Mitä verovalvonnassa on viime vuosina tehty?

Verohallinto julkistaa useita erilaisia verotusta koskevia tilastoja vuosittain. Tarkoitukseni on poimia joitakin mielestäni mielenkiintoisia tilastoja esille. Ensimmäiseksi vuorossa on Verovalvonnan toimenpiteet.

Tähän poimimassani tilastossa on kuvattu veroilmoitusten valvonnan perusteella tehdyt toimenpiteet. Kyse ei ole siis verotarkastuksista, vaan verottajien työstä vuosittain annettavien veroilmoitusten kimpussa.

Yritysverotusyksikön verovalvonnan tulokset ovat pitkälti kohdassa ”Yhteisöt”. Koska nämä ovat meidän yksikössä tehtyjä toimenpiteitä – keskityn tietysti niihin. Verovalvonnassa tehdyt lisäykset ovat viime vuosina pyörineet miljardin euron molemmin puolin.

Huomaa, että verotettavaa tuloa myös pienennetään – verovuodelta 2011 noin 100 miljoonalla eurolla! Tavallisimmat vähennysten syyt ovat osinkojen verovapaan osuuden ilmoittaminen veronalaisena ja käyttöomaisuuden luovutusvoittojen käsittely.

Miksi verotettavaa tuloa lisätään?

Lisäyksien syyt ovat hyvin moninaisia. Useissa tapauksissa on kyse siitä, että vähennyskelvoton meno on vähennetty verotettavasta tulosta. Verovalvonnassa se joudutaan lisäämään tuloon. Tällaisia ovat esimerkiksi käyttöomaisuudesta ja rahoitusomaisuudesta tehdyt arvonalentumiset, jotka voidaan kirjanpidossa vähentää, mutta verotuksessa useimmiten ei.

Usein tulokseen joudutaan myös lisäämään maksetut tuloverot. Tällöin veroilmoituksella on yksinkertaisesti ilmoitettu kirjanpidon tulos, joka ei tavallisesti ole sama kuin verotettava tulo.

Syynä ovat myös usein yksinkertaiset laskuvirheet veroilmoituksella. Nämä ovat sikäli valitettavia, että aiheuttavat vaivaa sekä Verohallinnon että yrityksen päässä. Varsinkin kun otetaan huomioon, että jos veroilmoituksen antaa sähköisesti, niin laskuvirheitä ei pääse syntymään, koska kone hoitaa laskemisen.

Vuosittain verovalvonnassa selvitetään myös paljon tulkinnallisia tapauksia – onko veronalaista vai ei? Näiden selvittelyssä voidaan yrityksen kanssa käydä pitkääkin kirjeenvaihtoa asian selvittämiseksi. Siksi olisikin tärkeää, että selvityspyyntöihin vastattaisiin täsmällisesti ja tarvittaessa voi käsittelijään aina ottaa yhteyttä, jos jokin kohta tuntuu epäselvältä.

Vinkkejä verovalvonnan varalta

Vero.fi:ssä julkaistiin juuri muutamat vinkit osakeyhtiöiden veroilmoitusten täyttöön. Vinkit on tarkoitettu erityisesti tilitoimistoille, mutta myös muut 6B:tä täyttävät saavat niistä varmasti oivan tarkistuslistan.

Kertooko lisätty tulo verovalvonnan onnistumisesta?

Mielestäni ei varsinaisesti. Tavoittelemmehan ennemminkin sitä, että kaikki osaisivat ilmoittaa verotuksen tiedot oikein. Siinä riittääkin haastetta – verolait eivät ole niitä kaikista yksinkertaisempia. Verohallinnossa kuitenkin jatkuvasti työskennellään sen eteen, että ilmoittaminen olisi helppoa ja vaivatonta. Ja hyvä onkin työskennellä, kun suurin osa kaikista veronmaksajista haluaakin ilmoittaa tietonsa oikein.

Mitä ajatuksia tai kysymyksiä tämä tilasto herättää?