Pitääkö yrityksen maksaa veroa?

Suomessa nousee keskusteluihin tasaisin väliajoin yritysten verojen maksaminen ja verosuunnittelu. Tällä viikolla Ylen uutisvirrasta silmiini osui tapaus veronkierron puolelta. Vai onko kyse sittenkin laillisesta verosuunnittelusta – korkein hallinto-oikeus ratkaissee asian lopullisesti.

Pitäisikö siis yritysten maksaa veroja?

Vastaus on tietysti Suomessa helppo – kyllä, koska laki sanoo niin. Mutta mihin määrään asti? Miten pitkälle yritys voi viedä verojen minimoinnin? Onko yrityksellä yhteiskuntavastuuta? Mitä yhteiskuntavastuu verojen maksun näkökulmasta tarkoittaa?

Suurilla yrityksillä on tavallisesti käytössään lukuisia mahdollisuuksia suunnitella verojen maksuaan. Verotaakkaa voi keventää laillisesti sekä vähemmän laillisesti.

Yrityksellä on valintamahdollisuus – ryhtyykö se tekemään konsernin sisäisiä järjestelyitä, jotta veroja ei tarvitsisi maksaa vai ottaako se verotuksen huomioon osana sen liiketoimia. Järjestelyillehän pitäisi olla joku liiketaloudellinen peruste ja siinä yhteydessä kannattaa tietysti myös huomioida järjestelyn verotuksellinen kohtelu. Varsinainen harmaa-alue alkaa siitä, kun tulosta tai konsernirakennetta järjestellään uudelleen vain verotuksellisista syistä. Milloin verosuunnittelu muuttuu veronkierroksi?

Julkisuudessa vellovissa keskusteluissa verosuunnittelu mielletään usein negatiiviseksi asiaksi, vaikka se olisi laillista. Negatiivisen julkisuuden pelko voi vaikuttaa verotuksellisiin valintoihin ja antaa yhteiskuntavastuulle uudenlaista merkitystä. Veromyönteisyys voi kasvaa tässä paineessa. ”Moraalisessa mielessä” veronkiertämistä voi olla jo laillinenkin verosuunnittelu.

”Just say no”

Sattumalta törmäsin myös Michiganin yliopiston professorin Reuven S. Avi-Yonah’n mielenkiintoiseen kirjoitukseen yritysten verojen maksamisesta ja yhteiskuntavastuusta: Just Say No: Corporate Taxation and Corporate Social Responsibility. Tarvitseeko yritysten oikeastaan maksaa veroja lainkaan? Pitäisikö yritysten pyrkiä minimoimaan tai jopa eliminoimaan verojen maksu?

Professori Avi-Yonah’n neuvo yrityksen verojohtajalle onkin: Jos sinulle ehdotetaan verotaakan minimoivia toimia, jotka eivät perustu liiketaloudellisiin syihin – vastaa yksinkertaisesti ei. Vastaa ei myös silloin, kun toimet voitaisiin verhota liiketaloudellisiin syihin.

Vuoden takaisessa seminaarissa erään suuren yhtiön verojohtaja kysyi, eikö 300 miljoonan euron verosäästö ole liiketaloudellinen syy, kun keskusteltiin sijoittautumisesta matalan verotuksen maihin.

Sano vain ei.