Varo Yle-veromätkyjä!

Annatko osakeyhtiön veroilmoitusta vuodelta 2013? Onko elinkeinotoiminnan verotettava tulo 50.000 euroa tai enemmän? Vältä Yle-veron maksaminen jäännösverona ja ota se huomioon maksaessasi ennakon täydennysmaksua.

Yle-veroa maksetaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2013 ja nyt huhtikuun loppuun mennessä suurin osa osakeyhtiöistä antaa veroilmoituksen vuodelta 2013. Yle-vero ei ole ollut mukana yhtiöille lähetetyissä vuoden 2013 ennakkoverolipuissa – ei, vaikka ennakkoveroa olisi muutettu verovuoden aikana. Valitettavasti ”Yle-verolaki” vahvistettiin niin myöhään, että Verohallinto ei saanut muutettua ennakoiden laskentajärjestelmää niin, että Yle-vero olisi voitu huomioida vuoden 2013 ennakoissa.

Katso lisää Yle-verosta.

Maksa Yle-vero ennakon täydennysmaksuna

Mätkyiltä eli jäännösverolta ja korolta voi välttyä maksamalla ennakon täydennysmaksua viimeistään veroilmoituksen viimeisenä antopäivänä. Jos siis ennakkoverot ovat muuten oikein ja vain Yle-vero puuttuu, voit laskea vain Yle-veron osuuden ja maksaa sen täydennysmaksuna. Jos taas verotettava tulo muodostuu ennakoita suuremmaksi, voit maksaa täydennyksenä puuttuvan yhteisöveron määrän sekä koko Yle-veron osuuden.

Yle-veron määrä

Yle-veroa maksetaan, jos verotettava tulo on 50.000 euroa tai enemmän. Alarajan 50.000 euron kohdalla Yle-veron määrä on 140 euroa ja ylimenevältä osalta 0,35 %. Yle-vero on kuitenkin enintään 3.000 euroa (tulo enimmäismäärän kohdalla n. 870.000 euroa).

Esimerkkejä:
Yhtiön verotettava tulo on 75.000 euroa, ennakkoverot on maksettu 75.000 euron mukaan. Yle-veron määrä on 227,50 euroa, joka lasketaan näin: 140 + 0,35 % x (75.000 – 50.000).

Yhtiön verotettava tulo on 140.000 euroa ja ennakkovero on maksettu 80.000 euron mukaan. Yhtiö maksaa tuloveroa ennakon täydennysmaksuna 14.700 euroa eli 24,5 % x (140.000 – 80.000). Lisäksi yhtiö maksaa täydennysmaksuna Yle-veron, joka on 455 euroa eli 140 + 0,35 % x (140.000 – 50.000). Yhteensä yhtiö maksaa ennakon täydennysmaksua 15.155 euroa.

Huomioi myös jatkossa ennakon täydennysmaksussa

Vuodesta 2014 alkaen Yle-vero on mukana osakeyhtiöiden ennakoissa. Mutta huomaa kuitenkin, että jos tulos on ennakoiden laskennassa käytettyä suurempi ja maksat ennakon täydennysmaksua, maksa myös Yle-veron osuutta lisää. Yle-veron myötä yhteisöjen veron laskeminen siis hieman monimutkaistuu, kun enää ei riitä vain yksi yhteisöveroprosentti veron määrän laskemiseen. Yhteisöveroprosenttihan laski 20 %:iin vuodelle 2014.

Jätä kommentti