Mitä muuttui osakeyhtiön veroilmoituksella 2014?

Nyt, kun kaikki ovat palauttaneet vuoden 2013 veroilmoitukset, voidaan kurkistaa verovuoden 2014 lomakkeita. Osakeyhtiöiden elinkeinotoiminnan veroilmoitukselle 6B tuntui tulevan vähänlaisesti muutoksia, mutta kuinkas kävikään?

Ahkera lainsäätäjä esitteli viime vuonna joukon uusia lakeja, jotka aiheuttivat muutaman muutoksen itse 6B:lle, mutta sen lisäksi laadittiin 3 uutta liitelomaketta.

Kaikista selvin ja yksinkertaisin muutos oli edustuskulujen muuttuminen kokonaan vähennyskelvottomiksi. 6B:llä poistettiin vähennyskelpoinen osuus –kohta ja jatkossa edustuskulut ilmoitetaan kokonaisuudessaan vähennyskelvottomissa kuluissa. Edustuskulujahan sivusin aikaisemmassa kirjoituksessa.

Yli 500.000 euroa nettokorkomenoja ja etuyhteyskorkoja?

Jo toissa vuoden puolella säädettiin pykälä korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta. EVL 18a § on melkoisen monimutkainen, joten onneksi se tulee sovellettavaksi vain, jos yrityksen nettokorkomenot (korkotulot – korkomenot) ovat vähintään 500.000 euroa ja yrityksellä on korkomenoja etuyhteysveloista. Tällöin on annettava lomake 81 selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista.

6B:lle lisättiin kohdat kirjapidon etuyhteysvelkojen korkomenojen ja verotuksessa vähennyskelpoisten korkojen ilmoittamista varten. Rajoituksen vuoksi jatkossa nämä siis voivat poiketa toisistaan (harvoilla yrityksillä kuitenkin).

Korkojen vähennysoikeuden rajoituksesta löytyy asiaa hyvin avaava ohje, johon kannattaa tutustua, jos leikkuri voi iskeä yrityksesi korkoihin tai asia muuten kiinnostaa.

Koulutusvähennys – lisävähennys vaatimuksesta

Koulutusvähennys vaati yksinkertaisuudessaan 2 uutta lomaketta: 79 elinkeinotoiminnan koulutusvähennykselle ja 79A maatalouden koulutusvähennykselle. Tavallisestihan osakeyhtiöillä on vain elinkeinotoimintaa, joten koulutusvähennystä vaaditaan lomakkeella 79.

Koulutusvähennyshän on laskennallinen lisävähennys, joka vastaa noin puolta työntekijän koulutusajan palkkakuluista. Vähennyksen saa enintään 3 päivältä työntekijää kohden. Edellytyksenä on lisäksi, että yrityksessä on laadittu koulutussuunnitelma.

Koulutusvähennyksen edellytyksistä ja laskemisesta löytyy myös ohje (erityisen hyvä sellainen), joka kannattaa vilkuilla läpi, kun ensimmäistä kertaa koulutusvähennystä vaatii.

Ei paperista 6B:tä

Vuoden 2014 muutos on myös se, että paperista veroilmoitusta ei enää lähetetä osakeyhtiöille. Sen sijaan lähetetään tiedote, jossa kerrotaan sähköisestä ilmoittamisesta. Sähköiseen ilmoittamiseen kannustin muutama kirjoitus takaperin, kun oli kovin yhtiöiden veroilmoitusruuhka alkamassa ja kannustan edelleen! Se hyödyttää kaikkia osapuolia.

Lisää asiasta Verohallinnon tiedotteessa.

Kävin esittelemässä lomakkeiden muutoksia tilastokeskuslaisille viime viikolla ja milläpä muullakaan sitä olisin parin kilometrin matkan taittanut kuin Vero-Jopolla! Toimipaikkaamme on hankittu 3 jopoa, joilla liikutaan kaupunkialueella työtehtäviä hoitamaan – säästetään luontoa, aikaa ja rahaa.