Haluatko koulutusvähennystä?

Elinkeinotoimintaa harjoittavien työnantajien on mahdollista vaatia koulutusvähennystä ensimmäistä kertaa verovuodelta 2014. Jos lisävähennys verotuksessa kiinnostaa, kannattaa viimeistään nyt hoitaa edellytykset kuntoon ja ryhtyä kouluttamaan.

Koulutusvähennyksen määrä on noin puolet koulutukseen osallistuneen työntekijän koulutusajan palkasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että koulutusajan palkan saa vähentää 1,5-kertaisena. Kuitenkin enintään 3 koulutuspäivältä koulutukseen osallistunutta työntekijää kohden. Koulutusvähennys vähennetään verotettavasta tulosta.

Laadi koulutussuunnitelma

Ennen työntekijöiden koulutusta yrityksessä on oltava laadittuna koulutussuunnitelma, johon koulutuksen perustuttava. Jos työnantaja on YT-lain piirissä, on koulutussuunnitelma tehtävä ko. lain 16 §:n mukaisesti. Jos työnantaja ei kuulu YT-lain piiriin, koulutussuunnitelma laaditaan taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain mukaan.

Kirjallinen työntekijäkohtainen selvitys
Seuraa työntekijöidesi koulutusta ja koulutuspäiviä. Koulutusvähennyksen edellytyksenä nimittäin on, että työnantaja laatii jokaisesta työntekijästä kirjallisen selvityksen, josta selviää ainakin
• minkälaiseen koulutukseen työntekijä on osallistunut ja
• koulutuksen kesto.

Minkälaisesta koulutuksesta vähennyksen saa?
Koulutuksen on liityttävä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työntehtäviin. Jos työtehtävät vaativat puissa kiipeilyä, puukiipeily-kurssi on varmasti paikallaan. Koulutuksen sisällöllisenä edellytyksenä on siis vain liityntä ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Koulutuksen on kestettävä kerrallaan vähintään 60 minuuttia ja yksi koulutuspäivä on 6 tuntia. Koulutuspäivä voi koostua useista eri tunnin koulutuksista. Esim. tunnin viikoittainen MS Office-ohjelmistokoulutus, katsotaan yhdeksi koulutuspäiväksi, jos se järjestetään 6 viikon ajan.

Koulutusvähennyksen saa vain kokonaiselta koulutuspäivältä.

Paljonko koulutusvähennys on?
Yrityksellä on 10 työntekijää ja työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat palkat ovat 325.000 euroa. Keskimääräiseksi päiväpalkaksi tulee 162,50 euroa (325.000/10/200). Kaikkia työntekijöitä on koulutettu vähintään 3 päivää, joten vähennykseen oikeuttavia koulutuspäiviä on 30. Koulutusvähennyksen määrä on 2.437,50 euroa (162,50×30/2). Verovaikutus osakeyhtiöllä on 487,50 euroa.

Koulutusvähennys on tarkoitettu porkkanaksi yrityksille, jotta työntekijöiden koulutusmääriä lisättäisiin. Kuinka paljon 500 euroa kannustaa 10 työntekijän yritystä?

Katso lisätietoja!

Koulutusvähennyksen laskentaa ja edellytyksiä on avattu tässä ohjeessa. Myös maataloutta harjoittavat työnantajat voivat vaatia koulutusvähennystä. Koulutusvähennyksen ulkopuolelle on rajattu esim. yhdistykset ja säätiöt, jotka voivat hakea koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastolta.