti keskustelun hiljattain tehdyn asiakastutkimuksemme tuloksista. Jatkan tässä vielä hieman tutkimuksen tarkastelua asiakasryhmittäin.

Lähestyimme tutkimuksessamme sekä henkilöasiakkaita että yhteisöasiakkaita. Kysyimme vastaajien asenteista ja mielikuvista, mutta myös siitä miten asiakkaat aikovat jatkossa käyttää palveluitamme. Erityisen kiinnostuneita olemme oman toimintamme kehittämisestä: mitkä toimemme edistävät tai heikentävät asiakaskokemusta.

Keskityn nyt tässä kirjoituksessani yhteisöasiakkailtamme saatuihin vastauksiin. Yhteisöasiakkaisiin luemme mm. osakeyhtiöt, osuuskunnat ja säätiöt. Sarja saa jatkoa parin viikon kuluttua henkilöasiakkaiden vastausten tarkastelulla.

Kyselymme perusteella keskimääräinen yhteisöasiakkaamme suhtautuu jokseenkin myönteisesti verotukseen ja on tyytyväinen sähköisiin asiointipalveluihimme ja vero.fi –sivustoon. Siltä pieneltä osin kuin hän ei hoida asioita sähköisesti yhteisöasiakas pitää suurimpana käytön esteenä palveluiden hankalaa käyttöä. Eniten yhteisöasiakasta kannustaisi verkkopalveluiden käyttöön palvelu, jossa yhdellä kirjautumisella pääsisi hoitamaan kaikkia yhteisönsä asioita.

Sopivimpana tietolähteenä verotusasioissa yhteisöasiakas pitää ylivoimaisesti vero.fi –sivustoa, mutta sosiaaliseen mediaan hänellä on tietokanavana mennyt pikkuhiljaa kokonaan usko (ja täällä sitä kuitenkin ollaan).

Kuvatessaan Verohallinnon työntekijöiden ominaisuuksia yhteisöasiakas mainitsee useammin kuin kolme kertaa neljästä adjektiivit ystävällinen, palveluhenkinen, asiantunteva ja asiakkaan tarpeet ymmärtävä. Yhteisöasiakas suhtautuu harmaaseen talouteen erittäin kielteisesti ja pitää sitä suomalaisissa yrityksissä melko harvinaisena ilmiönä.

Kuulostaako tutulta?
Keskiarvot ovat toki aina keskiarvoja, ja mielipiteet vaihtelevat usein laidasta laitaan. Yhteisöasiakkaat ovat kuitenkin varsin yksimielisiä siitä, että Verohallinnon tarjoama tieto vero.fi –sivustolla, puhelinpalvelussa tai asiakastilaisuudessa on sopivin tietolähde yritysverotusta koskevissa asioissa, ja muut tietolähteet tulevat kaukana perässä.