Mitä Yritysverotusyksikkö tekee?

Verottaa, valvoo, rekisteröi, ohjaa, neuvoo ja palvelee yritysasiakkaitaan.

Asiakkaitamme ovat yhteisöt, joista suurin osa on osakeyhtiöitä. Muita yhteisöjä ovat esim. osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt. Kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt eivät ole itsenäisiä verovelvollisia, vaan niiden tulo verotetaan osakkailla, joita useimmiten ovat luonnolliset henkilöt. Verohallinnossa näiden verotus hoidetaan Henkilöverotusyksikössä.

Asiakkaat

 • 400 000 yhteisöä
 • josta 200 000 osakeyhtiötä
 • yli 90 % kaikista Verohallinnon kantamista veroista

Yritysverotusyksikkö, tuttujen kesken YVE, on jakaantunut 7 verotoimistoon ja Konserniverokeskukseen. Lisäksi on ohjaus- ja kehittämisyksikkö, jossa minä työskentelen. Organisatorisesti myös Tietovirtayksikkö kuuluu YVE:en, vaikka sen hoidossa on Verohallinnon kaikki tietovirrat. Toimintoja hoidetaan prosesseissa, joista enemmän kuvan alla.

Verovalvonta on jakaantunut kahteen
Verovalvontaa tehdään kahdessa prosessissa: tuloverovalvonnassa ja oma-aloitteisten verojen valvonnassa. Oma-aloitteisista veroista merkittävimmät ovat ALV sekä työnantajamaksut (esim. ennakonpidätykset), jotka ilmoitetaan kausiveroilmoituksilla.

Tuloverotuksen osalta suurin ponnistus on veroilmoitusten valvonta ja itse asiassa koko verotuksen toimittaminen. Suurin osa asiakkaistamme palauttaa veroilmoituksen huhtikuun loppuun mennessä ja siitä alkaakin meidän kiireisin aika, joka jatkuu aina lokakuuhun saakka.

Paljon töitä riittää myös kiireisimmän verotuskauden jälkeen, kun hoidamme esim. ennakkoveroja ja muutosverotusta koskevia tapauksia.

Asiakastietojen hallinta
Tämä prosessi tunnettiin aikaisemmin rekisteröintinä, mutta se tekee paljon muutakin. Tärkein tehtävä tietysti on pitää huolta siitä, että asiakastietomme ovat kunnossa ja ajan tasalla. Asiakastietojen hallinta tutkii esimerkiksi täyttyvätkö ennakkoperintärekisteröinnin edellytykset, kun yritys hakeutuu ko. rekisteriin.

Ennakoiva ohjaus ja neuvonta
Näkyvimmät osat ennakoivaa ohjausta ja neuvontaa ovat vero.fi ja puhelinpalvelu, mutta täällä tehdään myös paljon muuta. Ennakoivalla ohjauksella voidaan esimerkiksi pyrkiä siihen, että verotus voidaan toimittaa niin, että se aiheuttaa yritykselle mahdollisimman vähän vaivaa. Toisin sanoen ohjataan yritystä ilmoittamaan oikein, jolloin verovalvonta ei häiritse yritystä turhaan.

Yritysverotuksen ratkaisutoiminta
Ratkaisutoiminnassa laaditaan kannanottoja ja tulkintasuosituksia sekä varmistetaan, että verolakeja sovelletaan yhdenmukaisesti. Yritysverotuksessa on sekä arvonlisäveron että tuloverotuksen ratkaisutoiminnan verkostot, joita vetävät johtavat asiantuntijat.

Mitä haluaisit vielä kuulla Yritysverotusyksikön toiminnasta?

4 thoughts on “Mitä Yritysverotusyksikkö tekee?

 1. Miten olisi paljon mediajulkisuutta saanut KOVE:n verotarkastus- ja siirtohintatoiminta. Aikamoisia rahavirtoja koskevaa YVE:n toimintaa.

  Tykkää

 2. No jos yhteisöjen verovalvontaa ajatellaan niin ehkä olisi hyvä mainita, että YVE:ssä on myös merkittävää verotarkastustoimintaa KOVE:n toimesta. Sen lisäksi merkittävät yhteisöveromäärät liittyvät myös paljon mediajulkisuutta saaneeseen KOVE:n siirtohinnoittelu-hankkeeseen.

  Tykkää

  1. Hyvä huomio! Yve:n ”allahan” toimii myös KOVE:ssa (=Konserniverokeskus) verotarkastus. Ja KOVE:ssa on myös Siirtohinnoitteluhanke, joka nyt tosiaan ollut paljon esillä verotarkastusten tulosten muodossa.

   Tykkää

Kommentointi on suljettu.