Osakeyhtiö – tarkista verotuspäätös

Huhtikuun loppuun mennessä veroilmoituksen 2013 antaneiden osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verotuspäätösten postitus on aloitettu. Iso osa yhtiöistä saa päätöksen ennen kesälomia ja muut perässä – sitä mukaan kuin veroilmoitus ehditään käsitellä.

Tarkista päätös virheiden varalta
Verotuspäätös kannattaa tarkistaa mahdollisten virheiden varalta, jotta korjaukset voidaan tehdä ennen verotuksen päättymistä 31.10.2014. Jos siis huomaat virheen, kannattaa virheestä ilmoittaa Verohallintoon heti, jotta virhe voidaan korjata. Verotuksen päättymisen jälkeen virheen korjaaminen on työläämpää ja hitaampaa, koska sitä koskevat oikaisumenettelysäännöt.

Milloin verotuspäätös viimeistään tulee?
Kaikki veroilmoitukset saadaan käsiteltyä lokakuun loppuun mennessä. Vaikka verotuspäätöstä ei vielä kuuluisi, ei kannata siis huolestua. Todennäköisesti veroilmoitus odottaa jollakin työjonoistamme käsittelyä ja verotuspäätös lähetetään, kun veroilmoitus on käsitelty.

Veroilmoitusten käsittelyn yhteydessä lähetetään tuhansia selvityspyyntökirjeitä. Valitettavasti kiivain yritysverotuksen aika ajoittuu tähän kesäaikaan ja aina ei ole lomien takia mahdollista antaa vastausta annetussa määräajassa. Tällöin kannattaa aina olla yhteydessä kirjeen lähettäneeseen virkailijaan ja sopia uudesta määräajasta.

Yli 70 % osakeyhtiöistä asioi verkossa
Osakeyhtiöistä yli 70 % antoi veroilmoituksen sähköisesti. Kiitos siitä! Toivotaan, että tämä näkyy myös yhtiöihin päin siten, ettei Verohallinto lähettele turhia selvityspyyntökirjeitä yksinkertaisten ilmoitusvirheiden vuoksi. Verkossa annetut veroilmoitukset ovat tavallisesti ”oikeammin” täytettyjä.